Predsedníctva

Na ustanovujúcej schôdzi Československej spoločnosti chemickej, odbočky v Bratislave, ktorá sa konala dňa 30. novembra 1929 bol zvolený prípravný výbor v zložení:

PredsedaIng. Bohumil Nejedlý (vládny radca generálneho finančného riaditeľa)
PodpredsedoviaProf. MUDr. Jan Buchtala (Univerzita Komenského, prednosta Ústavu pre lekársku chémiu)
Ing. Janko Procházka (centrálny riaditeľ cukrovaru, Oroska – Pohronský Ruskov)
ČlenoviaIng. Albert Urban
Ing. Rudolf Dolinek
Ing. Karel Löwi
Ing. Jaroslav Kubr
Ing. Viktor Mikuška
Ing. Ladislav Cicvárek,
Ing. Stanislav Kopal
Dr. Stanislav Kamaryt
Ing. Štefan Kada
Ing. Dr. Václav Kochmann
Ing. Otomar Houdek
Dr. G. Donáth
NáhradníciIng. František Beneš
Ing. Viktor Pecho-Pečner
Ing. Adalbert Pisarčík
Ing. Ján Valtýni

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení odbočky v Bratislave, ktoré sa konalo dňa 12.1.1930 bol prípravný výbor akceptovaný a konali sa voľby revízorov a delegátov do ústredia.

RevízoriIng. Václav Kohout (vrchný technický finančný radca)
Ing. František Zdvihal (technický kontrolór cukrovaru)
DelegátiIng. Bohumil Nejedlý
Ing. S. Kopal
Náhradníci Prof. MUDr. Jan Buchtala
Ing. Janko Procházka

Na ustanovujúcej schôdzi výboru odbočky dňa 8. februára 1930 boli zvolení ďalší funkcionári odbočky:

Jednateľ a zapisovateľIng. Bohumil Nejedlý
Ing. S. Kopal
PokladníkIng. Ján Valtýni
PoriadateľIng. Dr. Václav Kochmann

Na ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré sa konalo dňa 12. mája 1940 bol založený Spolok chemikov Slovákov, zvolený výbor a vzdelávacia rada:

StarostaIng. S. Stankoviansky
Zástupca starostuV. Bacušan
TajomníkE. Beseda
PokladníkJ. Plechl
VzdelávateľJ. Rácz

Na valnom zhromaždení 6. júla 1946 bol zvolený nový výbor Spolku v zložení:

PredsedaProf. Ing. Juraj Gašperík
I. podpredsedaJ. Kúdela
II. podpredsedaProf. Ing. T. Krempaský
TajomníkE. Beseda
PokladníkJ. Šváral
VzdelávateliaIng. B. Matzinger
Ing. F. Kozmál
G. Fukas
Ing. Emil Oszlányi
Ing. F. Králik
Ing. E. Jirků
Ing. Imrich Stein

Na valnom zhromaždení Spolku dňa 2. júla 1950 v Banskej Štiavnici bol zvolený výbor v tomto zložení:

PredsedaProf. Ing. Juraj Gašperík
I. podpredsedaEmil Oszlányi
II. podpredsedaIng. Mikuláš Furdík
I. tajomníkIng. Juraj Ryba
II. tajomníkJozef Sulimanec
PokladníkIng. Štefan Barica
VzdelávateľProf. Ing. Dr. Mikuláš Gregor
Dozorný výborIng. Karol Daučík
Ing. Dr. Imrich Stein
Gustáv Fukas
Správca majetkuJán Vicián
ZapisovateľPavel Schramek
Riadni členoviaJúlius Bajza
Prof. Eugen Beseda
Pavel Gáborík
Ing. František Kianička
Prof. Dr. Teodor Krempaský
Ing. Albín Kostolanský
Július Lepeň
Jozef Valach
Jolana Veselá-Práčková
Margita Vongová
Náhradní členoviaIng. E. Kosorinský
Ing. B. Matzinger
Ing. Naďa Schedlbauerová
Ing. Milica Žuffová
Emil Piš
Ing. Juraj Štímel
Ing. Miroslav Zikmund
Prof. Jozef Smorádek
Zoltán Ostrovský

