XXXVII. Seminár s názvom “Spojení s prírodou”

  • Post category:Rôzne

SChemS sa zúčastnila ako partner na XXXVII. Seminári pre stredoškolských učiteľov prírodovedných predmetov s podtitulom „Spojení s prírodou?“, ktorý sa uskutočnil v dňoch 24.-25.8.2023 na FCHPT STU v Bratislave.

Na tomto seminári vystúpil predseda SChemS Ľ. Švorc, ktorý prítomných účastníkov informoval o agende a aktivitách našej spoločnosti. Dôraz kládol na oceňovanie a podporu aktívnych žiakov a študentov chémie na všetkých stupňoch škôl, napr. pri Chemických olympiádach a Letných školách chemikov. Účastníci semináru obdržali aj propagačné materiály SChemS.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.