Chemické horizonty

Doc. Ing. Mária Mečiarová, CSc.
Zelená chémia – výzva, príležitosť, nevyhnutnosť.

v stredu 24. októbra 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Doc. Ing. Dušan Berkeš, CSc.
HPA-12 a analógy: Rodina inhibítorov vnútrobunkového transportu ceramidov. Chémia a biológia.

v štvrtok 17. mája 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH13, nová budova FChPT STU Bratislava

Plk. Ing. Miroslav Pánik
Forenzná chémia v praxi.

v stredu 11. apríla 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH14, nová budova FChPT STU Bratislava

Mgr. Kvetoslava Vranková, PhD.
Ako vonia (aj) chémia.

v štvrtok 22. marca 2018, o 14:00 h.
Prezentačné centrum AMOS, PriF UK Mlynská dolina, Bratislava