Zoznam ocenených


A

Adamkovič Emil - Medaila SCHS (2011)
Ádámová Monika - Medaila SCHS (2005)
Americká chemická spoločnosť - Zlatá medaila SCHS (2001)
Antoš Kamil - Zlatá medaila SCHS (1980), Čestný člen SCHS (1995)

B

Babor Karol - Bronzová medaila SCHS (1983), Zlatá medaila SCHS (1993), Čestný člen SCHS (1997)
Bajus Martin - Medaila SCHS (2013)
Bakoš Dušan - Medaila SCHS (2006), Čestný člen SCHS (2011)
Banská Štiavnica Mesto - Pamätná medaila SCHS (2012)
Barek Jiří - Medaila SCHS (2012), Čestný člen SCHS (2019)
Bartoň Jaroslav - Zaslúžilý člen SCHS (1987)
Bartoš Peter - Medaila SCHS (2003)
Bauernfeind František - Pamätná medaila SCHS (1999)
Belluš (CH) Daniel - Zlatá medaila SChems (1993), Čestný člen SCHS (1998)
Beluský Ján - Bronzová medaila SCHS (1985)
Bencko Jozef - Medaila SCHS (1988), Strieborná medaila SCHS (1998), Zlatá medaila SCHS (2003)
Berek Dušan - Medaila SCHS (1988), Strieborná medaila SCHS (1996), Zlatá medaila SCHS (1999), Čestný člen SCHS (2003)
Beška Emanuel - Medaila SCHS (1992)
Bílik Vojtech - Zlatá medaila SCHS (1999)
Bláhová Markéta - Medaila SCHS (2003)
Blažej Anton - Zlatá medaila SCHS (1980)
Bobiš Ladislav - Zlatá medaila SCHS (1982)
Boča Roman - Medaila Jána Gaža (2022)
Borsig Eberhard - Bronzová medaila SCHS (1980), Strieborná medaila SCHS (1987), Zlatá medaila SCHS (1996), Čestný člen SCHS (2002), Medaila Daniela Belluša (2009)
Braun (DE) Dietrich - Zlatá medaila SCHS (1999)
Brezová Vlasta - Medaila SCHS (2017)
Bröska Michal - Zlatá medaila SCHS (1980)
Brúderová Marta - Pamätná medaila SCHS (2004)
Bučková Anna - Medaila SCHS (2005)
Bugriová Martina - Cena SChemS za najlepšiu záverečnú prácu v odbore Chémia za akademický rok 2023/2024
Bukovčan Jozef - Bronzová medaila SCHS (1985)
Bustin Dušan - Medaila SCHS (1987), Strieborná medaila SCHS (1997)
Buszewski (PL) Bogusław - Zlatá medaila SCHS (2004), Čestný člen SCHS (2011)

C

Čaplovič Ján - Zaslúžilý člen SCHS (1986)
Čársky Jozef - Strieborná medaila SCHS (1995), Zlatá medaila SCHS (2000), Čestný člen SCHS (2009)
Čekan Pavol - Zlatá medaila SCHS (2021)
Česká společnost chemická - Zlatá medaila SCHS (2016)
Číha Miloslav - Zaslúžilý člen SCHS (1984)
Čík Gabriel - Medaila SCHS (1994)
Čižmárik Jozef - Strieborná medaila SCHS (2003), Čestný člen SCHS (2008), Medaila Daniela Belluša (2011), Zlatá medaila SCHS (2013)
Čůta František - Zlatá medaila SCHS (1980)

D

Daučík Karol - Čestný člen SCHS (1981)
De Mesmaeker Alain - Medaila SCHS (2019)
De Rossi Angelika - Medaila SCHS (2017)
Demeter Emil - Pamätná medaila SCHS (1999)
Doháňošová Jana - Medaila SCHS (1994)
Drábik Milan - Medaila SCHS (2012), Čestný člen SCHS (2013), Medaila Daniela Belluša (2023)
Drašar (CZ) Pavel - Zlatá medaila SCHS (2003), Čestný člen SCHS (2010)
Dunaj-Jurčo Michal - Zaslúžilý člen SCHS (1986)
Dunsch Lothar - Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship (2012)
Ďurindová Alena - Medaila SCHS (2003)
Durmis Július - Medaila SCHS (2002)
Ďurovič Slavomil - Medaila SCHS (2005)
Dzurillová Magdaléna - Strieborná medaila SCHS (1999), Zlatá medaila SCHS (2004)

