Chemické horizonty

Jarný cyklus Chemických horizontov 2014 pokračuje prednáškou:

RNDr. Anton Sirota, PhD.
Päťdesiat rokov chemickej olympiády na Slovensku

v stredu   12. marca 2014, o 14.00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Jarný cyklus Chemických horizontov 2014 končí prednáškou

Prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Degradácia historických dokumentov a kresieb so železogalovými atramentmi

v stredu  2. apríla  2014, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH 16, nová budova FChPT STU Bratislava