V nadväznosti na chemickú tradíciu na Slovensku, je aj navrhovaný názov nového časopisu odvodený od tohto pôvodného názvu Chemické Zvesti a to ChemZi, ako žurnál slovenskej chémie vydávaný Edičnou radou tvorenou predstaviteľmi chemického a farmaceutického priemyslu v súčinnosti so SCHS, SAV a ASCHFS.

 

2020 ChemZi 16/1 2020
Obsah
4 Korčekova rekacia - Korcek reaction 
6 Koronavírus - hlavná téma roku 2020
8 Cena Slovenskej chemickej spoločnosti za najlepšiu diplomovú prácu 
10 15. stretnutie delegátov EYCN v španielskom Sitges 
11 Chemistry Europe Fellows 
11 Svetové raňajky žien 2020 
12 50 rokov EuChemS
13 Ľubomír Švorc - 1. podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti
14 43. Letná škola chemikov na UPJˇ3 v Košiciach 
15 Jubilanti SCHS v roku 2021 
15 Noví členovia SCHS
15 Blahoželáme 
16 História výroby skla
19 Kráľové nádherné šaty - a vedecká kariéra
20 Publikácie - fikcia a prax, humor a žiaľ 
22 Financovanie a obsah vedy v rokoch 2021 - 2027 na Slovensku 
24 Informácia o zasadnutí SNK IUPAC a pokračovanie kvízu o Periodickej tabuľke 
24 Nové definície základných jednotiek SI, slovenské znenie novej definície jednotky látkového množstva, mól
27 Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC od Slovenského národného komitétu IUPAC
34 Profesor Dušan Kaniansky a jeho škola elektroseparačných metód 
35 Profesor Samuel Stankoviansky - spoluzakladateľ elektrochémie na Slovensku
37 Jubilanti 
39 Spomienka 
2019 ChemZi 15/1 2019
Obsah
4 Ja som vedec, kto je menej?! 
6 Redefinicia jednotky nnol a ostatných záldadných jednotiek SI 
7 Jubilanti SCHS v roku 2020 
8 Zelená chémia 
9 Budúcnosť vedy v podobe mladých nádejí - Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov 2019 
10 Marián Valko, najcitovanejší slovenský vedec je chemik 
11 Blahoželame prof. RNDr. Renáte Oriňakovej, DrSc.
12 Prof. Zeleňák, vedec roka 2018
13 Prof. Gogotsi prednášal na SAV o novej triede 2D materiálov 
14 PlasticFreeDanube - Odpad z makro plastov v a pozdĺž Dunaja 
16 Vysoké štátne vyznamenanie pre Máriu Omastovú
17 8. ročník medzinárodnej konferencie mladých polymérnych vedcov BYPoS 
18 IUPAC
20 Chemické horizonty - jarný cyklus 2019
21 ln memoriam prof. RNDr.Vojtech Kellö - 100 rokov od narodenia 
22 Stručná história chémie po vznik periodickej tabuľky prvkov 
23 Noví členovia SCHS 
24 Ako ovplyvnila Bohuslava Braunera, velikána českej chémie, zmena eka-aluminia na gálium 
26 Historický úspech Slovenska na 51. Medzinárodnej chemickej olympiáde
27 Letná škola chemikov pod Pustým hradom vo Zvolene 
28 Prednáška pre žiakov základných škôl: Prvky známe aj neznáme
29 Prof. Daniela Hudecová je Slovenkou roka 
30 Prof. Ing. Anton Gatial, DrSc. - nový dekan FCHPT STU 
31 Blahoželáme bývalému dekanovi prof. Ing. Jánovi Garajovi, DrSc. - 85-ročný 
31 Chemický jarmok - CHEMSHOW 2019
32 Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. - 70- ročný 
33 71. ZJAZD CHEMIKOV
34 Predstavujeme vám hosťa nášho tohtoročného 71. zjazdu chemikov 
ChemZi 15/2 2019
Obsah
40 Recyklácia/regenerácia uhlíka ako významný národohospodársky podnet
44 Hodnotenie výsledkov vedeckej práce
46 Predátorské časopisy 
47 Ako poškodiť kvalitu vysokých škôl?
48 Potrebuje Slovensko nový vedecko-populárny časopis?
50 Jazdné pruhy pre vedu na Slovensku 
51 Príhovor novej predsedníčky Slovenskej chemickej spoločnosti
52 Bilancia 71. Zjazdu chemikov
54 Výsledky ocenení 71. Zjazdu chemikov 
55 Fórum mladých
56 Prof. Fred Lisdat – laureát Heyrovský – Ilkovič – Nernst – Lecture 2019 a prof. Jiří Barek - Čestný člen SCHS
57 Ocenenia udelené v r. 2019
58 Návrh Medaily Dobroslava Prístavku
59 Seminár jubilantov - 3. 12. 2019
60 Prednáška predsedu Švajčiarskej chemickej spoločnosti Dr. Alaina De Mesmaekera
61 Spomienka na Zuzku Hlouškovú 
62 Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska finišuje 
62 Základy medicínskej a farmaceutickej chémie
63 Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC
64 Dmitrij Ivanovič Mendelejev a objav periodického zákona
66 Z histórie najstarších vysokých škôl a výučby chémie na území dnešného Slovenska
68 Študentská vedecká konferencia
70 Koncepcia prírodovedného vzdelávania a dnešný učiteľ