E

Elečko Pavol - Bronzová medaila SCHS (1985)
Ertl (DE) Gerhard - Zlatá medaila SCHS (2007)
Everaerts (NL) Frans - Zlatá medaila SCHS (2000)
Exner Otto - Zlatá medaila SCHS (1990)

F

Fajnor Vladimír - Medaila SCHS (2011)
Fargašová Agáta - Pamätná medaila SCHS (1998)
Farkaš Ján - Zlatá medaila SCHS (1983)
Feringa (NL) Bernard Lucas - Zlatá medaila SCHS (2017)
Ferles (CZ) Miloslav - Zlatá medaila SCHS (2001)
Fišera Ľubor - Medaila SCHS (1995), Medaila SCHS (2006), Medaila Daniela Belluša (2009), Čestný člen SCHS (2015)
Fišerová Mária - Pamätná medaila SCHS (1996)
Flórián Karol - Medaila SCHS (1994), Strieborná medaila SCHS (2003), Medaila Daniela Belluša (2009), Čestný člen SCHS (2013), Zlatá medaila SCHS (2019), Medaila Dobroslava Prístavku (2023)
Fukas Gustáv - Zlatá medaila SCHS (1983)

G

Gáliková Jana - Medaila SCHS (2005)
Gálová Miriam - Medaila SCHS (1992), Strieborná medaila SCHS (1995), Zlatá medaila SCHS (2004), Čestný člen SCHS (2014)
Ganter (CH) Camil - Zlatá medaila SCHS (1993)
Gáplovský Anton - Medaila SCHS (2010)
Garaj Ján - Zaslúžilý člen SCHS (1984), Strieborná medaila SCHS (1980), Zlatá medaila SCHS (1999), Medaila SCHS (2009), Čestný člen SCHS (2014), Medaila Dobroslava Prístavku (2022)
Görner Fridrich - Čestný člen SCHS (1981)
Grančai Daniel - Medaila SCHS (2003)
Gregor Ján - Zlatá medaila SCHS (1980)
Gyepes Eduard - Bronzová medaila SCHS (1985)
Gyepesová Dalma - Medaila SCHS (1986), Strieborná medaila SCHS (1996), Zlatá medaila SCHS (2001), Čestný člen SCHS (2009), Medaila Daniela Belluša (2011)

H

Haláková Zuzana - Medaila SCHS (2003)
Hall Roger - Medaila SCHS (2016)
Hamilton (USA) Clark H. - Zlatá medaila SCHS (1983)
Hammerstein Milan - Zaslúžilý člen SCHS (1984)
Hanic František - Strieborná medaila SCHS (1987), Zaslúžilý člen SCHS (1993), Zlatá medaila SCHS (2002)
Heger Jozef - Strieborná medaila SCHS (1986)
Held Ľubomír - 2018 (pozdravný list k jubileu)
Herčko Ivan - Medaila SCHS (2003)
Herout Vlastimi - Zlatá medaila SCHS (1980), Čestný člen SCHS (1986)
Hirsch Ján - Medaila SCHS (2005)
Híveš Ján - Medaila SCHS (2003)
Hloušková Zuzana - Pamätná medaila SCHS (2000), Medaila SCHS (2007), Čestný člen SCHS (2014)
Hnát Ivan - Medaila SCHS (1994), Strieborná medaila SCHS (1999), Čestný člen SCHS (2010)
Hodul Pavel - Medaila SCHS (2002)
Holba Vladislav - Strieborná medaila SCHS (2003)
Holzhauser Petr - Medaila SCHS (2019)
Hrabovec Milan - Pamätná medaila SCHS (1996)
Hrdlovič Pavol - Medaila SCHS (1994), Zlatá medaila SCHS (1999), Čestný člen SCHS (2004)
Hritzová Oľga - Pamätná medaila SCHS (1997), Strieborná medaila SCHS (2000), Strieborná medaila SCHS (2002)
Hrivňák Ján - Bronzová medaila SCHS (1984)
Hrnčiar Pavol - Zlatá medaila SCHS (1990), Čestný člen SCHS (1995)
Hutta Milan - Medaila SCHS (2015)

