Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy môžu škodiť?

Chemické Horizonty pokračujú svojim Jarným cyklom aj tento rok. Ako prvého hosťa privítame v Bratislave významného českého vedca, biochemika a lekára Prof. MUDr. RNDr. Vilíma Šimánka, DrSc. s prednáškou „Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy môžu škodiť?“ Túto prednášku organizujeme spolu s Centrom vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) a odznie preto v rámci cyklu Veda v … Čítať viac

How to Predict Theoretical Quantitative Thermokinetic Parameters

Jarny cyklus Chemickych horizontov 2012 pokračuje mimoriadnou prednáškou:

prof. Florent LOUIS
How to Predict Theoretical Quantitative Thermokinetic Parameters?
Application to Halogenated Systems of Atmospheric Interest

v stredu   6. juna  2012, o 14.00 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Čítať viac