Na valnom zhromaždení slovenskej časti Spoločnosti v Banskej Štiavnici (18. marca 1958) bol zvolený aj nový výbor slovenskej časti Spoločnosti v zložení:

PredsedaProf. Eugen Beseda
PodpredsedaDr. Ing. R. Boríšek
TajomníkIng. K. Daučík
HospodárG. Fukas
VzdelávateľIng. J. Tomko
ZapisovateľP. Gáborík

V roku 1962 sa konalo valné zhromaždenie slovenskej skupiny Spoločnosti v Bratislave , kde bol zvolený nový výbor vzložení:

PredsedaIng. Štefan Barica
I. podpredsedaDr. Ing. Rudolf Boríšek
II. podpredsedaDoc. Ing. J. Gažo
Vedecký tajomníkDoc. Ing. F. Hanic, CSc.
HospodárIng. F. Kianička
VzdelávateľDoc. Ing. K. Antoš, CSc.
RevízoriĽ. Sláma
V. Máčaj

Na Valnom zhromaždení SCHS, ktoré sa konalo 3. septembra 1969 v Bratislave bol zvolený výbor v zložení:

PredsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
I. podpredsedaIng. Štefan Barica, CSc.
II. podpredsedaDr. Ing. Rudolf Boríšek, CSc.
Vedecký tajomníkProf. Ing. Kamil Antoš, CSc.
HospodárIng. Eduard Horváth
RevízorDr. Ľudmila Žúrková, CSc.
ČlenoviaDr. Ing. Ján Janda, CSc.
Ing. Milan Karvaš, CSc.
Prof. Ing. František Kozmál, DrSc.
Ing. Vendelín Macho, DrSc.
Ing. Ladislav Molnár, CSc.
Ing. Emil Píš
Ing. Alexander Szokolay, CSc.
RNDr. Ing. Miroslav Zikmund, CSc.

Na Valnom zhromaždení, ktoré sa konalo 14. novembra 1973 boli zvolení alebo potvrdení vo funkciách títo členovia spoločnosti :

PredsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
I. podpredsedaDr. Ing. Rudolf Boríšek, CSc.
II. podpredsedaDoc. Ing. Richard Frimm, CSc.
Vedecký tajomníkDoc. Ing. Milan Malinovský, DrSc.
HospodárIng. Eduard Horváth
RevízoriDr. Ľudmila Žúrková, CSc.
Doc. Ing. Mojmír Traiter, CSc.
ČlenoviaDr. Ing. Ján Janda, CSc.
Ing. Milan Karvaš,CSc.
Ing. Vendelín Macho, DrSc.
Ing. Ladislav Molnár,CSc.
Ing. Emil Píš; Dr. Pavol Petrovič
RNDr. Ing. Miroslav Zikmund, CSc.

V období 1976 – 1979

PredsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PodpredsedaDoc. Ing. Milan Malinovský, DrSc.
Vedecký tajomníkDoc. RNDr. Štefan Toma, CSc.
HospodárIng. Eduard Horváth
Člen predsedníctvaDoc. Ing. Richard Frimm, CSc.
RevízoriDr. Ľudmila Žúrková, CSc.
Doc. Ing. Mojmír Traiter, CSc.
ČlenoviaIng. Eberhard Borsig, CSc.
Ing. Vendelín Macho, DrSc.
Doc. Ing. Mikuláš Matherny, CSc,
RNDr. Pavol Petrovič
Ing. Emil Píš
Ing. Ján Remeň

V období 1979 – 1982

PredsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PodpredsedaDoc. Ing. Milan Malinovský, DrSc.
Vedecký tajomníkDoc. RNDr. Štefan Toma, CSc.
HospodárIng. Eduard Horváth
Členovia predsedníctvaDoc. Ing. Richard Frimm, CSc.
Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
Doc. Ing. Mojmír Traiter, CSc.
RevízoriIng. Milan Karvaš, CSc.
Doc. RNDr. Hana Slosiariková, CSc.
Ďalší členovia ústredného výboruIng. Anton Beňo, CSc.
Ing. Eberhard Borsig, CSc.
Ing. Vendelín Macho, DrSc.
Doc. Ing. Augustín Martvoň, CSc.
Doc. Ing. Mikuláš Matherny, CSc.
Doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc.
Ing. Emil Píš Ing. Ján Remeň
Doc. Ing. Ladislav Šutý, CSc.