Ch

Chemicko-technologická fakulta SVŠT - Zlatá medaila SCHS (1990)
Chomič Jozef - Strieborná medaila SCHS (2003)
Chrappová Jana - Medaila SCHS (2019)

I

Iijima (JP) Sumio - Zlatá medaila SCHS (2013)
Inagaki (JP) Hiroshima - Čestný člen SCHS (2000)
Izáková Kristína - Zlatá medaila SCHS (2002)

J

Jambrich Martin - Zlatá medaila SCHS (2002)
Janák Jaroslav - Čestný člen SCHS (1995)
Jarkovský Ján - Bronzová medaila SCHS (1985)
Jerigová Monika - Medaila SCHS (2014)
John Jan - Medaila SCHS (2017)
Jóna Eugen - Bronzová medaila SCHS (1985), Medaila SCHS (2005)

K

Kafarski (PL) Pawel - Čestný člen SCHS (2007)
Kalvoda Jaroslav - Strieborná medaila SCHS (1999)
Kaniansky Dušan - Pamätná medaila SCHS (1996), Medaila SCHS (2006)
Karvaš Milan - Bronzová medaila SCHS (1980), Zaslúžilý člen SCHS (1982), Zlatá medaila SCHS (1995), Čestný člen SCHS (1997), Medaila Daniela Belluša (2007)
Kasák Peter - Medaila SCHS (2006), Medaila SCHS (1995)
Kasalík Alojz - Zlatá medaila SCHS (1980)
Katedra analytickej chémie PriF UK - Zlatá medaila SCHS (1985)
Katedra anorganickej chémie PriF UK - Zlatá medaila SCHS (1986)
Katedra organickej chémie PriF UK - Zlatá medaila SCHS (1985)
Kedžuch Stanislav - Medaila SCHS (2017)
Kellő Vladimír - Medaila Daniela Belluša (2018)
Kellö Vojtech - Zlatá medaila SCHS (1980), Čestný člen SCHS (1999)
Kemka Rudolf - Bronzová medaila SCHS (1985)
Kizlink Juraj - Pamätná medaila SCHS (1996), Strieborná medaila SCHS (2001)
Klenovicsová Kristína - Medaila SCHS (1994)
Kniebügl Augustín - Zaslúžilý člen SCHS (1984)
Kocková Anna - Zaslúžilý člen SCHS (1985)
Kohútová Mária - Bronzová medaila SCHS (1985), Strieborná medaila SCHS (1999)
Koch (DE) Wolfram - Zlatá medaila SCHS (2002)
Kollár Jozef - Zlatá medaila SCHS (1999)
Koman Marian - Medaila Jána Gaža (2023)
Koóš Miroslav - Medaila SCHS (2012), Medaila Daniela Belluša (2017)
Koprda Vasil - Medaila SCHS (2010)
Koráb Otakar - Bronzová medaila SCHS (1985)
Kóšiová Ivana - Medaila SCHS (1991)
Kováč Jozef - Zaslúžilý člen SCHS (1987)
Kováčik Vladimír - Medaila SCHS (2003)
Kozák Miroslav - Pamätná medaila SCHS (2004), Medaila SChemS (2024)
Kranz Christine - Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship (2022)
Krätsmár-Šmogrovič Juraj - Strieborná medaila SCHS (1985), Zaslúžilý člen SCHS (1991), Zlatá medaila SCHS (2001)
Krčahová Eva - Pamätná medaila SCHS (1999), Pamätná medaila SCHS (2004)
Kristián Pavol - Zaslúžilý člen SCHS (1980), Strieborná medaila SCHS (1990), Čestný člen SCHS (2005)
Krkoška Pavel - Pamätná medaila SCHS (1996), Strieborná medaila SCHS (2002)
Krnáč Dušan - Medaila SCHS (1994)
Krupčík Ján - Medaila SCHS (1993), Strieborná medaila SCHS (1998), Zlatá medaila SCHS (2003), Medaila SCHS (2009)
Krutošíková Alžbeta - Strieborná medaila SCHS (1999)
Kukura Philipp - Zlatá medaila SChemS (2023)
Kulichová Elena - Medaila SCHS (2019)
Kvetňanská Nadežda - Pamätná medaila SCHS (1999), Pamätná medaila SCHS (2004)
Kyseľ Ondrej - Zaslúžilý člen SCHS (1997), Medaila SCHS (2007)

