Odborné sústredenie Korešpondenčných seminárov

Korešpondenčné semináre sú populárno-vzdelávacou aktivitou pre študentov stredných škôl, kde formou súťaže majú možnosť rozšíriť si svoje vedomosti z prírodovedných predmetov a dozvedieť sa niečo viac o možnostiach štúdia biologických a chemických vied na vysokých školách.

V tomto roku sa uskutočnil už 21.ročník korešpondenčného seminára z chémie a 9. ročník korešpondenčného seminára z biológie, ktoré vyhlasuje Ústav anorganickej chémie SAV. Chemici riešili úlohy z anorganickej, fyzikálnej, organickej chémie, biochémie a štruktúry a reaktivity chemických látok. V biologickej časti ich čakali úlohy z botaniky, zoológie a molekulárnej genetiky. Tohtoročnou novinkou pre biológov boli praktické úlohy, ktoré sa týkali transpirácie a transportu látok cez biomembrány.

Najúspešnejší riešitelia boli pozvaní na odborné sústredenie, ktoré zabezpečil Ústav anorganickej chémie SAV a Slovenská chemická spoločnosť pri SAV v dňoch 1.–6. júna už tradične v Bardejove. Zúčastnilo sa ho 31 študentov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý odborný a kultúrno-spoločenský program. Študenti si vypočuli prednášky o ochrane rastlín, najmä o vývoji potrebných prípravkov spoločnosťou BASF Slovensko, o syntéze organických farbív a o ich využití, napríklad aj v experimentálnej biológii na farbenie mikroskopických preparátov. Chemici sa zúčastnili prednášok o teóriách kyselín a zásad a o využití NMR na určovanie štruktúry organických látok. Nechýbali ani praktické skúsenosti – laboratórne cvičenia zamerané na prípravu zlúčenín.

Biológovia si vypočuli prednášku o mikro RNA, o vývoji nových liečiv od ich syntézy až po definitívne schválenie a uvedenie na trh a o súčasnom pohľade na problematiku molekulárnej genetiky. Vyskúšali si dôkazy prírodných látok v rastlinách a niektorých potravinách (dôkaz redukujúcich sacharidov, škrobu, vitamínu C a katalázy) a prípravu stredovekého atramentu z dubových a orechových listov. Taktiež mali možnosť zúčastniť sa pitvy slizniaka s podrobným odborným výkladom.

 

 

 

 

Neodmysliteľnou súčasťou sústredenia je aj voľnočasový program a výlety do okolia. Študenti mali možnosť spoznať Bardejovské kúpele, historické centrum Bardejova, vystúpiť na vežu Kostola sv. Egídia a navštíviť historické a prírodovedné múzeum. Pre mnohých bol určite zážitkom aj výstup na Stebnícku Maguru, odkiaľ ďalej pokračovali na hrad Zborov.

 

Tento ročník korešpondenčného seminára sa síce už skončil, no študenti určite ostanú v kontakte aj naďalej. Možno práve na odbornom sústredení v Bardejove spoznali svojich budúcich spolužiakov alebo kolegov, s ktorými budú poznávať dosiaľ nepreskúmané oblasti biológie a chémie, či riešiť aktuálne výzvy, pred ktorými stoja pracovníci chemického priemyslu.

 

Poďakovanie patrí chemickej spoločnosti BASF Slovensko, ktorej podpora umožnila realizovať ďalší ročník Korešpondenčných seminárov.

 

 

 

 

Vložiť komentár