Zoznam ocenení od roku 1980

1980

Zaslúžilý člen SCHS

Pavol Kristián, František Puffler, Alexander Szokolay

Strieborná medaila SCHS

Ján Garaj, Štefan Toma, Jozef Tomko, Miroslav Zikmund

Bronzová medaila SCHS

Eberhard Borsig, Milan Karvaš, Jaroslav Leška

1981

Zlatá medaila SCHS

Jozef Tomko

Strieborná medaila SCHS

Ján Mašek, Alexander Szokolay, Ľudmila Žúrková

Bronzová medaila SCHS

Jozef Polonský, Ivo Proks

1982

Zaslúžilý člen SCHS

Milan Karvaš

1983

Bronzová medaila SCHS

Karol Babor

1984

Zaslúžilý člen SCHS

Miloslav Číha, Ján Garaj, Milan Hammerstein, Augustín Kniebügl, Kazimír Linek, Rudolf Medvecky, Jozef Mocák, Mária Pálfyová, Ladislav Tomeček, Tibor Ulbrich

Bronzová medaila SCHS

Ján Hrivňák, Otakar Liška, Otakar Mlejnek, Viktor Romančík

1985

Zaslúžilý člen SCHS

Anna Kocková, Tibor Lipthay, Július Sorel, Emil Vizváry

Zlatá medaila SCHS

Magda Šaršúnová

Strieborná medaila SCHS

Juraj Krätsmár-Šmogrovič, Gregor Ondrejovič

Bronzová medaila SCHS

Ján Beluský, Jozef Bukovčan, Pavol Elečko, Eduard Gyepes, Ján Jarkovský, Eugen Jóna, Rudolf Kemka, Mária Kohútová, Otakar Koráb, Marta Mitrová, František Puffler, Anton Sirota, Ladislav Soják, Milan Šimkovič, Tibor Šramko, Ľudmila Ulická

1986

Zaslúžilý člen SCHS

Ján Čaplovič, Michal Dunaj-Jurčo, Rudolf Melicher, Ivo Proks, Július Studnický

Zlatá medaila SCHS

Miroslav Zikmund

Strieborná medaila SCHS

Jozef Heger, Jozef Polonský, Michal Uher

Medaila SCHS

Dalma Gyepesová

1987

Zaslúžilý člen SCHS

Jaroslav Bartoň, Jozef Kováč

Zlatá medaila SCHS

Štefan Toma

Strieborná medaila SCHS

Eberhard Borsig, František Hanic, Fedor Macášek

Medaila SCHS

Dušan Bustin, Anna Ninčáková

1988

Zaslúžilý člen SCHS

Gregor Ondrejovič, Ladislav Smik

Strieborná medaila SCHS

Viktor Romančík

Medaila SCHS

Jozef Bencko, Dušan Berek

1989

1990

Strieborná medaila SCHS

Pavol Kristián, Anton Sirota

Medaila SCHS

Ján Mocák

1991

Zaslúžilý člen SCHS

Juraj Krätsmár-Šmogrovič, Jozef Polonský, Michal Uher

Medaila SCHS

Ivana Kóšiová, Peter Schwendt, Klára Šinková, Aladár Valent

1992

Zaslúžilý člen SCHS

Fedor Macášek

Medaila SCHS

Emanuel Beška, Miriam Gálová, Peter Lazor, Katarína Špirková

1993

Zaslúžilý člen SCHS

František Hanic

Zlatá medaila SCHS

Karol Babor, Viktor Romančík

Medaila SCHS

Ján Krupčík

1994

Strieborná medaila SCHS

Peter Schwendt

Medaila SCHS

Jana Doháňošová, Karol Flórián, Ivan Hnát, Pavol Hrdlovič, Dušan Krnáč, Klára Tkáčová

