História chemických zjazdov sa začala písať v roku 1880, kedy sa v Prahe konal „První sjezd českých lékařův a přírodozpytcův” (Wikipedia).
Od tohto zjazdu už uplynulo niekoľko desaťročí a v posledných rokoch sa zjazdy chemikov striedavo konajú v Čechách a na Slovensku pod záštitou národných chemických spoločností.
Kým v Čechách sa zjazdy konajú v rôznych mestách, na Slovensku sú už od roku 2005 situované do našich veľhôr, Vysokých Tatier.
Krátky exkurz do histórie chemických spoločností na území Česka a Slovenska možno nájsť v Chemických listoch 106, 693-720 (2012).
Históriu chemických zjazdov do roku 2008 zhrnul RNDr. Pavel Zachař, CSc z VŠCHT Praha vo svojej prednáške na 60. jubilejnom zjazde Asociácií českých a slovenských chemických spoločností v Olomouci v roku 2008. Celú prednášku môžete nájsť TU.

Prvý Celostátní sjezd chemiků na Slovensku mal byť 24. – 28. 9. 1938 v Bratislave, no z dôvodu nestabilnej politickej situácie na Slovensku sa neuskutočnil.

Následne sa podarilo zorganizovať Zjazd chemikov Slovákov až v roku 1959 v Banskej Štiavnici. Tento zjazd bol 12. v poradí všetkých zjazdov. No podľa niektorých záznamov bol 12tym zjazdom tiež Slučovací sjezd Československé společnosti chemické a Spolku chemikov Slovákov, ktorý sa konal 16. – 17. septembra v Brne

Zoznam zjazdov chemikov, ktoré sa konali na území Slovenska

Hrubým písmom je vyznačený oficiálny názov daného zjazdu

12. Zjazd chemikov Slovákov 1950

1950, Banská Štiavnica

13. Zjazd chemikov 1951

1951, Banská Štiavnica

14. Zjazd chemikov 1952

1952, Banská Štiavnica

15. Zjazd chemikov 1953

1953, Banská Štiavnica

16. Zjazd chemikov 1954

1954, Banská Štiavnica

17. Zjazd chemikov 1955

1955, Banská Štiavnica

19. Zjazd chemikov 1959

júl 1959, Banská Štiavnica
1 100 účastníkov, 250 prednášok, 627 disk. príspevkov

23. Zjazd ČSSCH 1963

9. – 12. augusta 1963, Žilina
700 účastníkov, 273 prednášok

X Zjazd chemikov 1968 – zjazd sa nekonal

1968, Nitra
prihlásených bolo 1 000 účastníkov, 350 prednášok, no zjazd sa nekonal v dôsledku sovietskej okupácie

27. Zjazd československých chemikov 1971

24. – 18. septembra 1971, Vysoké Tatry
1 800 účastníkov
Počas zjazdu sa konala aj národná konferencia CHISA

35. celoštátny zjazd chemikov 1979

1979, Bratislava
520 účastníkov

36. 3. celoštátne stretnutie československých chemikov a 36. Zjazd ČSSCH 1980

1980, Vysoké Tatry

40. celoštátny zjazd chemikov 1984

2. – 6. júla1984, Banská Štiavnica
680 účastníkov, prvý krát posterová sekcia

41. 4. celoštátne stretnutie československých chemikov 1985

1985, Vysoké Tatry
1 300 účastníkov

45. 5. celoštátne stretnutie československých chemikov 1989

október 1989, Vysoké Tatry, Starý Smokovec

49. zjazd chemických spoločností 1995

4. – 8. septembra 1995, Bratislava

51. zjazd chemických spoločností 1999

6. – 9. septembra 1999, Nitra

53. zjazd chemických spoločností 2001

3. – 6. septembra 2001, Banská Bystrica

55. zjazd slovenských a českých chemikov 2003

8. – 12. septembra 2003, Košice

57. 55. zjazd chemických spoločností 2005

2. – 6. septembra 2005, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry
(54. zjazd v Ostrave a 55. zjazd vo Vysokých Tatrách mali chybné číslovanie)
650 učastníkov

Zborník abstraktov

Plenárna prednáška:
“Mysteries & Miracles of Time”
Ahmed Zewail
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1999.

59. zjazd chemických spoločností 2007

2. – 6. septembra 2007, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:
“Elementary steps in heterogeneous catalysis”
Gerhard Ertl
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2007 za štúdie chemických procesov na pevných povrchoch.

61. zjazd chemikov 2009

7. – 11. septembra 2009, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:
“Diagnostické a terapeutické využitie sulfónamidov ako inhibítorov karbonických anhydráz”
Jaromír Pastorek
Predseda SAV.

63. zjazd chemikov 2011

5. – 9. septembra 2011, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:
“Beyond 2011 – How to make IYC a long-lasting success?”
Nicole J. Moreau
Prezidentka IUPAC.

65. zjazd chemikov 2013

5. – 9. septembra 2011, Hotel Hutník, Tatranské Matliare, Vysoké Tatry

Zborník abstraktov

Plenárna prednáška:
“ChemPubSoc Europe and Slovak Chemical Society”
Eva E. Wille
Viceprezidentka a zároveň výkonná riaditeľka vydavateľstva Wiley-VCH Verlag GmBh & Co KGaA.

67. zjazd chemikov 2015

7. – 11. septembra 2015, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:
“Perspectives in Chemistry: From Supramolecular Chemistry towards Adaptive Chemistry”
Jean-Marie Lehn
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 1987 (spoločne s D. J. Cramemom a Ch. J. Petersenom) za objav syntetických makrocyklických látok so selektívnymi vlastnosťami pre väzbu iónov a molekúl.

69. zjazd chemikov 2017

11. – 15. septembra 2017, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:
“Keramika na báze nitridu kremičitého – úžasná mnohorakosť jej použitia”
Pavol Šajgalík
Prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc. je významný slovenský materiálový vedec. Od 15. januára 2015 predseda Slovenskej akadémie vied, znovu zvolený na funkčné obdobie 2017 – 2021.

71. zjazd chemikov 2019

9. – 13. septembra 2019, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:
“Dynamic Molecular Systems” – from switches to motors
Ben L. Feringa
Nositeľ Nobelovej ceny za chémiu z roku 2016 (spolu s Jeanom-Pierre Sauvagom a Fraserom Stoddartom) za design a syntézu molekúl s kontrolovanými pohybmi, ktoré dokážu plniť určité úlohy, keď im je dodaná energia, teda za vývoj tzv. molekulárnych strojov.

73. zjazd chemikov 2021

6. – 10. septembra 2021, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:
„Development of quantitative and multiplex diagnostic technologies and applications“
Pavol Čekan
V súčasnosti najznámejší slovenský vedec pôsobiaci v oblasti biochémie, molekulárnej biológie a onkológie, ktorý pracuje aj na vývoji a výrobe testov na ochorenie COVID-19 typu PCR a LAMP, ktoré sa používajú nielen u nás, ale aj v zahraničí.

75. zjazd chemikov 2023

4. – 8. septembra 2023, GRAND HOTEL BELLEVUE, Horný Smokovec, Vysoké Tatry

Plenárna prednáška:
„Mass photometry: weighing molecules with light“
Philipp Kukura
V roku 2016 bol na Oxfordskej univerzite menovaný za profesora a v roku 2018 založil spoločnosť Refeyn Ltd. Prof. Kukura sa vo svojom výskume zaoberá vývojom nových optických metód a ich aplikácii v biofyzikálnej chémii, molekulárnej biofyzike a aj v širšom spektre prírodných vied.