Ako sa neoplastické bunky chránia proti chemoterapii: Úloha promiskuitných proteínov so širokou substrátovou špecificitou.

Jarný cyklus Chemických horizontov 2015 zahajujeme prednáškou:

Doc. Ing. Albert Breier, DrSc.

Ako sa neoplastické bunky chránia proti chemoterapii: Úloha promiskuitných proteínov so širokou substrátovou špecifitou.

v stredu 25. februára 2015, o 14.00 h. v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

 

Chemoterapia nádorových ochorení je založená na cielenom zásahu rôznych esenciálnych bunkových štruktúr neoplastických buniek, čim sa navodí ich vstup do mechanizmov bunkovej smrti, alebo sa obmedzí schopnosť ich delenia. Chemoterpeutikum pri tom musí výrazne viac zasahovať bunky neoplasticky transformované ako normálne zdravé bunky. V priebehu chemoterapie si neoplastické bunky môžu aktivovať mechanizmy, ktoré ich chránia voči účinkom terapeutík a vzniká rezistencia na liečbu. Špeciálnym avšak bohužiaľ často sa vyskytujúcim prípadom rezistencie je tzv. viaclieková rezistencia (multidrug), pri ktorej sa bunky stávajú rezistentné na širokú škálu liečiv s rozličnou chemickou štruktúrou a rozličným mechanizmom účinku. Táto rezistencia sa rozvíja na základe aktivácie viacerých bunkových ochranných mechanizmov. Veľmi často v nej zohrávajú ťažiskovú úlohu proteíny a enzýmy so širokou ligandovou alebo substrátovou špecificitou.
Patria medzi ne:

  1. Ligandom aktivované transkripčné faktory – jadrové receptory, ktoré po naviazaní xenobiotického ligandu aktivujú transkripciu špecifických génov.
  2. Enzýmy schopné modifikovať farmakum tak aby sa znížila jeho cytotoxicita alebo sa ľahšie vylučovalo z organizmu.
  3. Membránové transportéry, ktoré vylučujú farmakum z buniek.

Informácie o tejto oblasti predstavujú tému anotovanej prednášky.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.