71 Chemické horizonty – jesenný cyklus 2019 
72 Dr. Ing. Štefan Korček, 85-ročný
73 Profesor Ing. Pavol Kristian, DrSc., 90-ročný
74 Slová o vzácnom kolegovi a priateľovi, doc. RNDr. Jozefovi Chomičovi, CSc.
75 Spomienka na RNDr. Magdalénu Dzurillovú, CSc. (1939 - 2019)
76 Nekrológ za prof. RNDr. Jozefom Gondom, DrSc. (1957-2019)
2018 ChemZi 14/1 2018
Obsah
4 Homo consumeris a 4.priemyselná revolúcia
6 Webová stránka Slovenskej chemickej spoločnosti
6 Zmenilo sa niečo ??
7 Aktuality SCHS
8 Výzva pre členov a pamätníkov SCHS
9 História chemického priemyslu napreduje
10 Gordický uzol slovenských vysokých škôl
12 Stretnutie delegátov európskej siete mladých chemikov v Turíne
14 Blahoželáme RNDr. Janke Madejovej, DrSc.
15 Začiatky fyzikálnej chémie na PriF UK
16 Za Zuzkou Hlouškovou
17 Milá naša Zuzka!
18 Chémia pre stredoškolákov: Chemický jarmok –CHEMSHOW na FCHPT STU v Bratislave
20 Byro IUPAC zasadalo opäť v Bratislave
22 Letná škola chemikov sa po 17 rokoch vrátila pod Tatry
24 Niekoľko príbehov z dejín fyzikálnej chémie 1
26 Ako sa študovalo na fakulte chemicko technologického inžinierstva SVŠT v prelomových rokoch 1948-1952 (Osobné spomienky emeritného profesora) 
30 Správa o činnosti redakcie časopisu CHEMICKÉ ZVESTI (1947 - 1977)
31 Jubilanti
ChemZi 14/2 2018
Obsah
36 Orientačný plán diferenciácie vysokých škôl
38 Nobelova cena za chémiu za rok 2018
39 Aktuality SCHS
40 Slovenská chemická spoločnosť a filatelia
42 Chemické horizonty v roku 2018
44 Ako vonia (aj) chémia
45 Zelená chémia - výzva, príležitosť, nevyhnutnosť
46 Nové knihy
48 Niekoľko príbehov z dejín fyzikálnej chémie 2
50 Z histórie krajinnej Odbočky Československej spoločnosti chemickej v Bratislave (1929-1938)
51 Vyhlásenie súťaže SVS pri SAV pre mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov o najlepšiu popularizačno-vedeckú prácu
52 Nové 2D materiály - MXeny ich vlastnosti a aplikácie v polymérnych kompozitoch
54 Jubilejná medzinárodná chemická olympiáda sa vrátila tam, kde vznikla - na Slovensko a do Čiech
58 Zraz absolventov štúdia "55 rokov po..."
59 Periodická tabuľka IV.C triedy SPŠCH Banská Štiavnica
60 Storočnica IUPAC a Medzinárodný rok Periodickej tabuľky chemických prvkov
61 doc. RNDr. Andrea Straková Fedorková, Phd.
63 Európska sieť mladých chemikov 
64 Zasadnutie Valného zhromaždenia EuChemS a 8. Európskeho chemického kongresu (8ECC)
66 Zamyslenie sa nad hodnotou publikácií vysokoškolských učiteľov
68 Jubilanti
2017 ChemZi 13/1 2017
Obsah
6 Bílikova reakcia
7 Cesty zabezpečenia správnosti chemických meraní
10 Vedkyňa roka 2016 a aj Mladá osobnosť vedy sú chemici
12 Na vlnách histórie: Pocta akademikovi Ottovi Wichterlemu
14 Aktuality SCHS
16 Predsedníctvo SAV v období 2017 až 2021 povedie Pavol Šajgalík
18 Zo života Ústavu polymérov SAV
20 Nájdi v sebe vedca - Ústav pre výskum
21 7. ročník medzinárodnej konferencie BYPoS pre mladých polymérnych vedcov
22 Medzinárodná konferencia "Polymeric Materials in Automotive PMA 2017 & Slovak Rubber Conference SRC 2017"
23 Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
24 Cena Jána Gaža
26 Ďakujeme a blahoželáme Elenke Kulichovej
27 IUPAC
28 Vzdelávacie aktivity pre stredoškolských učiteľov a ich žiakov na FCHPT STU v Bratislave
29 Veselo o pedagógoch aj vedcoch
31 Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1951-1965 (1. časť)
34 Spomienka
36 Jubilanti
39 69. zjazd chemikov - zborník
ChemZi 13/2 2017
Obsah
4 Biologicky odbúrateľné kovové materiály
6 Environmentálna kontaminácia s PCB analyticky dokázaná už pred 50 rokmi 
7 Jubilejný zjazd k 150. výročiu Spoločnosti nemeckých chemikov
8 69. Zjazd chemikov v Tatrách
14 Výsledky súťaží na 69. Zjazde chemikov
15 Aktuality SCHS 
17 Robert Mistrík, laureát štátneho vyznamenania Pribinov kríž I. triedy 
18 Veda do služieb ľudu 
19 Exodus mozgov 
20 Chemické horizonty 2017 
21 IUPAC a my  
24 40. Letná škola chemikov bola opäť na Hornej Nitre 
26 Letná škola chemikov má už 40 rokov  
29 Prvý ročník letnej školy mladých chemikov  
30 Záujem o chémiu v Banskobystrickom kraji  
31 Moje spomienky na otca  
34 Laureáti Nobelových cen za chemii v letech 1951-1965 (2. časť)
35 Permanentná reforma  
37 Jubilanti
39 Spomienka
     
