Pri príležitosti blížiaceho sa stého výročia založenia našej chemickej spoločnosti, sme sa rozhodli zozbierať všetky dôležité informácie, udalosti a osobnosti SChemS a zverejniť ich aj tu, na našich webových stránkach. Informácie sme rozdelili do niekoľkých logických celkov a všetko si to môžete pozrieť zoradené chronologicky na časovej osi. Zozbierali sme aj prehľad všetkých predsedov, predsedníctiev a všetkých významných osobností spätých so SChemS.

História Slovenskej chemickej spoločnosti sa začala písať 30.11.1929 kedy bola na ustanovujúcej schôdzi založená Odbočka Českoskovenskej spoločnosti chemickej v Bratislave. Následne prešla rôznymi zmenami a vývojom až do súčasnej podoby.

Odbočka Českoskovenskej spoločnosti chemickej v Bratislave

30.11.1930 – 1938

Odbočka Českoskovenskej spoločnosti chemickej v Bratislave bola založená na ustanovujúcej schôdzi dňa 30.11.1929. Za prvého predsedu bol zvolený Ing. Bohuslav Nejedlý, toho času vládny radca generálneho finančného riaditeľa. Taktiež bol zvolený prípravný výbor, ktorý bol akceptovaný na ustanovujúcom valnom zhromaždení 12.1.1930.
Činnosť Odbočky sa zameriavala najmä na…
Z dôvodu búrlivej situácie na našom území bola Odbočka v Bratislave v roku 1938 zrušená.

Spolok chemikov Slovákov

12.5.1940 1950

No už v roku 1940 bol najmä z iniciatívy E Besedu založený Spolok chemikov Slovákov (S.Ch.S.).

Československá spoločnosť chemická pri ČSAV – Slovenská skupina pri SAV

1950 – 24.5.1972

Slovenská chemická spoločnosť pri SAV

24.5.1972

Poznámky

Heisenberg, dve prednášky 1963 str 69. A 115
Zakladanie os str 72
20.jubilejny zjazd v Žiline júl 1963
1964 začiatok chemickej olympiády v Československu str 97
1976 vytvorenie prvej samostatnej slovenskej komisie cho str 98
1993 iupac prijal snk, ktorý vznikol po rozdelení Československa
1993 sa stalo SCHS aj členom a s str 123
Spolupráce str 124
Zjazdy od strany 129 a 156 a 171
Upraviť ocenenia od str 162 a 184

Do predsednictiev pridať prvé, str 16

CheHo od 2005

file:///D:/SChemS%20Hist%C3%B3ria%20od%20Viktora/Web%20SCHS%20novy%204/Old/public_html/chemhor.html