Ocenenia SCHS

Zoznam udelených ocenení od r. 1980, kedy boli odovzdané prvé Zlaté medaily SCHS. V priebehu rokov
sa aktualizovali kritériá pre udeľovanie ocenení, niektoré ocenenia zanikli, iné boli prijaté.

Medaila Daniela Belluša

Nositelia Medaily  Daniela  Belluša  udeľovanej od roku 2007 za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a Spoločnosti.

Milan Karvaš (2007), Jozef Tomko (2007), Eberhard Borsig (2009), Ľubor Fišera (2009), Karol Flórián (2009), Štefan Toma (2009), Michal Uher (2009), Juraj Tolgyessy (2009), Jozef Čižmárik (2011), Dalma Gyepesová (2011), Pavol Šajgalík (2012), Viktor Milata (2014), Peter Šimon (2014), Mária Omastová (2015), Miroslav Koóš (2017), Vladimír Kellő (2018), Ján Labuda (2019), Marián Valko (2019)

Medaila Jána Gaža

Cena Jána Gaža je udeľovaná slovenským chemikom pri významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie, ktorej medzinárodný ohlas dosiahol špičkovú úroveň.

Gregor Ondrejovič (2017), Milan Melník (2019)

Medaila Dobroslava Prístavku

Ján Garaj (2020)

Plaketa SCHS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship

Wolfgang Schuhmann (2014)

Čestný predseda SCHS

Viktor Milata (2019)

Čestný člen SCHS

Kamil Antoš (1995), Alexander Szokolay (1995), Ľudovít Treindl (1995), Karol Babor (1997), Milan Karvaš (1997), Štefan Toma (1997), Ľudmila Žúrková (1997), Daniel Belluš (1998), Viktor Romančík (1998), Jozef Polonský (1999), Miroslav Zikmund (2001), Eberhard Borsig (2002), Michal Uher (2002), Dušan Berek (2003), Gregor Ondrejovič (2003), Pavol Hrdlovič (2004), Pavol Kristián (2005), Tomáš Truchlik (2005), Jozef Čižmárik (2008), Mária Reháková (2008), Jozef Čársky (2009), Dalma Gyepesová (2009), Marta Sališová (2009), Ladislav Soják (2009), Ivan Hnát (2010), Dušan Bakoš (2011), Bogusław Buszewski (2011), Milan Drábik (2013), Karol Flórián (2013), Fedor Macášek (2013), Viktor Milata (2013), Ladislav Petruš (2013), Dušan Velič (2013), Miriam Gálová (2014), Zuzana Hloušková (2014), Ľubor Fišera (2015), Pavol Rajec (2017), Jiří Barek (2019)

Zlatá medaila SCHS

Jozef Tomko (1981), Miroslav Zikmund (1986), Štefan Toma (1987), Karol Babor (1993), Viktor Romančík (1993), Milan Karvaš (1995), Ľudmila Žúrková (1995), Jozef Polonský (1996), Michal Uher (1996), Eberhard Borsig (1998), Gregor Ondrejovič (1998), Dušan Berek (1999), Pavol Hrdlovič (1999), Ján Garaj (1999), Jozef Čársky (2000), Peter Schwendt (2000), Ladislav Soják (2000), Dalma Gyepesová (2001), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (2001), František Hanic (2002), Martin Jambrich (2002), Oskar Markovič (2002), Ján Krupčík (2003), Jozef Bencko (2003), Andrej Staško (2003), Magdaléna Dzurillová (2004), Miriam Gálová (2004), Klára Tkáčová (2004), Miloš Revús (2004), Marta Sališová (2006), Jozef Čižmárik (2013), Jean-Marie Lehn (2015), Česká společnost chemická (2016), Viktor Milata (2017), Bernard Lucas Feringa (2017), Karol Flórián (2019)

Strieborná medaila SCHS

Štefan Toma (1980), Jozef Tomko (1980), Miroslav Zikmund (1980), Ján Garaj (1980), Ján Mašek (1981), Alexander Szokolay (1981), Ľudmila Žúrková (1981), Gregor Ondrejovič (1985), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (1985), Jozef Polonský (1986), Michal Uher (1986), Jozef Heger (1986), Eberhard Borsig (1987), František Hanic (1987), Fedor Macášek (1987), Viktor Romančík (1988), Pavol Kristián (1990), Anton Sirota (1990), Peter Schwendt (1994), Jozef Čársky (1995), Miriam Gálová (1995), Ladislav Soják (1995), Dušan Berek (1996), Dalma Gyepesová (1996), Aladár Valent (1996), Dušan Bustin (1997), Oskar Markovič (1997), Ján Krupčík (1998), Jozef Bencko (1998), Andrej Staško (1998), Magdaléna Dzurillová (1999), Mária Kohútová (1999), Alžbeta Krutošíková (1999), Vlasta Madajová (1999), Klára Tkáčová (1999), Ivan Hnát (1999), Jaroslav Kalvoda (1999), Oľga Hritzová (2000), Jaroslav Leška (2000), Natália Pliešovská (2000), Jaroslav Zemanovič (2000), Ivo Proks (2001), Marta Sališová (2001), Juraj Kizlink (2001), Oľga Hritzová (2002), Pavel Krkoška (2002), Lyda Rychlá (2002), Jozef Čižmárik (2003), Karol Flórián (2003), Vladislav Holba (2003), Jozef Chomič (2003), Ivan Ružička (2004)