L

Labuda Ján - Medaila SCHS (2009), Čestný člen SCHS (2014), Medaila Daniela Belluša (2019)
Lacík Igor - Medaila SCHS (2022)
Lazár Milan - Medaila SCHS (2007)
Lazor Peter - Medaila SCHS (1992)
Lehn Jean-Marie - Zlatá medaila SCHS (2015)
Leška Jaroslav - Bronzová medaila SCHS (1980), Strieborná medaila SCHS (2000)
Linek Kazimír - Zaslúžilý člen SCHS (1984)
Linkešová Mária - Pamätná medaila SCHS (2004)
Liptaj Tibor - Zlatá medaila SCHS (2000)
Lipthay Tibor - Zaslúžilý člen SCHS (1985)
Lisdat Fred - Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship (2019)
Liška Otakar - Bronzová medaila SCHS (1984)
Lux Ladislav - Medaila SCHS (2003)

M

Macášek Fedor - Strieborná medaila SCHS (1987), Zaslúžilý člen SCHS (1992), Zlatá medaila SCHS (1997), Čestný člen SCHS (2013)
Macková Hanka - Medaila SCHS (2003)
Madajová Vlasta - Strieborná medaila SCHS (1999)
Macho Vendelín - Strieborná medaila (1980)
Maienfisch Peter - Medaila SCHS (2010)
Malaníková Mária - Pamätná medaila SCHS (1999)
Malin (USA) John - Zlatá medaila SCHS (1999)
Mandák Milan - Zlatá medaila SCHS (1984)
Marko Miloš - Čestný člen SCHS (1981), Zlatá medaila SCHS (1996)
Markovič Oskar - Strieborná medaila SCHS (1997), Zlatá medaila SCHS (2002)
Markušová Kveta - Medaila SCHS (2005)
Markušovská Elena - Zaslúžilý člen (1984)
Mastihuba Vladimír - Medaila SCHS (2017)
Mašek Ján - Strieborná medaila SCHS (1981)
Maťas Michal - Čestný člen SCHS (1997)
Matherny Mikuláš - Zlatá medaila SCHS (1990), Čestný člen SCHS (1995)
Matis Ján - Zlatá medaila SCHS (1980)
Matysik Frank-Michael - Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship (2011)
Medvecky Rudolf - Zaslúžilý člen SCHS (1984)
Melicher Rudolf - Zaslúžilý člen SCHS (1986)
Melník Milan - Medaila SCHS (2003), Medaila SCHS (2005), Medaila Jána Gaža (2019)
Ménová Petra - Medaila SCHS (2019)
Milata Viktor - Medaila SCHS (2009), Čestný člen SCHS (2013), Medaila Daniela Belluša (2014), Zlatá medaila SCHS (2017), Čestný predseda SCHS (2019)
Mitrová Marta - Bronzová medaila SCHS (1985), Pamätná medaila SCHS (2004), Medaila SCHS (2009)
Mlejnek Otakar - Bronzová medaila SCHS (1984)
Mocák Ján - Medaila SCHS (1990)
Mocák Jozef - Zaslúžilý člen SCHS (1984)
Molnár Ladislav - Čestný člen SCHS (1981), Zlatá medaila SCHS (2001)
Moreau Jeane Nicole - Pamätná medaila SCHS (2011)
MsNV v Banskej Štiavnici - Zlatá medaila SCHS (1984)

N

Náray-Szabó Gábor - Medaila SCHS (2013)
Nemecká chemická spoločnosť - Zlatá medaila SCHS (2001)
Ninčáková Anna - Medaila SCHS (1987)

O

Omastová Mária - Medaila SCHS (2012), Medaila Daniela Belluša (2015), Čestný člen SCHS (2022)
Ondrejovič Gregor - Zaslúžilý člen SCHS (1988), Strieborná medaila SCHS (1985), Zlatá medaila SCHS (1998), Čestný člen SCHS (2003), Medaila SCHS (2005), Medaila Jána Gaža (2017)
Oriňaková Renáta - Medaila SCHS (2017), Medaila Daniela Belluša (2023)
Országh Štefan - Medaila SCHS (2006)

