Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc. prezidentom Divízie V – Analytická chémia

Byro IUPACu menovalo prof. Ing. Jána Labudu, DrSc. za prezidenta Divízie V – Analytická chémia na obdobie rokov 2016-2017. Prof. Labudovi gratulujeme a želáme mu príjemné funkčné obdobie a veľa úspechov.

 

Vložiť komentár