IUPAC

Stránka Slovenského národného komitétu IUPAC

Kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC, je Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC).

Aktuálny zoznam členov SNK IUPAC:

 • Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., predseda; Inorganic Chemistry Division IUPAC & Interdivisional committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) IUPAC, Associate member
 • Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc., podpredseda
 • RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., tajomníčka
 • Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
 • Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
 • Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
 • Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
 • Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
 • Ing. Michal Korenko, PhD.; Physical and Biophysical Chemistry Division IUPAC, Associate member
 • Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.; President & Titular member of Analytical Chemistry Division IUPAC
 • Ing. Igor Lacík, DrSc.; Polymer Division IUPAC, Titular member
 • Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.; Organic and Biomolecular Chemistry Division IUPAC, National representative
 • Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.; Nomenclature and Structure Representation Division IUPAC, National representative
 • Ing. Marek Stach, PhD.
 • RNDr. Erik Szabó, PhD.
 • Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
 • Mgr. Jana Levická, PhD.
 • Mgr. Martin Danko, PhD.
 • RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD

Vybrané relevantné dokumenty a informácie:

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK IUPAC), v roku 2019 sa konalo v utorok 28/05 o 14.00 na sekretariáte SCHS.

Program:
1. Kontrola zápisnice zo zasadnutia SNK IUPAC v r. 2018 (M. Danko)
2. Aktuálne aktivity SNK IUPAC a IUPAC-u; (M. Drabik)
    a. 100. výročie IUPAC
    b. 150. výročie Periodickej tabuľky
    c. Návrhy SNK na ocenenia IUPAC podané v r. 2018 a 2019 (Dist. Wo. in Che. – kol. Omastová, PTYC – kol.             Straková-Fedorková, kol. Švorc, kol. Krivosudský)
    d. 50. G.A. IUPAC a 47. kongres IUPAC
    e. Nominácie / renominácie SNK do volieb v orgánoch IUPAC (2020-2021)
    f. Návrhy na prijatie nových členov do SNK IUPAC
3. Spolupráca SNK a SCHS (M. Drábik, P. Šimon, V. Milata, M. Omastová, M. Galamboš) (M. Danko)
4. Informácie o aktivitách reprezentantov SK v divíziách/komisiách IUPAC;
    a. Všeobecne (M. Drabik)
    b. Reprezentanti SK v divíziách, príp. v iných štruktúrach IUPAC (krátke informácie o činnosti: M. Drábik,                    J. Labuda, I. Lacík, M. Galamboš, St. Kedžuch, E. Szabo)
5. Finančné otázky (M. Drabik)
6. Rozličné (o. i.: seminár Eurachem – jednotky SI, zjazd chemikov a IUPAC awards, 50. MChO)

ZÁPISNICU nájdete v časti Vybrané relevantné dokumenty SNK IUPAC.

 

"Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

Kongres sa uskutoční v Paríži od 7. do 12. júla 2019 a budú ním vrcholiť IUPAC oslavy dvoch výročí - 100 rokov od založenia IUPAC a 150 rokov od objavu a definovania Peridickej tabuľky a Periodického zákona. V oficiálnom letáku Kongresu nájdete informácie ako a kde sa registrovať a prihlásiť abstrakt svojej prezentácie, ako aj údaje o vedeckom aj slávnostnom programe.Máte takto jedinečnú možnosť nielen prezentovať svoje vedecké výsledky, ale aj zažiť atmosféru osláv, ktoré sa nebudú opakovať.

 

Viac informácií na stránke https://www.iupac2019.org/ a v oficiálnom letáku Kongresu

A new definition of the mole has arrived

https://iupac.org/new-definition-mole-arrived/ , 8 January 2018

 

IUPAC is recommending a new definition of the mole based on a specified number of elementary entities [Roberto Marquardt, Juris Meija, Zoltán Mester, Marcy Towns, Ron Weir, Richard Davis and Jürgen Stohner, “Definition of the mole (IUPAC Recommendation 2017)”, Pure Appl. Chem. 90(1), pp. 175-180 (2018), https://doi.org/10.1515/pac-2017-0106]:

The mole, symbol mol, is the SI unit of amount of substance. One mole contains exactly 6.022 140 76 × 1023 elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant, NA, when expressed in mol−1, and is called the Avogadro number.

       

After an extensive consultation with the chemistry community, and following a review and critical evaluation of the literature the new definition comes in advance of the anticipated revision of the International System of Units (SI).

The new SI will be linking all seven base units to fundamental physical constants.Revised definitions of the kilogram, ampere, kelvin and mole are expected to come into force on World Metrology Day, 20 May 2019.

Z tlačovej správy IUPAC pre vás vybral Milan Drábik, predseda SNK IUPAC.

 

 

NOVINKA

 

Informácie o aktuálne pripravovaných celosvetových aktivitách, ktoré sú dostupné na web stránke IUPAC, budú postupne prenášané aj na stránku SCHS/SNK IUPAC.

Našim cieľom je umožniť takto záujemcom spomedzi chemikov na Slovensku aktívne sa zapojiť do celosvetových aktivít k 150. výročiu objavu periodického zákona a periodickej tabuľky a súčasne k 100. výročiu založenia IUPAC.

------------

Tu prinášame prvé dve takéto informácie a možnosti:

 

https://www.cognitoforms.com/IUPAC1/IUPAC100PERIODICTABLECHALLENGE

------------------------------

 

The United Nations Proclaims the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements

https://iupac.org/united-nations-proclaims-international-year-periodic-table-chemical-elements/ , 28 December 2017

 

On 20 December 2017, during its 74th Plenary Meeting, the United Nations (UN) General Assembly 72nd Session has proclaimed 2019 as the International Year of the Periodic Table of Chemical Elements (IYPT 2019).

 

The development of the Periodic Table of the Elements is one of the most significant achievements in science and a uniting scientific concept, with broad implications in Astronomy, Chemistry, Physics, Biology and other natural sciences. Particular areas where the Periodic Table and its understanding have had a revolutionary impact are in nuclear medicine, the study of chemical elements and compounds in space and the prediction of novel materials.

 

The International Year of the Periodic Table of Chemical Elements in 2019 will coincide with the 150th anniversary of the discovery of the Periodic System by Dmitry Mendeleev in 1869, and also with the Centenary of IUPAC (IUPAC100). The events of IUPAC100 and of IYPT will enhance the understanding and appreciation of the Periodic Table and chemistry in general among the public.

Z tlačovej správy IUPAC pre vás vybral Milan Drábik, predseda SNK IUPAC.

Pred časom sme vás informovali o celosvetovej aktivite IUPAC „Periodická tabuľka mladých chemikov“.

Mená a profily laureátov do Periodickej tabuľky mladých chemikov IUPAC sú postupne zverejňované.

https://iupac.org/periodic-table-of-younger-chemists-revealed/,  18 September 2018.

Počínajúc júlom 2018 a končiac júlom 2019 bude takto ocenených 118 vynikajúcich mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom bude periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.  Profil každého takéhoto ‘Young Chemist Element’ nájdete na web-stránke IUPAC100 <iupac.org/100/>.       Medzi prvými 24 laureátmi je aj naša kolegyňa – doc. RNDr. Andrea Straková-Fedorková, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Nájdete ju na obrázku?

Nominácie stále prebiehajú a sú prijímané.

Sú vo vašom profesionálnom okruh mladí chemici, ktorých profil vás k nominácii inšpiruje? Nominujte ich teraz! Nominate them now!

Milan Drábik,

predseda Slovenského národného komitétu IUPAC.