Ocenenia výnimočným študentom za ich vynikajúce príspevky ŠVK – Chémia a technológie pre život

Je nám veľkým potešením oznámiť, že cenu SChemS za výnimočný príspevok v oblasti chémie na 25. celoslovenskej ŠVK – Chémia a technológie pre život získala:

Bc. Petra Lišková (FCHPT STU) s príspevkom „Extrakcia kumarínu z potravinovej vzorky obsahujúcej škoricu s použitím ekologicky akceptovateľných rozpúšťadiel“.

Druhou ocenenou v rámci ceny SChemS za výnimočný príspevok v oblasti aplikovanej chémie bola:

Bc. Katarína Gregová (FCHPT STU) s prácou „3D tlač uhlíkových elektród povrchovo aktivovaných nízkoteplotnou plazmou využiteľných v elektrochemickej analýze“.

Víťazky okrem diplomov SChemS obdržali aj odbornú knižku o chemickom priemysle na Slovensku a poukážky na nákup v internetovom obchode Alza. Pevne veríme, že vaša práca vám ešte prinesie mnoho ďalších úspechov.

V mene SChemS srdečne blahoželáme!

25. celoslovenská ŠVK – Chémia a technológie pre život s medzinárodnou účasťou sa uskutočnila 22.11.2023 sa na FCHPT – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU. Slovenská chemická spoločnosť patrí k dlhodobým partnerom tohto podujatia. V rámci 18 sekcií bolo zaregistrovaných 167 príspevkov študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia z 5 univerzít na Slovensku a z 5 univerzít v Českej republike. V samostatnej posterovej sekcii mali možnosť prezentovať svoje výsledky študenti z 11 stredných škôl. Naša spoločnosť na tejto konferencii už tradične odovzdávala dve ocenenia výnimočným študentom za ich vynikajúce príspevky. Slávnostného odovzdávania cien sa zúčastnil predseda SChemS prof. Ľubomír Švorc.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.