2016 ChemZi 12/1 2016
Obsah
4 Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a značiek
6 Biomimetizácia a „CleanTech“ pre udržateľné životné prostredie?
7 Blýska sa na lepšie časy slovenskej vedy
9 Beatlemania, hudba a chémia
10 Aktuality SCHS
12 Chemici a fyzici o solárnych článkoch - Konferencia New trends in solar cells 2016
14 IX. Slovensko - Česká konferencia POLYMERY 2016
16 XIV. ročník konferencie ACP
17 IUPAC
23 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave po komplexnej akreditácii
24 Dotyky Krištáľového krídla
26 Slávnostný seminár k 25. výročiu založenia firmy SYNKOLA, s.r.o
28 Úspešný VIII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov 2016 opäť s podporou spoločnosti BASF
31 25 rokov Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu SR
32 Nové knihy
33 Veselo o známych pedagógoch, ale aj o významných vedcoch
35 Denník A. Žemličku
36 Stretnutie po rokoch
37 Jubilanti
38 Spomienka
40 Prečo sa stať členom Slovenskej chemickej spoločnosti
ChemZi 12/2 2016
Obsah
6 doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
8 Systematizácia zdomácňovania názvov nových chemických prvkov
10 Štyri nové chemické prvky, ich objavy a návrhy názvov a zna čiek, ChemZi 12/1 (2016), str. 4-5
11 Chemické horizonty 2016
12 Funkcionalizácia povrchov inšpirovaná bionikou
13 Symbióza chémie a umenia
14 Publikuj, alebo zahyň!
16 Databázy naše a iné
16 Predátorské časopisy?
18 Aktuality SCHS
22 Sloboda dovolí robiť kvalitné veci
26 68. Zjazd chemikov v Prahe
28 50 rokov Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach (1955-2016)
29 EuCheMS
31 Nové knihy
32 Medaily SAV v roku 2016
35 Medzinárodné aktivity a zahraničné štúdium na FCHPT STU v Bratislave
36 List Dr. Zikmunda predsedovi SCHS
37 Akademická stanovačka v Toulouse a iné
38 Jubilanti
41 Spomienka
     