P

Pálfyová Mária - Zaslúžilý člen SCHS (1984)
Pastorek Jaromír - Pamätná medaila SCHS (2009)
Petruš Ladislav - Pamätná medaila SCHS (2000), Medaila SCHS (2009), Čestný člen SCHS (2013)
Pick Jiří - Zlatá medaila SCHS (1982)
Pikna Ľubomír - Medaila SCHS (2003)
Pliešovská Natália - Medaila SCHS (1995), Strieborná medaila SCHS (2000), Medaila SCHS (2006)
Plško Eduard - Medaila SCHS (2015)
Podolan Gabriel - M SCHS 2005
Poethke (NDR) Walter - Zlatá medaila SCHS (1980)
Poláchová Dana - Medaila SCHS (2019)
Polonský Jozef - Bronzová medaila SCHS (1981), Strieborná medaila SCHS (1986), Zaslúžilý člen SCHS (1991), Zlatá medaila SCHS (1996), Čestný člen SCHS (1999),
Poľská chemická spoločnosť - Zlatá medaila SCHS (1999)
Porubská Mária - Medaila SCHS (2015)
Procházka Michal - Medaila SChemS (2023)
Proks Ivo - Zaslúžilý člen SCHS (1986), Bronzová medaila SCHS (1981), Strieborná medaila SCHS (2001)
Puffler František - Zaslúžilý člen SCHS (1980), Bronzová medaila SCHS (1985)
Putala Martin - Medaila SCHS (2019)

R

Rajec Pavol - Čestný člen SCHS (2017)
Rätzsch (AT) Manfred - Čestný člen SCHS (1993)
Reguli Ján - Medaila SCHS (2017)
Reháková Mária - Medaila SCHS (2003), Medaila SCHS (2005), Čestný člen SCHS (2008)
Revús Miloš - Medaila SCHS (1995), Zlatá medaila SCHS (2004)
Romančík Viktor - Bronzová medaila SCHS (1984), Strieborná medaila SCHS (1988), Zlatá medaila SCHS (1993), Čestný člen SCHS (1998)
Ružička Ivan - Pamätná medaila SCHS (1999), Strieborná medaila SCHS (2004)
Rychlá Lyda - Strieborná medaila SCHS (2002)

S

Sališová Marta - Pamätná medaila SCHS (1999), Strieborná medaila SCHS (2001), Zlatá medaila SCHS (2006), Čestný člen SCHS (2009)
Sauter (AT) Fritz - Čestný člen SCHS (1994)
Schmidt Štefan - Medaila SCHS (2009)
Schuhmann Wolfgang - Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship (2014)
Schwendt Peter - Medaila SCHS (1991), Strieborná medaila SCHS (1994), Zlatá medaila SCHS (2000)
Siroka Peter - Medaila SCHS (2005)
Sirota Anton - Bronzová medaila SCHS (1985), Strieborná medaila SCHS (1990), Pamätná medaila SCHS (2005)
Slovenská akadémia vied - Zlatá medaila SChemS (2023)
Slovinská chemická spoločnosť - Zlatá medaila SCHS (2001)
Smik Ladislav - Zaslúžilý člen SCHS (1988), Pamätná medaila SCHS (1998)
Soják Ladislav - Bronzová medaila SCHS (1985), Strieborná medaila SCHS (1995), Zlatá medaila SCHS (2000), Čestný člen SCHS (2009), Medaila Dobroslava Prístavku (2023)
Sokolík Rudolf - Pamätná medaila SCHS (1999)
Sopková Anna - Zlatá medaila SCHS (1992), Čestný člen SCHS (1997)
Sorel Július - Zaslúžilý člen SCHS (1985)
SPŠ Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici - Medaila SCHS (2021)
SPŠCH v Banskej Štiavnici - Zlatá medaila SCHS (1981)
Stankoviansky Samuel - Zlatá medaila SCHS (1980)
Stankovičová Henrieta - Medaila SCHS (2019)
Stankovský Štefan - Medaila SCHS (2003)
Staško Andrej - Strieborná medaila SCHS (1998), Zlatá medaila SCHS (2003)
Studnický Július - Zaslúžilý člen SCHS (1986)
Surewicz (PL) Wlodzimierz - Zlatá medaila SCHS (1989)
Sutoris (NL) Viktor - Zlatá medaila SCHS (2002)
Szokolay Alexander - Zaslúžilý člen SCHS (1980), Strieborná medaila SCHS (1981), Čestný člen SCHS (1995)
Šajgalík Pavol - Medaila SCHS (2015), Medaila Daniela Belluša (2012)
Šantavý František - Zlatá medaila SCHS (1980)
Šaršúnová Magda - Zlatá medaila SCHS (1985), Čestný člen SCHS (1990)
Šebej Peter - Medaila SCHS (2003), Medaila SCHS (2005)
Ševčík Peter - Medaila SCHS (2003)
Šimánek (CZ) Vilím - Zlatá medaila SCHS (1999), Čestný člen SCHS (2008)
Šimkovič Milan - Bronzová medaila SCHS (1985)
Šimon Peter - Medaila Daniela Belluša (2014), Medaila 50 rokov CHO, Zlatá medaila SCHS (2022), Čestný člen SCHS (2023)
Šinková Klára - Medaila SCHS (1991), Pamätná medaila SCHS (1999)
Špirková Katarína - Medaila SCHS (1992)
Šramko Tibor - Bronzová medaila SCHS (1985)