1995

Čestný člen SCHS

Kamil Antoš, Alexander Szokolay, Ľudovít Treindl

Zlatá medaila SCHS

Milan Karvaš, Ľudmila Žúrková

Strieborná medaila SCHS

Jozef Čársky, Miriam Gálová, Ladislav Soják

Medaila SCHS

Ľubor Fišera, Peter Kasák, Natália Pliešovská, Miloš Revús

1996

Zlatá medaila SCHS

Jozef Polonský, Michal Uher

Strieborná medaila SCHS

Dušan Berek, Dalma Gyepesová, Aladár Valent

Pamätná medaila SCHS

Mária Fišerová, Milan Hrabovec, Dušan Kaniansky, Juraj Kizlink, Pavel Krkoška

1997

Čestný člen SCHS

Karol Babor, Milan Karvaš, Štefan Toma, Ľudmila Žúrková

Zaslúžilý člen SCHS

Ondrej Kyseľ

Strieborná medaila SCHS

Dušan Bustin, Oskar Markovič

Pamätná medaila SCHS

Oľga Hritzová

1998

Čestný člen SCHS

Daniel Belluš, Viktor Romančík

Zlatá medaila SCHS

Eberhard Borsig, Gregor Ondrejovič

Strieborná medaila SCHS

Jozef Bencko, Ján Krupčík, Andrej Staško

Pamätná medaila SCHS

Agáta Fargašová, Ladislav Smik

1999

Čestný člen SCHS

Jozef Polonský

Zlatá medaila SCHS

Dušan Berek, Ján Garaj, Pavol Hrdlovič

Strieborná medaila SCHS

Magdaléna Dzurillová, Ivan Hnát, Jaroslav Kalvoda, Mária Kohútová, Alžbeta Krutošíková, Vlasta Madajová, Klára Tkáčová

Pamätná medaila SCHS

František Bauernfeind, Emil Demeter, Eva Krčahová, Nadežda Kvetňanská, Mária Malaníková, Ivan Ružička, Marta Sališová, Rudolf Sokolík, Klára Šinková

2000

Zlatá medaila SCHS

Jozef Čársky, Peter Schwendt, Ladislav Soják

Strieborná medaila SCHS

Oľga Hritzová, Jaroslav Leška, Natália Pliešovská, Jaroslav Zemanovič

Pamätná medaila SCHS

Zuzana Hloušková, Ladislav Petruš

2001

Čestný člen SCHS

Miroslav Zikmund

Zlatá medaila SCHS

Dalma Gyepesová, Juraj Krätsmár-Šmogrovič

Strieborná medaila SCHS

Juraj Kizlink, Ivo Proks, Marta Sališová

2002

Čestný člen SCHS

Eberhard Borsig, Michal Uher

Zlatá medaila SCHS

František Hanic, Martin Jambrich, Oskar Markovič

Strieborná medaila SCHS

Oľga Hritzová, Pavel Krkoška, Lyda Rychlá

Medaila SCHS

Július Durmis, Pavel Hodul

2003

Čestný člen SCHS

Dušan Berek, Gregor Ondrejovič

Zlatá medaila SCHS

Jozef Bencko, Ján Krupčík, Andrej Staško

Strieborná medaila SCHS

Jozef Čižmárik, Karol Flórián, Vladislav Holba, Jozef Chomič

Medaila SCHS

Markéta Bláhová, Ivan Herčko, Ján Híveš, Vladimír Kováčik, Ladislav Lux, Milan Melník, Mária Reháková, Štefan Stankovský, Peter Šebej, Peter Ševčík, Imrich Zelenský

2004

Čestný člen SCHS

Pavol Hrdlovič

Zlatá medaila SCHS

Magdaléna Dzurillová, Miriam Gálová, Miloš Revús, Klára Tkáčová

Strieborná medaila SCHS

Ivan Ružička

Pamätná medaila SCHS

Marta Brúderová, Miroslav Kozák, Eva Krčahová, Nadežda Kvetňanská, Mária Linkešová, Marta Mitrová

2005

Čestný člen SCHS

Pavol Kristián, Tomáš Truchlik

Medaila SCHS

Monika Ádámová, Anna Bučková, Slavomil Ďurovič, Jana Gáliková, Ján Hirsch, Eugen Jóna, Kveta Markušová, Milan Melník, Gregor Ondrejovič, Mária Reháková, Peter Siroka, Peter Šebej, Miroslav Zikmund

Pamätná medaila SCHS

Anton Sirota

2006

Zlatá medaila SCHS

Marta Sališová

Medaila SCHS

Dušan Bakoš, Ľubor Fišera, Dušan Kaniansky, Peter Kasák, Štefan Országh, Natália Pliešovská

