Podpory mladým chemikom – členom SCHS v roku 2017

Slovenská chemická spoločnosť mimo výhod plynúcich z jej členstva venuje pozornosť mladej generácii chemikov. Preto každoročne podporuje mladých chemikov v ich vedeckej práci možnosťou účasti na domácich a zahraničných zjazdoch za zvýhodnených podmienok s aktívnou účasťou na podujatí.

Vek uchádzača by v dobe konania zjazdu nemal dosiahnuť 30 rokov. Pri prihlasovaní je potrebné zohľadniť, či v dobe konania podujatia bude navrhovaný ešte doktorandom/zamestnancom/študentom a pod. (aby neprišlo k nevyčerpaniu kvôty napr. z dôvodu obhajoby dizertačnej práce a teda ukončenia doktorandského štúdia koncom augusta 2017 a pod.).

Zoznam tohtoročných akcií podporovaných SCHS:

  1. 69. Zjazd chemických spoločností, Starý Smokovec, 11.9.-15.9.2017 (http://www.69zjazd.schems.sk/)

Bude rozdelená podpora vo výške 1000 Eur pre 5 študentov.Účastníkovi bude hradené vložné, účastník si hradí ubytovanie, cestovné a diéty (je potrebné potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny)

  1. 60. Zjazd poľských chemikov (60. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego), 17.-21. 9.2017, Wrocław (http://www.60ptchem.ch.pwr.edu.pl/)

2 miesta pre mladých chemikov. Účastník si hradí cestovné a diéty (potvrdenie o finančnej spoluúčasti zamestnávateľa a predsedu Odbornej skupiny; diéty zvyčajne treba len na cestu, pozývateľ hradí stravovanie)

Na všetky podpory majú nárok výhradne mladí členovia SCHS, ktorí majú zaplatené členské na rok 2017.

Vyplnenú žiadosť po oskenovaní zašlite do 20.3.2017 do 14.00 h na email: peter.simon@stuba.sk. Žiadosti doručené po termine sa nebudú posudzovať z technických dôvodov.

Výber bude uskutočnený na zasadnutí Výboru SCHS v 23.3.2017 a zverejnený na webovej stránke: http://www.schems.sk/ (v prípade neobsadenia/odhlásenia môžu byť miesta doobsadzované neskôr bez výberu Výborom SCHS ale po schválení Predsedníctvom SCHS) na základe podkladov z Prihlášky.

Uhradiť neuhradené členské poplatky, prípadne podať žiadosť o členstvo môžete aj osobne každý pondelok 13-17 hod. na Sekretariáte SCHS v Novej budove FCHPT, Radlinského 9, 812 15 Bratislava.

 

V Bratislave, 2.2 2017

Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc. Predseda SCHS

 

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.