T

Tamchyna Jozef - Zlatá medaila SCHS (1980), Čestný člen SCHS (1988)
Tatiersky Jozef - Medaila SCHS (2017)
Tkáčová Klára - Medaila SCHS (1994), Strieborná medaila SCHS (1999), Zlatá medaila SCHS (2004), Čestný člen SCHS (2014)
Tolgyessy Juraj - Medaila Daniela Belluša (2009)
tom Dieck (DE) Heindirk - Zlatá medaila SCHS (1999), Čestný člen SCHS (2002)
Toma Štefan - Strieborná medaila SCHS (1980), Zlatá medaila SCHS (1987), Čestný člen SCHS (1997), Medaila Daniela Belluša (2009)
Tomeček Ladislav - Zaslúžilý člen SCHS (1984)
Tomeček Otto - Zlatá medaila SCHS (1994)
Tomko Jozef - Strieborná medaila SCHS (1980), Zlatá medaila SCHS (1981), Čestný predseda SCHS (1988), Medaila Daniela Belluša (2007)
Treindl Ľudovít - Čestný člen SCHS (1995), Medaila SCHS (2009)
Truchlik Štefan - Čestný člen SCHS (2005)
Tüdös (HU) Ferenc - Čestný člen SCHS (1993)

U

Uher Michal - Strieborná medaila SCHS (1986), Zaslúžilý člen SCHS (1991), Zlatá medaila SCHS (1996), Čestný člen SCHS (2002), Medaila Daniela Belluša (2009)
Ulbrich Tibor - Zaslúžilý člen SCHS (1984)
Ulická Ľudmila - Bronzová medaila SCHS (1985)
Ulrichová (CZ) Jitka - Medaila SCHS (2012), Čestný člen SCHS (2014)
ÚOCHB ČSAV v Prahe - Zlatá medaila SCHS (1982)

V

Valent Aladár - Medaila SCHS (1991), Strieborná medaila SCHS (1996), Pamätná medaila SCHS (2007)
Valko Marián - Medaila Daniela Belluša (2019)
Van Duijnen (NL) Piet Th. - Zlatá medaila SCHS (2002)
Vargová Andrea - Medaila SCHS (1993)
Velič Dušan - Medaila SCHS (2009), Čestný člen SCHS (2013), Medaila Daniela Belluša (2021)
Vizváry Emil - Zaslúžilý člen SCHS (1985)
Vogl (USA) Otto - Čestný člen SCHS (1993)
von Raqué Schleyer (DE) Paul - Čestný člen SCHS (1995)

W

Wichterle (CZ) Otto - Čestný člen SCHS (1995)
Wile Eva E. - Medaila SCHS (2013)

Y

Yamashita (JP) Masahiro - Čestný člen SChemS (2024)
Yonath (IL) Ada E. - Zlatá medaila SCHS (2013)

Z

Zahradník (CZ) Rudolf - Zlatá medaila SCHS (1999)
Zelenský Imrich - Medaila SCHS (2003)
Zemanovič Jaroslav - Strieborná medaila SCHS (2000)
Zewail (USA) Ahmed - Zlatá medaila SCHS (2005)
Zikmund Miroslav - Strieborná medaila SCHS (1980), Zlatá medaila SCHS (1986), Čestný člen SCHS (2001), Medaila SCHS (2005)
Žúrková Ľudmila - Strieborná medaila SCHS (1981), Zlatá medaila SCHS (1995), Čestný člen SCHS (1997)