Ocenenia SChemS

Zoznam udelených ocenení od r. 1980, kedy boli odovzdané prvé Zlaté medaily SChemS. V priebehu rokov
sa aktualizovali kritériá pre udeľovanie ocenení, niektoré ocenenia zanikli, iné boli prijaté.

Ocenenia zoradené podľa rokov nájdete na podstránke Zoznam ocenení od roku 1980 a zoznam všetkých ocenených v abecednom poradí na podstránke Zoznam ocenených.

Medaila Daniela Belluša

Medaila Daniela Belluša je cenou SChemS nazvanou po tomto významnom slovenskom chemikovi udeľovanou za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a SChemS.

Milan Karvaš (2007), Jozef Tomko (2007), Eberhard Borsig (2009), Ľubor Fišera (2009), Karol Flórián (2009), Juraj Tolgyessy (2009), Štefan Toma (2009), Michal Uher (2009), Jozef Čižmárik (2011), Dalma Gyepesová (2011), Pavol Šajgalík (2012), Viktor Milata (2014), Peter Šimon (2014), Mária Omastová (2015), Miroslav Koóš (2017), Vladimír Kellő (2018), Ján Labuda (2019), Marián Valko (2019), Dušan Velič (2021), Milan Drábik (2023), Renáta Oriňaková (2023)

Medaila Jána Gaža

Cena Jána Gaža je udeľovaná slovenským chemikom pri významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie, ktorej medzinárodný ohlas dosiahol špičkovú úroveň.

Gregor Ondrejovič (2017), Milan Melník (2019), Roman Boča (2022), Juraj Černák (2023), Marian Koman (2023)

Medaila Dobroslava Prístavku

Cena Dobroslava Prístavku je cenou SChemS nazvanou po tomto významnom slovenskom analytickom chemikovi udeľovanou pri: významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore analytická chémia a pre SChemS, významných pracovných úspechoch slovenským chemikom a spoločnostiam, ktorých medzinárodný ohlas vedeckovýskumnej práce dosiahol špičkovú úroveň a/alebo výsledky ich práce významne prispeli k rozvoju analytickej chémie a chemickoanalytického skúšobníctva na Slovensku.

Ján Garaj (2022), Karol Flórián (2023), Ladislav Soják (2023)

Plaketa SChemS Heyrovský – Ilkovič – Nernst Lectureship

Bola udeľovaná prednášateľom v rámci prednášok cyklu H-I-N Lectureship a in memoriam prevzala plaketu manželka profesora Ilkoviča p. Lenka Ilkovičová v r . 2007.

Frank-Michael Matysik (2011), Lothar Dunsch (2012), Wolfgang Schuhmann (2014), Fred Lisdat (2019), Christine Kranz (2022)

Čestný predseda SChemS

Titul Čestný predseda SChemS udeľuje SChemS na návrh Predsedníctva či Výboru SChemS.

Jozef Tomko (1988), Viktor Milata (2019)

Čestný člen SChemS

Titul Čestný člen SChemS udeľuje SChemS na návrh Odbornej skupiny SChemS alebo Predsedníctva či Výboru SChemS po schválení Výborom SChemS

Karol Daučík (1981), Fridrich Görner (1981), Miloš Marko (1981), Ladislav Molnár (1981), Vlastimi Herout (1986), Jozef Tamchyna (1988), Magda Šaršúnová (1990), Manfred Rätzsch (AT) (1993), Ferenc Tüdös (HU) (1993), Otto Vogl (USA) (1993), Fritz Sauter (AT) (1994), Kamil Antoš (1995), Pavol Hrnčiar (1995), Jaroslav Janák (1995), Mikuláš Matherny (1995), Alexander Szokolay (1995), Ľudovít Treindl (1995), Paul von Raqué Schleyer (DE) (1995), Otto Wichterle (CZ) (1995), Karol Babor (1997), Milan Karvaš (1997), Michal Maťas (1997), Anna Sopková (1997), Štefan Toma (1997), Ľudmila Žúrková (1997), Daniel Belluš (CH) (1998), Viktor Romančík (1998), Vojtech Kellö (1999), Jozef Polonský (1999), Hiroshima Inagaki (JP) (2000), Miroslav Zi