Zelená chémia – výzva, príležitosť, nevyhnutnosť

Doc. Ing. Mária Mečiarová, CSc.
Zelená chémia – výzva, príležitosť, nevyhnutnosť.

v stredu 24. októbra 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Chémia, chemický výskum, výroba majú nezastupiteľné miesto pri zabezpečovaní potravín, prostriedkov osobnej potreby, zdravotnej starostlivosti, dopravy, podieľajú sa na rozvoji stavebníctva, digitálnych technológií… I napriek tomu je chémii často vyčítaný negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. S cieľom minimalizovať, prípadne úplne eliminovať takéto negatívne dopady sa pozornosť chemikov počnúc výskumom cez vývoj až po výrobu obracia na používanie obnoviteľných zdrojov energie a surovín, používanie alternatívnych rozpúšťadiel, vývoj nových reakčných podmienok a zariadení, vývoj nových katalyzátorov, dizajn produktov. Obsahom prednášky bude hodnotenie chemických procesov z pohľadu zelenej chémie, príklady reakcií, ktorých priebeh bol zefektívnený z hľadiska výťažkov, selektivity, dĺžky reakčného času, ale aj dopadov na ľudské zdravie a životné prostredie použitím vhodných katalyzátorov (envirokatalyzátory, organokatalyzátory, biokatalyzátory), rozpúšťadiel (voda, iónové kvapaliny, superkritické kvapaliny), použitím nových aktivačných techník (ultrazvukové vlnenie, mikrovlnné žiarenie, mechanická aktivácia v guľovom mlyne) a kombináciou týchto metód.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.