Ocenenia SCHS

{source}<?php $config = JFactory::getConfig(); $host = $config->get(‘host’); $user = $config->get(‘user’); $passw = $config->get(‘password’); $db = $config->get(‘db’); $pripojenie = mysql_connect($host,$user,$passw); $vyber_db = mysql_select_db($db,$pripojenie); mysql_query(“SET CHARACTER SET ‘utf8′”, $pripojenie);  ?>{/source} Medaila Daniela Belluša Nositelia Medaily  Daniela  Belluša  udeľovanej od roku 2007 za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a Spoločnosti: {source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++): $ocenenie_rok=”Medaila … Čítať viac

Zápisnice

Zápisnice z rokovaní Predsedníctva SCHS: Zápisnica č. 266 (pdf)  22.1.2020 Zápisnica č. 265 (pdf)  26.11.2019 Zápisnica č. 264 (pdf)  22.10.2019 Zápisnica č. 263 (pdf)  19.08.2019 Zápisnica č. 262 (pdf)  14.06.2019 Zápisnica č. 261 zo zasadnutia Výboru SCHS (pdf)  20.03.2019 Zápisnica č. 260 (pdf)  13.03.2019 Zápisnica č. 259 (pdf)  27.02.2019 Zápisnica č. 258 (pdf)  06.02.2019 Zápisnica č. … Čítať viac

Ako hradiť členské príspevky

Členský príspevok môžete hradiť každoročne rôznymi spôsobmi: osobne na sekretariáte SCHS, Radlinského 9, I. posch., bl. C., č. dv. 1111 v pondelok 13:00 – 17:00 prevodom na účet SCHS číslo účtu: SK98 0200 0000 0001 2163 2012 konš. symbol: 0308 variabilný symbol: rok, za ktorý platíte (napr. 2018) v prípade doplatenia viacerých rokov (201718) v správe … Čítať viac

Smutná správa

S hlbokým zármutkom Vám oznamujeme, že dnes 17. marca 2018 nás po tažkej chorobe opustila naša priateľka a kolegyňa Zuzana Hloušková. Prosíme, venujte jej tichú spomienku. Posledná rozlúčka bude 22.3.2018 o 13:15 v Bratislavskom Krematóriu.