Springer Nature – publikovanie bez poplatkov

  • Post category:Rôzne

Springer Nature a Centrum vedecko-technických informácií SR uzavreli novú transformačnú dohodu, ktorá umožní vedcom z dvadsiatich verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied publikovať v režime otvoreného prístupu v open access časopisoch vydavateľstva Springer Nature. Táto dohoda medzi CVTI SR s vydavateľstvom Springer Nature je prvou zmluvou tohto typu na Slovensku. Naši výskumníci v zúčastnených inštitúciách môžu publikovať svoje výskumné články v režime open access v časopisoch Springer Nature bez akýchkoľvek poplatkov za spracovanie článkov, takzvaných APC poplatkov.

Bližšie informácie vrátane zoznamu oprávnených inštitúcií a časopisov, na ktoré sa zmluva vzťahuje, nájdu záujemcovia na webovej stránke CVTI SR: https://eiz.cvtisr.sk/open-access-publikovanie-springernature/.

Zdroj: Sme bližšie k otvorenej vede na Slovensku. Nová zmluva pomôže výskumníkom a podporí vedecké publikovanie – CVTI SR

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.