V období 1982 – 1985

PredsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PodpredsedaDoc. Ing. Milan Malinovský, DrSc.
PodpredsedníčkaDoc. RNDr. Ľudmila Žurková, CSc.
Vedecký tajomníkDoc. RNDr. Štefan Toma, CSc.
HospodárIng. Eduard Horváth
Členovia predsedníctvaRNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
Doc. Ing. Mojmír Traiter, CSc.
RevízoriDoc. RNDr. Hana Slosiariková, CSc.
RNDr. Aladár Valent, CSc.
Ďalší členovia ústredného výboruIng. Anton Beňo, CSc.
Ing. Eberhard Borsig, CSc.
Doc. Ing. Richard Frimm, CSc.
Ing. Vendelín Macho, DrSc.
Ing. Milan Karvaš, CSc.
Doc. Ing. Mikuláš Matherny, CSc.
Doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc.
Ing. Emil Píš
Ing. Ján Remeň
Ing. Alfonz Rybár, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Šutý, CSc.
Prof. Ing. Juraj Tőlgyessy, DrSc.

Dňa 30.11.1988 sa konalo v Bratislave Valné zhromaždenie členov SCHS, kde bol zvolený nový Ústredný výbor na obdobie rokov 1989 – 1990

Čestný predsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PredsedaProf. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
PodpredsedoviaDoc. Ing. Gregor Ondrejovič, CSc.
Ing. Eberhardt Borsig, CSc.
Vedecký tajomníkProf. Ing. Lubor Fišera, DrSc.
HospodárRNDr. Aladár Valent, CSc.
ČlenoviaDoc. RNDr. Hana Slosiariková, CSc.
RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
RevízoriRNDr. Anna Malovíková, CSc.
Doc. Ing. Jozef Polonský, CSc.
RNDr. Klára Šinková
Ďalší členovia ústredného výboruRNDr. Jozef Bencko
Ing. Anton Beňo, CSc.
Prof. Ing. Vendelín Macho, DrSc.
Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc.
Doc. RNDr. Ján Skoršepa, CSc.
Doc. Ing. Mojmír Traiter, CSc.
Člen korešp. SAV Igor Tvaroška
Doc. Ing. Michal Uher, CSc.
Náhradníci ústredného výboruDoc. RNDr. Milan Dzurilla, CSc.
Doc. Ing. Ján Krupčík, CSc.
Doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Šutý, CSc.

Dňa 27.6.1990 sa konalo v Bratislave Valné zhromaždenie členov SCHS, kde bol zvolený nový Ústredný výbor, jeho predsedníctvo a funkcionári pobočiek a OS na obdobie rokov 1991 – 1993.

Čestný predsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PredsedaIng. Eberhardt Borsig, CSc.
PodpredsedoviaRNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
Ing. Milan Karvaš, CSc.
Vedecký tajomníkDoc. Ing. Michal Uher, CSc.
HospodárRNDr. Aladár Valent, CSc.
ČlenoviaIng. Dušan Berek, DrSc.
Doc. RNDr. Hana Slosiariková, CSc.
RevízoriProf. Ing. Viktor Jesenák, CSc. (predseda)
RNDr. Anna Malovíková, CSc.
RNDr. Klára Šinková
Ďalší členovia ústredného výboruProf. Dr. Daniel Belluš, zahr.člen
RNDr. Jozef Bencko
Ing. Anton Beňo, CSc.
Doc. Ing. Karol Florián, CSc.
Ing. Miriam Gálová, DrSc.
RNDr. Oľga Hritzová, CSc.
RNDr. Anton Sirota, CSc.
RNDr. Ján Šraga, CSc.
Doc. Ing. Ladislav Šutý, CSc.
RNDr. Klára Tkáčová, DrSc.
Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
Zástupcovia v ČSCH pri ČSAVIng. Eberhardt Borsig, CSc.
Prof. Ing. Mikuláš Matherny, DrSc.
Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
Doc. Ing. Michal Uher, CSc.