2015 ChemZi 11/1 2015
Obsah
3 Editorial
4 Priemyselný profil
Prestížne ocenenie pre Terichem zaväzuje
6 Aktuality SCHS
Prechádzame zmenami …
7 Kráľovstvo za ... fotku prvého predsedu SCHS Bohuslava Nejedlého
Predsedom ZSVTS do ďalšieho obdobia D. Petráš
Pri príležitosti odovzdávania ocenení
8 IUPAC Poster Prize
Jubilanti SCHS v roku 2016
Noví členovia SCHS
9 Profil osobnosti
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
10 Konferencie
20th International Conference ANALYTICAL METHODS AND HUMAN HEALTH supported by the International Visegrad Fund
11 17th Blue Danube Symposium on Heterocyclic Chemistry
12 Konferencia EUPOC 2015 – Vodivé polymérne materiály v Taliansku
14 Medzinárodná konferencia o koordinačnej a bioanorganickej chémii
16 6th International Conference on Polymeric Materials in Automotive & 22nd Slovak Rubber Conference
17 Spomíname… Čas - ten tak rýchlo letí
18 UPJŠ
50. výročie výučby a výskumu na Katedre anorganickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
19 FCHPT STU
Vedeckovýskumná činnosť na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
22 SAV
Pocta pre slovenskú biochémiu
Stredoškoláci na Ústave polymérov SAV
23 EuCheMS
Chemists Against Chemical Weapons
25 História
Anton Ruprecht a dubnícky drahý opál – – najcennejší klenot Slovenska
29 Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
30 Súčasné problémy vo vyučovaní chémie
31 Jubilanti
Životné jubileum RNDr. Petra Komadela, DrSc.
32 prof. Ing. Eduard Plško, DrSc. - 85 ročný
33 Profesorka Mgr. Mária Greksová sa dožila životného jubilea
34 Spomienka
Odišiel doc. RNDr. Eduard Gyepes, CSc. In Memoriam (1935 – 2015)
35 Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc. 3.7.1930 – – 22.6.2015
37 67. Zjazd chemikov
ChemZi 11/2 2015
Obsah
206 Využitie nulvalentného železa pre dechloráciu organických látok
209 Aktuality SCHS
211 ERRÁTA A DOPLNKY 67. Zjazd
212 67. Zjazd slovenských a českých chemikov
216 Denník A. Žemličku
217 Konferencie
218 Jean-Marie Lehn
221 Nové knihy
223 IUPAC
224 Chemické horizonty 2015
225 25 rokov ZSVTS
228 Leopold Anton Ruprecht a mineralogické zbierky
234 Univerzitný vedecký park STU
236 38. Letná škola chemikov – Trnava 2015
237 Návrat k 51. ročníku chemickej olympiády
240 Komentár k priebehu sú časných obhajob doktorandských dizertačných prác v chémii
242 Jubilanti
247 Spomienka
     
