Chemické horizonty

Jarný cyklus Chemických horizontov 2013 zahajujeme prednáškou

Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
Chemická kryštalografia ako silný nástroj chemikov

v stredu 20. februára 2013, o 13:30 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemických horizontov 2013 pokračuje prednáškou:

Ing. Ján Tkáč, DrSc.
Cukry – palivo pre biobatérie i markery chorôb

v stredu   20. marca  2013, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jesenny cyklus Chemickych horizontov 2012 končí prednáškou:

prof. Jozef ČIŽMÁRIK
PROPOLIS-liek z úľu

v stredu   5. decembra  2012, o 14.30 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Jarny cyklus Chemickych horizontov 2012 pokračuje mimoriadnou prednáškou:

prof. Florent LOUIS
How to Predict Theoretical Quantitative Thermokinetic Parameters?
Application to Halogenated Systems of Atmospheric Interest

v stredu   6. juna  2012, o 14.00 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Jarný cyklus Chemických horizontov 2014 pokračuje prednáškou:

RNDr. Anton Sirota, PhD.
Päťdesiat rokov chemickej olympiády na Slovensku

v stredu   12. marca 2014, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemických horizontov 2014 končí prednáškou

Prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Degradácia historických dokumentov a kresieb so železogalovými atramentmi

v stredu  2. apríla  2014, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH 16, nová budova FChPT STU Bratislava