PODPORA MLADÝM CHEMIKOM- členom SCHS v roku 2021

Slovenská CHemická Spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva

schems.sk/clenstvo-v-schs

venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Každoročne podporuje mladých chemikov
v ich vedeckej práci možnosťou aktívnej účasti na domácich a zahraničných zjazdoch
za zvýhodnených podmienok. Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť
30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaný ešte doktorandom/zamestnancom/študentom.

Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SCHS:

  1. 73. Zjazd chemikov, 6.-10. september 2021, Vysoké Tatry, Hotel Bellevue

73zjazd.schems.sk

Podpora vo výške 1000,- € bude rozdelená pre 5 študentov. Účastníkovi bude hradené vložné, účastník si hradí ubytovanie, cestovné a diéty (je potrebné potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny).

Na všetky podpory majú nárok výhradne mladí členovia SCHS, ktorí majú zaplatené členské na rok 2021. Vyplnenú žiadosť zašlite do 18.4.2021 na email schems@savba.sk

Výber bude uskutočnený na zasadnutí Výboru SCHS koncom apríla 2021a zverejnený na webovej stránke: https://www.schems.sk (v prípade neobsadenia/odhlásenia môžu byť miesta obsadené neskôr bez výberu Výborom SCHS, ale po schválení Predsedníctvom SCHS) na základe podkladov z Prihlášky.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.