Ocenenia SCHS pre najlepšie diplomové práce v odbore chémia

  • Post category:Rôzne

Milí chemici a priatelia chémie,

predsedníctvo SCHS tento rok odovzdalo ocenenia SCHS pre najlepšie diplomové práce v odbore chémia štyrom mladým chemičkám:

Mgr. Barbora Kančevová s prácou “Využitie Ramanovej spektroskopie pri analýze zmesí” z Katedry chémie FPV UMB za najlepšiu diplomovú prácu v študijnom programe “Aplikovaná chémia a forenzná prax” v akademickom roku 2019/20

Mgr. Monika Švecová s prácou “I-Motív: štruktúra a funkcia” z Katedry biochémie na Ústave chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Ing. Dominika Valachová s prácou “Chemoselective reductions in the stereoselective synthesis of natural products.” z Ústavu organickej chémie, katalýzy a petrochémie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

Mgr. Dominika Žárska s prácou “Príprava lineárnych a angulárnych benzobistiazolov funkcionalizovaných na benzénovom jadre a ich optické vlastnosti” z Katedry organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave

Víťazky od SCHS obdržali diplomy a poukážky v hodnote 50 € na nákup v najväčšom internetovom obchode Alza.

Víťazkám v mene celej SCHS gratulujeme a budeme im držať palce v ďalšej práci! 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.