Dňa 13.9.1993 sa konalo Valné zhromaždenie členov SCHS v Olomouci na Zjazde chemických spoločností. Na základe hlasovania korešpondenčným spôsobom volebná komisia vyhodnotila voľby. Podľa najvyššieho počtu hlasov boli zvolení noví členovia Ústredného výboru (17 členov) pre obdobie rokov 1993 – 1995.

Čestný predsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PredsedaIng. Eberhardt Borsig, CSc.
PodpredsedaIng. Dušan Berek, DrSc.
Vedecký tajomníkDoc. Ing. Michal Uher, CSc.
HospodárkaDoc. RNDr. Ľudmila Žúrková, CSc.
ČlenoviaIng. Anton Beňo, CSc.
Doc. Ing. Jozef Polonský, CSc.
Prof. Ing. Ladislav Soják, DrSc.
RevízoriRNDr. Miroslav Prokša, CSc. (predseda)
RNDr. Mária Kohútová, CSc.
Ďalší členovia ústredného výboruProf. Dr. Daniel Belluš
RNDr. Jozef Bencko
Doc. Ing. Karol Florián, CSc.
Ing. Miriam Gálová, DrSc.
RNDr. Oľga Hritzová, CSc.
Prof. MUDr. Ing. PhDr. Viktor Romančík, DrSc.
Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
Prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc.
Doc. RNDr. Otto Tomeček, CSc.
Doc. RNDr. Aladár Valent, CSc.

Valné zhromaždenie členov SCHS dňa 19.11.1996 potvrdilo výsledky korešpondenčných volieb nového výboru SCHS pre obdobie rokov 1996 – 2000.

Čestný predsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PredsedaDoc. Ing. Dušan Berek, DrSc.
I. podpredsedníčkaDoc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
II. podpredsedaDoc. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
Vedecká tajomníčkaRNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
Ved. redaktor BulletinuProf. Ing. Michal Uher, DrSc.
HospodárkaIng. Zuzana Hloušková
ČlenoviaProf. RNDr. Jozef Čársky, CSc.
Ing. Július Durmis, CSc.
Ing. Ladislav Petruš, DrSc.
RevízoriDoc. RNDr. Mária Kohútová, CSc.
Doc. Ing. Štefan Schmidt, CSc.
Ďalší členovia VýboruProfesor Dr. Daniel Belluš, Dr.h.c.
Profesor Ing. Karol Florián, DrSc.
Doc. RNDr. Oľga Hritzová, CSc.
Doc. Ing. Jozef Polonský, CSc.
Doc. RNDr. Pavol Rajec, CSc.
Prof. MUDr. Ing. Viktor Romančík, DrSc.
Doc. RNDr. PhMr. Ľudovít Martinec, DrSc.

Valné zhromaždenie členov SCHS dňa 6.9.1999 v Nitre potvrdilo výsledky nového výboru SCHS pre obdobie rokov 1999 – 2003.

Čestný predsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PredsedníčkaDoc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
I. podpredsedaIng. Ladislav Petruš, DrSc.
II. podpredsedaDoc. Ing. Dušan Berek, DrSc.
Vedecká tajomníčkaRNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
Ved. redaktor BulletinuProf. Ing. Michal Uher, DrSc.
HospodárkaIng. Zuzana Hloušková
ČlenoviaProf. RNDr. Jozef Čársky, CSc.
Ing. Július Durmis, CSc.
RevízoriDoc. RNDr. Mária Kohútová, CSc.
Doc. Ing. Štefan Schmidt, CSc.
Ďalší členovia VýboruProfesor Dr. Daniel Belluš, Dr.h.c.
Profesor Ing. Karol Florián, DrSc.
Doc. RNDr. Oľga Hritzová, CSc.
Doc. RNDr. PhMr. Ľudovít Martinec, DrSc.
Doc. Ing. Jozef Polonský, CSc.
Doc. RNDr. Pavol Rajec, CSc.
Prof. Mudr. Ing. Viktor Romančík, DrSc.

