Význam tukov a olejov vo výžive človeka

Jesenný cyklus Chemických horizontov 2013 končí prednáškou:

Prof. Ing. Štefan Schmidt, PhD.
Význam tukov a olejov vo výžive človeka

v stredu  11. decembra  2013, o 13.30 h.
v Prezentačnom centre AMOS Prírodovedeckej Fakultry UK v Mlynskej doline

Podľa WHO a FAO patria nasýtené mastné kyseliny a trans-mastné kyseliny k faktorom zodpovedným za rozvoj civilizačných chorôb, čo však neznamená, že by sme mali tuky ako súčasť výživy zavrhnúť. Niektoré tuky sú považované za zdraviu prospešné, zatiaľčo iné sa odporúča obmedzovať. O prospešnosti alebo rizikovosti však nerozhoduje pôvod tuku, ale zastúpenie jeho stavebných kameňov – mastných kyselín. Treba sa vyhýbať zjednodušujúcim tvrdeniam o škodlivom živočíšnom a zdravom rastlinnom tuku (napr. rybie tuky vs. kokosový či palmojadrový tuk), pretože práve masívne začleňovanie tropických rastlinných tukov do našej stravy potenciálne zakladá jeden z najväčších problémov v oblasti výživy. Hlavným prídavkom tukov rastlinného pôvodu sa v rastúcom rozsahu stáva palmový olej alebo jeho frakcie, čo je vzhľadom na vysoký obsah aterogénnej kyseliny palmitovej jav nežiadúci a z hľadiska deklarovaných zdravotných benefitov kontraproduktívny. Prezentované budú niektoré základné chemické a výživové parametre v tukovom podiele masiel a zmesných tukových nátierok a niektoré genetické a environmentálne faktory spojené s aterosklerózou.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.