CSTI 2023 Interdisciplinárny výskum na ochranu kultúrneho dedičstva

  • Post category:Konferencie

Slovenské národné múzeum
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenská chemická spoločnosť
vás pozývajú
na vedeckú konferenciu CSTI 2023

Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva

21. – 23. marca 2023 Slovenské národné múzeum, Bratislavský hrad, Bratislava

Cieľom konferencie CSTI 2023 s názvom Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva je predstaviť najnovšie metódy výskumu a prieskumu, využívané pri ochrane hnuteľných aj nehnuteľných súčastí kultúrneho dedičstva, s dôrazom na ich interdisciplinárny charakter. Konferencia sa zameria aj na vysoko aktuálnu výzvu praxe – na stratégie a politiky uplatnenia konzervačných vedcov v zbierkových a pamäťových inštitúciách.

Konferencia CSTI 2023 nadväzuje na predchádzajúce ročníky konferencie:
CSTI 2011 (Konzervačná veda a technológie pre ochranu kultúrneho dedičstva), CSTI 2013 (Interdisciplinarita vo vedeckom výskume pri rozvoji ochrany kultúrneho dedičstva), CSTI 2015 (Integrácia konzervačnej vedy a technológií do interdisciplinárnej ochrany materiálov a objektov dedičstva, CSTI 2018 (Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21.storočí).

Kvalitatívny pokrok v ochrane kultúrneho dedičstva, spojený s uplatňovaním nových vedeckých poznatkov pri jeho ochrane je každodennou skutočnosťou, pričom na jeho rozvoj má značný vplyv rozvíjajúca sa interdisciplinárna spolupráca a integrácia viacerých vedných disciplín. V súčasnosti najväčší pokrok a kvalitatívne zmeny prebiehajú práve na rozhraní dosiaľ známych vedných disciplín.

Základné informácie
Na konferencii CSTI 2023 budú prezentované príspevky prezentujúce progresívne metódy z oblasti interdisciplinárnych výskumov, postupov a technológií pri ochrane dedičstva v 21. storočí. Okrem vedeckých príspevkov bude účastníkom konferencie ponúknutá aj možnosť účasti na prehliadke posterov a prezentácií firiem ponúkajúcich produkty pre ochranu kultúrneho dedičstva.
V rámci konferencie v stánku spoločnosti Optik Instruments s.r.o. bude k dispozícii funkčné meracie zariadenie FTIR spektrometra, kde si účastníci môžu dať zmerať vlastné vzorky. Takže neváhajte a využite príležitosť, ktorú ponúka spoločnosť Optik Instruments s.r.o.

Program konferencie je v prílohe a nachádza sa na stránke
https://www.snm.sk/swift_data/source/sidelna_budova/2023/Odborn%C3%A9%20pracovisk
%C3%A1/Muzeologick%C3%BD%20kabinet/CSTI_2023/Program%20konferencie%20CST
I%202023.pdf

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.