Od 2. februára 2005 nastúpilo Predsedníctvo SCHS v zložení:

Čestný predsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PredsedaDoc. Ing. Dušan Velič, PhD.
I. podpredsedaDoc. Ing. Viktor Milata, CSc. (webstránka SCHS)
II. podpredsedaDoc. Ing. Dušan Berek, DrSc. (IUPAC)
Vedecká tajomníčkaRNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
HospodárkaDoc. RNDr. Marta Sališová, CSc.
ČlenoviaRNDr. Milan Drábik, PhD. (Chemické horizonty)
Prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc. (členská databáza)
PaeDr. Anna Tóthová, PhD. (iniciatívy stredných škôl)
VÝBOR SCHS: (Predsedníctvo rozšírené o nasledovných členov)
Prof. Dr. h. c. Daniel Belluš
Prof. Ing. Dr. h. c. Karol Flórián, DrSc.
Doc. RNDr. Mária Reháková, CSc. (kontrolná činnosť)
Prof. Ing. Nadežda Števulová, CSc. (kontrolná činnosť)

Na obdobie 2009 – 2012 bolo zvolené Predsedníctvo SCHS v zložení:

Čestný predsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PredsedaRNDr. Milan Drábik, CSc.
II. podpredsedaDoc. Ing. Viktor Milata, CSc.
Vedecká tajomníčkaRNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
HospodárkaIng. Zuzana Hloušková, CSc.
ČlenoviaRNDr. Monika Aranyosiová, PhD.
Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
Ing. Marián Janek, PhD.
Ing. Mária Omastová, CSc.
RNDr. Jozef Tatiersky, PhD.
Mgr. Katarína Javorová
Revízna komisiaIng. Michal Korenko, PhD

Od 1.januára 2013 bolo zvolené Predsedníctvo SCHS v zložení:

Čestný predsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
PredsedníčkaIng. Mária Omastová, CSc.
II. podpredsedaDoc. Ing. Viktor Milata, CSc.
Vedecká tajomníčkaRNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
HospodárkaIng. Zuzana Hloušková, CSc.
ČlenoviaProf. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (členská databáza)
RNDr. Katarína Javorová, PhD. (Letná škola chemikov, stredné školy)
RNDr. Monika Jerigová, PhD. (ChemZi a zjazd chemikov)
Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. (CHO, Korešpondenčné semináre z chémie pre stredoškolákov)
Ing. Andrej Kolarovič, PhD. (Chemické horizonty)
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. (Chemické horizonty)
Doc. Ing. Ján Reguli, CSc. (CHO, Letná škola chemikov, učitelia chémie)
RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (legislatíva SCHS, CHO)
Revízna komisiaIng. Michal Korenko, PhD. (predseda)
RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.
Doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.
Prizvaní členovia predsedníctva SCHSDoc. RNDr. Milan Drábik, PhD. (SNK IUPAC)
Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (CHO, ECTN)
Doc. Ing. Dušan Velič, PhD. (ChemZi, zjazd chemikov)

Od 1.januára 2015 bolo zvolené Predsedníctvo SCHS v zložení:

Čestný predsedaProf. Ing. Dr. Jozef Tomko, DrSc.
Predsedaprof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
II. podpredsedníčkaIng. Mária Omastová, DrSc.
Vedecká tajomníčkaRNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
HospodárkaIng. Zuzana Hloušková, CSc.
ČlenoviaProf. Ing. Vlasta Brezová, DrSc. (členská databáza)
RNDr. Katarína Javorová, PhD. (Letná škola chemikov, stredné školy)
RNDr. Monika Jerigová, PhD. (ChemZi a zjazd chemikov)
Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. (CHO, Korešpondenčné semináre z chémie pre stredoškolákov)
Ing. Andrej Kolarovič, PhD. (Chemické horizonty)
Ing. Vladimír Mastihuba, PhD. (Chemické horizonty)
Doc. Ing. Ján Reguli, CSc. (CHO, Letná škola chemikov, učitelia chémie)
RNDr. Jozef Tatiersky, PhD. (legislatíva SCHS, CHO)
Revízna komisiaIng. Michal Korenko, PhD. (predseda)
RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.
Doc. RNDr. Renáta Oriňáková, PhD.
Prizvaní členovia predsedníctva SCHSDoc. RNDr. Milan Drábik, PhD. (SNK IUPAC)
Doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (CHO, ECTN)
Doc. Ing. Dušan Velič, PhD. (ChemZi, zjazd chemikov)