Uskutočnené akcie

 

Archív uskutočnených akcii týkajúcich sa MCH

 

VI. seminár OS MCH  PREDNÁŠKA OS MCH (21.03.14)  flyer                                                                                24.3.2014 (v pondelok) o 14:00 h  PRIF UK v Mlynskej doline v prezenčnom centre „AMOS“ B1-313
14:00 – 15:00 h Dr. Gilles Hanquet, Université de Strasbourg, France
Development of new synthetic platforms for natural products preparation around the total synthesis of salvinorin A

V. seminár OS MCH, 24. Január 2014, 08:30-11:30, PRIF UK AMOS (pozvánka) (10.01.14)

30.09.2013 – IV. Seminár odbornej skupiny MCH, o 14:00 h na PRIF UK „AMOS“ B1-313 PharmDr. Martin Smieško, PhD.; Fakulta farmaceutických vied, Univerzita Basel, Švajčiarsko. Unusual intramolecular stabilization of the LewisX oligosaccharide and its implication for the rational drug design of the E-selectin antagonists

Slovensko má štyri medaily z Medzinárodnej chemickej olympiády v Hanoji

Slovenskú republiku na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji vo Vietname (20.-29.7.2014) reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 291 súťažiacich zo 75 krajín sveta všetci štyria získali medailové umiestnenia: Štefan Stanko (zlato, Gymnázium A.V. Levice), Miroslava Palacková (striebro, Gymnázium V.B.N. Prievidza), Roman Staňo (bronz, Gymnázium Poštová, Košice) a Jakub Obuch (bronz, Gymnázium J.H. Trnava). V neoficiálnom medailovom poradí sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 17.-20. mieste (na 5.-7. mieste spomedzi európskych krajín).

Čítať viac

Knihy

Zoznam vybraných kníh týkajúcich sa MCH.

 

Young Computational Drug Design: A Guide for Computational and Medicinal Chemists 9780470126851,6.3.2009, 115 E

Heterocyclic Chemistry, J.A. Joule, K. Mills, 5th edition, April 2010, 640pp, ISBN: 978-1-4051-3300-5, 51.90Euro

Heterocyclic Chemistry At a Glance, J.A. Joule, K. Mills, 2nd edition, Oct. 2012, 296pp, ISBN: 978-0-470-97121-5, 38.90 Euro

Molecular Modelling for Beginners Alan Hinchliffe, 2nd edition, Oct 2008, 428pp, ISBN: 978-0-470-51314-9  44,90Euro also available electronically

Designing Multi-Target Drugs J. Richard Morphy, C. John Harris, David E. Thurston, David P. Rotella, David Fox, Ana Martinez, Salvatore Guccione, Mohammed Shahid, Jorrit Hornberg, Giulio Superti-Furga
RSC Drug Discovery, 30/04/2012, Hardback 444 pages, ISBN 9781849733625

Transformative Concepts for Drug Design: Target Wrapping (Springer, 2010),

http://www.gettextbooks.com

Čítať viac

Členovia

 Výbor OS MCH SCHS:

prof. Ing. Milan Remko, DrSc. (FaF UK, BA)
doc. RNDr. Andrej Boháč, PhD. (PRIF UK, BA) (predseda OS MCH)
RNDr. Magdaléna Májeková, PhD. (UEFT SAV, BA) (podpredseda OS MCH)
doc. RNDr. Peter Kutschy, PhD. (PRIF UPJS, KE) (podpredseda OS MCH) in memoriam 2012
doc. Ing. Dušan Berkeš, PhD. (FCHPT STU, BA) (tajomník OS MCH)
prof. Ing. Viktor Milata, DrSc. (FCHPT STU, BA)
doc. RNDr. Marta Sališová, CSc. (PRIF UK, BA)
doc. RNDr. Miroslav Medveď, PhD. (UMB BB)

Čítať viac

Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy môžu škodiť?

Chemické Horizonty pokračujú svojim Jarným cyklom aj tento rok. Ako prvého hosťa privítame v Bratislave významného českého vedca, biochemika a lekára Prof. MUDr. RNDr. Vilíma Šimánka, DrSc. s prednáškou „Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy môžu škodiť?“ Túto prednášku organizujeme spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a odznie preto v rámci cyklu Veda v … Čítať viac