2014 ChemZi 10/1 2014
(momentálne nedostupné)
ChemZi 10/2 2014
Obsah
47 Editorial
48 Obborný článok
Rastlinné pigmenty a ich degradácia vplyvom spaľovania PVC
50 Voltametria, fluorescencia a mikroskopia kompozitných filmov polytiofénu a fulerénu, ako novej triedy fotovoltaických článkov
52 Analýza interakcií polyanilínových reťazcov s nanočasticami zlata, ako progresívnej triedy senzorov
53 Aktuality SCHS
66. Sjezd chemických společností v Ostrave
54 Hanušova medaila: za vedecký prínos v oblasti termickej analýzy
55 Predsedníctvo Slovenskej chemickej spoločnosti na obdobie 2015 - 2016
55 Heyrovský - Ilkovič - Nernst - Lecture v Bratislave
56 Jubilanti v II. polroku 2015
57 Ocenenia udelené Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV v roku 2014
Noví členovia SCHS
57 Nové knihy
Vojtech Szemes: História slovenského pekárstva
Nové knihy k životnému jubileu Prof.Ing. Evy Chmielexskej, CSc.
58 Jazykové okienko
Prečo ... "molekulový a nie ...molekulárny"
60 Profil osobnosti
Osobnosť slovenskej priemyselnej chéie Miloš Révus
61 Konfernecie
Konferencia ISE 2014 v Bratislave
62 VII. ročník Interaktívnej Konferencie Mladých Vedcov pokračuje v znamení noviniek
63 IUPAC
"IUPAC poster award" - prvýkrát v histórii zjazdov slovenských a českých chemikov
64 Chemické horizonty
Chemické horizonty - jesenný cyklus 2014
65 FCHPT STU
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave
66 História
Oslávili sme 85. výročia založenia Slovenskej chemickej spoločnosti
69 Nobelova cena za chémiu - roky 1914 a 2014
70 Pedagogika
Úloha informatiky v chemickom výskume
Majú vysokoškolskí učitelia písať články pre učiteľov základných a stredných škôl?
71 Poznámka k určovaniu percentuálneho podielu autorov na vzniku odborných publikácií
74 Chemická olympiáda
Päťdesiat rokov chemickej olympiády na Slovensku
79 Jubilejný 50.ročník Chemickej olympiády na Slovensku
82 Prejav k 50. výročiu Chemickej olympiády
83 Úspech Slovenska na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji
84 Letná škola chémie 2014
85 Jubilanti
Profesor Jozef Noga šesdesiatročný
Prof. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc. - 65-ročný
86 Prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. 85-ročný
Životné jubileum doc. Ing. Márie Porubskej, PhD.
83 Spomienka
Odišiel docent Dr. Ing. František Hanic, DrSc.
Odišiel prof. Ing. Juraj TÖLGYESSY, DrSc.
     
2013

Chem Zi 9/1 2013

Chem Zi 9/2 2013

2012

Chem Zi 8/1 2012

Chem Zi 8/2 2012

2011

Chem Zi 7/1 2011

Chem Zi 7/2 2011

2010

Chem Zi 6/1 2010

Chem Zi 6/2 2010

2009

Chem Zi 5/1 2009

Chem Zi 5/2 2009

2008

Chem Zi 4/1 2008

Chem Zi 4/2 2008

2007

Chem Zi 3/1 2007

Chem Zi 3/2 2007

2006

Chem Zi 2/1 2006

Chem Zi 2/2 2006

2005

Chem Zi 1/1 2005

Chem Zi 1/2 2005