Nucleoside Chemistry at the IOCB – Looking Back on History

Marcela Krečmerová1

1 Institute of Organic Chemistry and Biochemistry, Czech Academy of Sciences, Flemingovo nám. 2, 166 10 Prague 6, Czech Republic

marcela.krecmerova@uochb.cas.cz

Online prednáška cez MS Teams
streda 24. apríla 2024 14:00

Nucleoside/nucleotide analogues originated from IOCB – compounds that reached clinical use: 5-aza-2´deoxycytidine (1), 5-azacytidine (2), 9-(S)-[(2,3-dihydroxypropyl)]adenine (3), cidofovir (4), adefovir (5), tenofovir (6).   

Čítať viac

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA A SÚVISIACE VZDELÁVACIE AKTIVITY PRE MLADÝCH CHEMIKOV

doc. RNDr. Martin Putala, CSc.,a Mgr. Jela Nociarová, PhD.b

aKatedra organickej chémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave,

e-mail: martin.putala@uniba.sk

bKatedra chémie, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

e-mail: jela.nociarova@umb.sk

online prednáška cez MS Teams
streda 7. februára 2024 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na youtube kanále Chemických horizontov

Čítať viac

VOLTAMPÉROMETRICKÉ METODOLÓGIE A APLIKÁCIE V ANALYTICKEJ CHÉMII ALEBO POLAROGRAFIA PO SKORO STO ROKOCH

prof. Ing. Peter Tomčík, PhD.

Katedra chémie, Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Hrabovská cesta, 034 01 Ružomberok
e-mail: peter.tomcik@ku.sk

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
streda 8. novembra 2023 14:00

Čítať viac

CARBOHYDRATE SYNTHESIS FOR SOLVING BIOLOGICAL PROBLEMS

Dr. Rita Ventura

ITQB NOVA – Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier,
Universidade Nova de Lisboa,
Av da República, 2780-157 Oeiras, Portugal
e-mail:rventura@itqb.unl.pt

utorok 17. októbra 2023 14:00

prezenčná prednáška na Chemickom ústave SAV
online prenos cez platformu ZOOM
Meeting ID: 899 9519 0947
Passcode: 443368

Čítať viac

Plasty a životné prostredie, ich minulosť, súčasnosť a budúcnosť

prof. Ing. Pavel Alexy, PhD.

e-mail: pavol.alexy@stuba.sk

Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien, Ústav prírodných a syntetických polymérov,

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Radlinského 9, 812 37 Bratislava, Slovakia

online prednáška cez MS Teams
streda 12. apríla 2023 14:00 

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

Čítať viac

Nanomateriály a pokročilé materiály. Nové možnosti pre chemikov podieľať sa na vývoji inovatívnych technológií.  

RNDr. Milan Sýkora, MBA, PhD.

Laboratórium pokročilých materiálov, Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského,

84215 Bratislava, Slovakia e-mail: sykoram@uniba.sk

online prednáška cez MS Teams
streda 11. januára 2023 14:00

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

Čítať viac

História odpadov PCB v Strážskom a ich odstraňovanie

doc. Ing. Ladislav Štibrányi, CSc.1,2

1Oddelenie organickej chémie; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ba

2Oddelenie anorganickej technológie; Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Ba

e-mail: ladislav.stibranyi@stuba.sk

Záznam prednášky je uverejnený na Youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
19. januára 2022 14:00

Čítať viac

Nanopore sequencing as a tool for the analysis of yeast genomes

prof. RNDr. Jozef Nosek, DrSc.1
1Department of Biochemistry, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava 4, Slovak Republic

e-mail: jozef.nosek@uniba.sk

Záznam prednášky je uverejnený na youtube kanáli Chemické horizonty

online prednáška cez MS Teams
23. novembra 2021 14:00

Čítať viac