Počet členov

Na ustanovujúcej schôdzi Odbočky Českoskovenskej spoločnosti chemickej v Bratislave dňa 30.11.1929 sa nachádzalo 30 záujemcov o členstvo v tejto organizácii. Postupom času počet členov stúpal a okolo roku 1985 prekročil hranicu 1 000 členov. Najviac členov, 1350, dosiahla naša spoločnosť v roku 1990 a v dnešnej dobe sa toto číslo ustálilo málo pod hranicou 1 000.