file:///D:/SChemS%20Hist%C3%B3ria%20od%20Viktora/Web%20SCHS%20novy%204/Old/public_html/chemhor.html

Chemické horizonty je séria pravidelných prednášok orientovaných na témy, ktoré sú zaujímavé a výskumne aktuálne. História chemických horiznotov sa začala písať v roku 2005 a v prvej jarnej sérii vystúpili Dr. Štefan Vajda, PhD., Prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc. a Doc. Ing. Ivan Chodák, DrSc.

Zodpovedným za Chemické horizonty bol z predsedníctva zodpovedný od roku 2005 RNDr. Milan Drábik, PhD.

Zoznam prednášok

7. marec 2005
Dr. Štefan Vajda, PhD., Argonne National Laboratory, Illinois, USA
„Au-, Pt-klastre a nanomateriály“

4. máj 2005
Prof. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc., Prírodovedecká fakulta UK
„Analytické systémy na čipoch“

1. jún 2005
Doc. Ing. Ivan Chodák, DrSc., Ústav polymérov SAV
„Biodegradovateľné plasty a ich význam v menežmente životného prostredia“

28. september 2005
Ing. Mária Porubská, PhD., riaditeľka samostatnej jednotky Skúšobňa, VÚSAPL, a.s., Nitra.
„Európska legislatíva v chémii“

2. november 2005
Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc., Katedra analytickej chémie, Fakulta chemických a potravinárskych technológií STU
“DNA biosenzory”

7. december 2005
Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc., Katedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta UK
„Iónové kvapaliny a ich využitie“