Okrem predsedov v histórii Slovenskej chemickej spoločnosti je potrebné spomenúť aj viaceré významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o to, aby SChemS fungovala tak ako funguje.

tu prídu tí od strany 107

Čestní členovia

doplniť od str 151

Titul Čestný člen SChemS udeľuje SChemS na návrh Odbornej skupiny SChemS alebo Predsedníctva či Výboru SChemS po schválení Výborom SChemS

Karol Daučík (1981), Fridrich Görner (1981), Miloš Marko (1981), Ladislav Molnár (1981), Vlastimi Herout (1986), Jozef Tamchyna (1988), Magda Šaršúnová (1990), Manfred Rätzsch (AT) (1993), Ferenc Tüdös (HU) (1993), Otto Vogl (USA) (1993), Fritz Sauter (AT) (1994), Kamil Antoš (1995), Pavol Hrnčiar (1995), Jaroslav Janák (1995), Mikuláš Matherny (1995), Alexander Szokolay (1995), Ľudovít Treindl (1995), Paul von Raqué Schleyer (DE) (1995), Otto Wichterle (CZ) (1995), Karol Babor (1997), Milan Karvaš (1997), Michal Maťas (1997), Anna Sopková (1997), Štefan Toma (1997), Ľudmila Žúrková (1997), Daniel Belluš (CH) (1998), Viktor Romančík (1998), Vojtech Kellö (1999), Jozef Polonský (1999), Hiroshima Inagaki (JP) (2000), Miroslav Zikmund (2001), Eberhard Borsig (2002), Heindirk tom Dieck (DE) (2002), Michal Uher (2002), Dušan Berek (2003), Gregor Ondrejovič (2003), Pavol Hrdlovič (2004), Pavol Kristián (2005), Štefan Truchlik (2005), Pawel Kafarski (PL) (2007), Jozef Čižmárik (2008), Mária Reháková (2008), Vilím Šimánek (CZ) (2008), Jozef Čársky (2009), Dalma Gyepesová (2009), Marta Sališová (2009), Ladislav Soják (2009), Pavel Drašar (CZ) (2010), Ivan Hnát (2010), Dušan Bakoš (2011), Bogusław Buszewski (PL) (2011), Milan Drábik (2013), Karol Flórián (2013), Fedor Macášek (2013), Viktor Milata (2013), Ladislav Petruš (2013), Dušan Velič (2013), Miriam Gálová (2014), Ján Garaj (2014), Zuzana Hloušková (2014), Ján Labuda (2014), Klára Tkáčová (2014), Jitka Ulrichová (CZ) (2014), Ľubor Fišera (2015), Pavol Rajec (2017), Jiří Barek (2019), Mária Omastová (2022), Peter Šimon (2023), Masahiro Yamashita (JP) (2024)

Zaslúžilí členovia

doplniť od strany 152

Pavol Kristián (1980), František Puffler (1980), Alexander Szokolay (1980), Milan Karvaš (1982), Miloslav Číha (1984), Ján Garaj (1984), Milan Hammerstein (1984), Augustín Kniebügl (1984), Kazimír Linek (1984), Elena Markušovská (1984), Rudolf Medvecky (1984), Jozef Mocák (1984), Mária Pálfyová (1984), Ladislav Tomeček (1984), Tibor Ulbrich (1984), Anna Kocková (1985), Tibor Lipthay (1985), Július Sorel (1985), Emil Vizváry (1985), Ján Čaplovič (1986), Michal Dunaj-Jurčo (1986), Rudolf Melicher (1986), Ivo Proks (1986), Július Studnický (1986), Jaroslav Bartoň (1987), Jozef Kováč (1987), Gregor Ondrejovič (1988), Ladislav Smik (1988), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (1991), Jozef Polonský (1991), Michal Uher (1991), Fedor Macášek (1992), František Hanic (1993), Ondrej Kyseľ (1997)