Materiálová chémia na webe IUPAC-u

IUPAC a jeho Medzidivízna komisia pre materiálovú chémiu (Interdivisional Subcommittee on Materials Chemistry, ISMC) sprístupnili pre záujemcov o novinky, zatiaľ predovšetkým so zameraním na vzdelávací proces, v oblastiach materiálovej chémie, web-stránku Material Chemistry Education Resources (https://iupac.org/materialschemistryedu/).

Výsledky hlasovania do Predsedníctva SCHS

  Ing. Roman Fišera, PhD.: 66 hlasov Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.: 54 hlasov   RNDr. Róbert Góra, PhD.: 42 hlasov RNDr. Monika Jerigová, PhD.: 77 hlasov Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.: 72 hlasov Ing. Vladimír Mastihuba, PhD.: 66 hlasov Doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.: 52 hlasov RNDr. Michal Procházka, PhD.: 57 hlasov Doc. Ing. Ján … Čítať viac

Zápisnica SNK IUPAC, 2016

  Zasadnutie SNK IUPAC  v roku 2016 15. júna (streda) 2016 o 10,00 hod. v zasadačke Chemického ústavu SAV, miestnosť č. 107 v budove CHÚ SAV v Bratislave na Patrónke (Dúbravská cesta 9) Program: 1. Kontrola zápisnice zo zasadnutia SNK IUPAC v r. 2015 2. Aktuálne aktivity IUPAC-u a SNK IUPAC; vrátane výberu informácií o … Čítať viac

IUPAC Red Book a názvoslovie anorganickej chémie

IUPAC, Divízia VIII (Chemical Nomenclature and Structure Representation) zverejnila v sérii Red Book Essentials 2015 Technickú správu a doporučenie IUPAC „Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic Chemistry (PAC-REP-14-07-18)“ [* IUPAC, Pure Appl. Chem. 87, 1039–1049 (2015). Copyright © IUPAC & De Gruyter 2015]. IUPAC_2016_Anorg_Nazv_Anglicke_Brief_Guide.pdf Tento dokument určite zaujme a mnohí z Vás ho nepochybne využijú, napr. pre … Čítať viac

Pozvánka: Symbióza chémie a umenia

Srdečne Vás pozývame na podujatie Utorok s chémiou.   Téma popoludňajšej prednášky:   Symbióza chémie a umenia   Hosť:   doc. Ing. Milena Reháková, PhD. Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU  doc. akad. maliarka Danica Stojkovičová Katedra reštaurovania VŠVU   Stretnutie sa koná dňa 8. novembra 2016 o 17.00 hod. v konferenčnej sále Centra vedecko-technických informácií  SR, 2. poschodie. … Čítať viac