Degradácia historických dokumentov a kresieb so železogalovými atramentmi

Jarný cyklus Chemických horizontov 2014 končí prednáškou

Prof. Ing. Michal Čeppan, PhD.
Degradácia historických dokumentov a kresieb so železogalovými atramentmi

v stredu  2. apríla  2014, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH 16, nová budova FChPT STU Bratislava

Železogalové atramenty sú pravdepodobne najdôležitejšími písacím prostriedkami v histórii západnej a blízkovýchodnej civilizácie. Pripravovali sa zmiešaním extraktov z rastlinných materiálov, ktoré obsahujú hydrolyzovateľný tanín, s rozpustnými soľami dvojmocného železa. Počas skladovania atramentu sa rozpustné komplexy dvojmocného železa oxidujú vzdušným kyslíkom na nerozpustné komplexy trojmocného železa. Železogalové atramenty sú teda kombináciou rozpustného farbiva a disperzie pigmentu. K výhodám, pre ktoré boli železogalové atramenty obľúbené – pomerne jednoduchá príprava, nezanášanie písacích pier a štetcov, nezmazateľnosť – sa postupom času pridal zásadný problém – korózia písma a záznamov písaných železogalovým atramentom, ktorá spôsobuje degradáciu a až rozpad a faktické zničenie dokumentov. Vzhľadom na obsah, ktorý sa nachádza na takýchto dokumentoch, je korózia spôsobená železogalovými atramentmi vážnym problémom. Korózia železogalových atramentov a s ňou spojená degradácia papiera sa dnes pripisuje pôsobeniu dvoch mechanizmov, ktoré sú však zrejme navzájom prepojené: kyslej hydrolýze celulózy a oxidačnej degradácii celulózy katalyzovanej zlúčeninami prechodných prvkov (hlavne železa a medi), ktoré sa nachádzajú v receptúrach. Vzhľadom na prítomnosť prechodných prvkov tradičný stabilizačný proces pre papierové dokumenty založený na samotnej deacidifikácii nepostačuje. Je nevyhnuté spomaliť aj katalytické oxidačné reakcie, ktoré sú významným degradačným kanálom. 

Vložiť komentár