Bronzová medaila SCHS

Eberhard Borsig (1980), Milan Karvaš (1980), Jaroslav Leška (1980), Jozef Polonský (1981), Ivo Proks (1981), Karol Babor (1983), Ján Hrivňák (1984), Otakar Liška (1984), Otakar Mlejnek (1984), Viktor Romančík (1984), Pavol Elečko (1985), František Puffler (1985), Ladislav Soják (1985), Eduard Gyepes (1986), Mária Kohútová (1986), Eugen Jóna (1986)

Medaila SCHS

Eberhard Borsig (1980), Milan Karvaš (1980), Jaroslav Leška (1980), Štefan Toma (1980), Jozef Tomko (1980), Miroslav Zikmund (1980), Ján Garaj (1980), Ján Mašek (1981), Jozef Polonský (1981), Ivo Proks (1981), Alexander Szokolay (1981), Jozef Tomko (1981), Ľudmila Žúrková (1981), Karol Babor (1983), Ján Hrivňák (1984), Otakar Liška (1984), Otakar Mlejnek (1984), Viktor Romančík (1984), Pavol Elečko (1985), Gregor Ondrejovič (1985), František Puffler (1985), Ladislav Soják (1985), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (1985), Eduard Gyepes (1986), Dalma Gyepesová (1986), Mária Kohútová (1986), Jozef Polonský (1986), Michal Uher (1986), Miroslav Zikmund (1986), Jozef Heger (1986), Eugen Jóna (1986), Eberhard Borsig (1987), Dušan Bustin (1987), František Hanic (1987), Fedor Macášek (1987), Anna Ninčáková (1987), Štefan Toma (1987), Dušan Berek (1988), Jozef Bencko (1988), Viktor Romančík (1988), Pavol Kristián (1990), Ján Mocák (1990), Anton Sirota (1990), Peter Schwendt (1991), Klára Šinková (1991), Aladár Valent (1991), Ivana Kóšiová (1991), Emanuel Beška (1992), Miriam Gálová (1992), Katarína Špirková (1992), Peter Lazor (1992), Karol Babor (1993), Ján Krupčík (1993), Andrea Vargová (1993), Viktor Romančík (1993), Karol Flórián (1994), Peter Schwendt (1994), Pavol Hrdlovič (1994), Klára Tkáčová (1994), Ivan Hnát (1994), Dušan Krnáč (1994), Jana Doháňošová (1994), Jozef Čársky (1995), Ľubor Fišera (1995), Miriam Gálová (1995), Milan Karvaš (1995), Natália Pliešovská (1995), Ladislav Soják (1995), Ľudmila Žúrková (1995), Peter Kasák (1995), Miloš Revús (1995), Dušan Berek (1996), Dalma Gyepesová (1996), Dušan Kaniansky (1996), Jozef Polonský (1996), Michal Uher (1996), Aladár Valent (1996), Mária Fišerová (1996), Pavel Krkoška (1996), Milan Hrabovec (1996), Juraj Kizlink (1996), Dušan Bustin (1997), Oľga Hritzová (1997), Fedor Macášek (1997), Oskar Markovič (1997), Eberhard Borsig (1998), Ján Krupčík (1998), Gregor Ondrejovič (1998), Ladislav Smik (1998), Jozef Bencko (1998), Andrej Staško (1998), Agáta Fargašová (1998), František Bauernfeind (1999), Dušan Berek (1999), Magdaléna Dzurillová (1999), Mária Kohútová (1999), Alžbeta Krutošíková (1999), Vlasta Madajová (1999), Ivan Ružička (1999), Marta Sališová (1999), Rudolf Sokolík (1999), Klára Šinková (1999), Pavol Hrdlovič (1999), Klára Tkáčová (1999), Ivan Hnát (1999), Emil Demeter (1999), Jaroslav Kalvoda (1999), Eva Krčahová (1999), Mária Malaníková (1999), Nadežda Kvetňanská (1999), Ján Garaj (1999), Jozef Čársky (2000), Oľga Hritzová (2000), Jaroslav Leška (2000), Natália Pliešovská (2000), Peter Schwendt (2000), Ladislav Soják (2000), Jaroslav Zemanovič (2000), Zuzana Hloušková (2000), Ladislav Petruš (2000), Dalma Gyepesová (2001), Ivo Proks (2001), Marta Sališová (2001), Juraj Krätsmár-Šmogrovič (2001), Juraj Kizlink (2001), Július Durmis (2002), František Hanic (2002), Pavel Hodul (2002), Oľga