2007

Medaila Daniela Belluša

Milan Karvaš, Jozef Tomko

Medaila SCHS

Zuzana Hloušková, Ondrej Kyseľ, Milan Lazár

Pamätná medaila SCHS

Aladár Valent

2008

Čestný člen SCHS

Jozef Čižmárik, Mária Reháková

2009

Medaila Daniela Belluša

Eberhard Borsig, Ľubor Fišera, Karol Flórián, Juraj Tolgyessy, Štefan Toma, Michal Uher

Čestný člen SCHS

Jozef Čársky, Dalma Gyepesová, Marta Sališová, Ladislav Soják

Medaila SCHS

Ján Garaj, Ján Krupčík, Ján Labuda, Viktor Milata, Marta Mitrová, Ladislav Petruš, Štefan Schmidt, Ľudovít Treindl, Dušan Velič

Pamätná medaila SCHS

Jaromír Pastorek

2010

Čestný člen SCHS

Ivan Hnát

Medaila SCHS

Anton Gáplovský, Vasil Koprda, Peter Maienfisch

2011

Medaila Daniela Belluša

Jozef Čižmárik, Dalma Gyepesová

Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship

Frank-Michael Matysik

Čestný člen SCHS

Dušan Bakoš, Bogusław Buszewski

Medaila SCHS

Emil Adamkovič, Vladimír Fajnor

Pamätná medaila SCHS

Jeane Nicole Moreau

2012

Medaila Daniela Belluša

Pavol Šajgalík

Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship

Lothar Dunsch

Medaila SCHS

Jiří Barek, Milan Drábik, Miroslav Koóš, Mária Omastová, Jitka Ulrichová

Pamätná medaila SCHS

Mesto Banská Štiavnica

2013

Čestný člen SCHS

Milan Drábik, Karol Flórián, Fedor Macášek, Viktor Milata, Ladislav Petruš, Dušan Velič

Zlatá medaila SCHS

Jozef Čižmárik

Medaila SCHS

Martin Bajus, Sumio Iijima, Gábor Náray-Szabó, Eva E. Wile, Ada E. Yonath

2014

Medaila Daniela Belluša

Viktor Milata, Peter Šimon

Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship

Wolfgang Schuhmann

Čestný člen SCHS

Miriam Gálová, Zuzana Hloušková

Medaila SCHS

Monika Jerigová

2015

Medaila Daniela Belluša

Mária Omastová

Čestný člen SCHS

Ľubor Fišera

Zlatá medaila SCHS

Jean-Marie Lehn

Medaila SCHS

Milan Hutta, Eduard Plško, Mária Porubská, Pavol Šajgalík

2016

Zlatá medaila SCHS

Česká společnost chemická

Medaila SCHS

Roger Hall

2017

Medaila Daniela Belluša

Miroslav Koóš

Medaila Jána Gaža

Gregor Ondrejovič

Čestný člen SCHS

Pavol Rajec

Zlatá medaila SCHS

Bernard Lucas Feringa, Viktor Milata

Medaila SCHS

Vlasta Brezová, Angelika De Rossi, Jan John, Stanislav Kedžuch, Vladimír Mastihuba, Renáta Oriňáková, Ján Reguli, Jozef Tatiersky

2018

Medaila Daniela Belluša

Vladimír Kellő

2019

Medaila Daniela Belluša

Ján Labuda, Marián Valko

Medaila Jána Gaža

Milan Melník

Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship

Fred Lisdat

Čestný predseda SCHS

Viktor Milata

Čestný člen SCHS

Jiří Barek

Zlatá medaila SCHS

Karol Flórián

Medaila SCHS

Alain De Mesmaeker, Petr Holzhauser, Jana Chrappová, Elena Kulichová, Petra Ménová, Dana Poláchová, Martin Putala, Henrieta Stankovičová

2020

2021

Medaila Daniela Belluša

Dušan Velič

Zlatá medaila SCHS

Pavol Čekan

Medaila SCHS

SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici

2022

Medaila Jána Gaža

Miroslav Boča

Medaila Dobroslava Prístavku

Ján Garaj

Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship

Christine Kranz

Čestný člen SCHS

Mária Omastová

Zlatá medaila SCHS

Peter Šimon

Medaila SCHS

Igor Lacík