Chemické horizonty

Mgr. Martin Venhart, PhD.
O pôvode chemických prvkov
.

v stredu 3. apríla 2019, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

Mgr. Zdeněk Remeš, PhD.
Příprava a charakterizace nanokrystalů diamantu a ZnO
.

v stredu 27. marca 2019, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
Relativistické efekty v chémii.

v stredu 28. novembra 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH12, nová budova FChPT STU Bratislava

Doc. Ing. Mária Mečiarová, CSc.
Zelená chémia – výzva, príležitosť, nevyhnutnosť.

v stredu 24. októbra 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH16, nová budova FChPT STU Bratislava