Hritzová (2002), Martin Jambrich (2002), Pavel Krkoška (2002), Oskar Markovič (2002), Lyda Rychlá (2002), Jozef Čižmárik (2003), Karol Flórián (2003), Vladislav Holba (2003), Jozef Chomič (2003), Ján Krupčík (2003), Milan Melník (2003), Mária Reháková (2003), Markéta Bláhová (2003), Štefan Stankovský (2003), Peter Ševčík (2003), Imrich Zelenský (2003), Jozef Bencko (2003), Andrej Staško (2003), Ladislav Lux (2003), Ján Híveš (2003), Peter Šebej (2003), Ivan Herčko (2003), Vladimír Kováčik (2003), Magdaléna Dzurillová (2004), Miriam Gálová (2004), Marta Mitrová (2004), Ivan Ružička (2004), Mária Linkešová (2004), Klára Tkáčová (2004), Eva Krčahová (2004), Nadežda Kvetňanská (2004), Marta Brúderová (2004), Miroslav Kozák (2004), Miloš Revús (2004), Anna Bučková (2005), Slavomil Ďurovič (2005), Kveta Markušová (2005), Milan Melník (2005), Gregor Ondrejovič (2005), Mária Reháková (2005), Jana Gáliková (2005), Miroslav Zikmund (2005), Peter Siroka (2005), Ján Hirsch (2005), Anton Sirota (2005), Peter Šebej (2005), Monika Ádámová (2005), Eugen Jóna (2005), Ľubor Fišera (2006), Dušan Kaniansky (2006), Štefan Országh (2006), Natália Pliešovská (2006), Marta Sališová (2006), Peter Kasák (2006), Dušan Bakoš (2006), Ondrej Kyseľ (2007), Aladár Valent (2007), Milan Lazár (2007), Zuzana Hloušková (2007), Ján Krupčík (2009), Viktor Milata (2009), Marta Mitrová (2009), Ľudovít Treindl (2009), Štefan Schmidt (2009), Ladislav Petruš (2009), Ján Labuda (2009), Dušan Velič (2009), Ján Garaj (2009), Jaromír Pastorek (2009), Anton Gáplovský (2010), Vasil Koprda (2010), Peter Maienfisch (2010), Vladimír Fajnor (2011), Emil Adamkovič (2011), Jeane Nicole Moreau (2011), Milan Drábik (2012), Miroslav Koóš (2012), Mária Omastová (2012), Jiří Barek (2012), Jitka Ulrichová (2012), Mesto Banská Štiavnica (2012), Jozef Čižmárik (2013), Martin Bajus (2013), Eva E. Wile (2013), Gábor Náray-Szabó (2013), Ada E. Yonath (2013), Sumio Iijima (2013), Monika Jerigová (2014), Mária Porubská (2015), Pavol Šajgalík (2015), Jean-Marie Lehn (2015), Milan Hutta (2015), Roger Hall (2016), Česká společnost chemická (2016), Viktor Milata (2017), Vlasta Brezová (2017), Ján Reguli (2017), Jozef Tatiersky (2017), Stanislav Kedžuch (2017), Bernard Lucas Feringa (2017), Vladimír Mastihuba (2017), Renáta Oriňáková (2017), Jan John (2017), Angelika De Rossi (2017), Karol Flórián (2019), Martin Putala (2019), Henrieta Stankovičová (2019), Elena Kulichová (2019), Jana Chrappová (2019), Alain De Mesmaeker (2019), Petra Ménová (2019), Dana Poláchová (2019), Petr Holzhauser (2019)

Pamätná medaila SCHS

Dušan Kaniansky (1996), Mária Fišerová (1996), Pavel Krkoška (1996), Milan Hrabovec (1996), Juraj Kizlink (1996), Oľga Hritzová (1997), Ladislav Smik (1998), Agáta Fargašová (1998), František Bauernfeind (1999), Ivan Ružička (1999), Marta Sališová (1999), Rudolf Sokolík (1999), Klára Šinková (1999), Emil Demeter (1999), Eva Krčahová (1999), Mária Malaníková (1999), Nadežda Kvetňanská (1999), Zuzana Hloušková (2000), Ladislav Petruš (2000), Marta Mitrová (2004), Mária Linkešová (2004), Eva Krčahová (2004), Nadežda Kvetňanská (2004), Marta Brúderová (2004), Miroslav Kozák (2004), Anton Sirota (2005), Aladár Valent (2007), Jaromír Pastorek (2009), Jeane Nicole Moreau (2011), Mesto Banská Štiavnica (2012)