Úspech Slovenska na 47. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Baku

Na domácu súťaž žiakov s nechemickým zameraním nadväzuje Medzinárodná chemická olympiáda (MChO). MChO je medzinárodná súťaž, ktorá sa koná každoročne (zvyčajne v júli) v rôznych krajinách. V súčasnosti sa na nej zúčastňuje už takmer 300 súťažiacich žiakov zo 75 krajín sveta. Hoci sa táto súťaž orientuje na žiakov stredných škôl, súťažné úlohy svojou hĺbkou a komplexnosťou výrazne prekračujú úroveň, na akej sa chémia vyučuje na strednej škole.

Čítať viac

45. celosvetový chemický kongres IUPAC

45. celosvetový chemický kongres IUPAC – „IUPAC 2015, Smart chemistry, better life“ sa koná 9. – 14. augusta 2015 v juhokórejskom Busane. Pozrite si Program a zoznam – plenárni prednášatelia ; viacej info nájdete na http://www.iupac2015.org/.

Current Trends and Challenges in the Discovery of Agrochemicals

Invitation to lecture of Dr. Clemens Lamberth, Senior Team Leader Syngenta Crop Protection AG on topic: Current Trends and Challenges in the Discovery of Agrochemicals The lecture will take place on Monday 3. august 2015 at 14:00 h in the room CPS+ (B1-322) at the Faculty of Natural Sciences, Comenius Univesity in Bratislava, Mlynska dolina. … Čítať viac

50.výročie založenia KACH v Košiciach

V dňoch 15. a 17. júna 2015 sa na pôde Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (budova Sokrates, Moyzesova 9) uskutoční seminár venovaný 50. výročiu založenia Katedry anorganickej chémie na Prírodovedeckej fakulte P.J. Šafárika v Košiciach pod názvom „Anorganická chémia na východnom Slovensku“. Seminár je určený pre odborníkov z prostredia univerzít, akademických ústavov, priemyselných podnikov Slovenskej a … Čítať viac

IUPAC poster award

"IUPAC poster award" – prvýkrát v histórii zjazdov slovenských a českých chemikov. Ocenenie a podmienky udelenia boli na spoločný podnet Slovenského národného komitétu IUPAC a Slovenskej chemickej spoločnosti schválené príslušnými orgánmi IUPAC. Právo a zodpovednosť za výber ocenených delegovali centrálne orgány IUPAC na organizátorov 67. zjazdu, ktorí pre tento účel vytvoria Hodnotiacu komisiu pre súťaž … Čítať viac

67. zjazd chemikov

Milí priatelia !   po dvoch rokoch sa blízi termín 67. Zjazdu chemikov, ktorý sa uskutocní tentoraz po prvýkrát v hoteli Bellevue v Starom Smokovci v dnoch 7. – 11.  septembra 2015 za úcasti chemikov z Čiech i Slovenska. Plenárnu prednásku prislúbil predniest nositel Nobelovej ceny Prof. Jean-Marie Lehn. Verím, ze rokovanie zjazdu bude v … Čítať viac