IUPAC

Stránka Slovenského národného komitétu IUPAC

Kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC, je Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC).

Aktuálny zoznam členov SNK IUPAC:

 • Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., predseda; Inorganic Chemistry Division IUPAC & Interdivisional committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) IUPAC, Associate member
 • Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc., podpredseda
 • RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., tajomníčka
 • Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
 • Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
 • Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD.
 • Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
 • Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.
 • Ing. Michal Korenko, PhD.; Physical and Biophysical Chemistry Division IUPAC, Associate member
 • Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.; President & Titular member of Analytical Chemistry Division IUPAC
 • Ing. Igor Lacík, DrSc.; Polymer Division IUPAC, Titular member
 • Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.; Organic and Biomolecular Chemistry Division IUPAC, National representative
 • Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.; Nomenclature and Structure Representation Division IUPAC, National representative
 • Ing. Marek Stach, PhD.
 • RNDr. Erik Szabó, PhD.
 • Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
 • Mgr. Jana Levická, PhD.
 • Mgr. Martin Danko, PhD.
 • RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD

Vybrané relevantné dokumenty a informácie:

Pred časom sme vás informovali o celosvetovej aktivite IUPAC „Periodická tabuľka mladých chemikov“.

Mená a profily laureátov do Periodickej tabuľky mladých chemikov IUPAC sú postupne zverejňované.

https://iupac.org/periodic-table-of-younger-chemists-revealed/,  18 September 2018.

Počínajúc júlom 2018 a končiac júlom 2019 bude takto ocenených 118 vynikajúcich mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom bude periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.  Profil každého takéhoto ‘Young Chemist Element’ nájdete na web-stránke IUPAC100 <iupac.org/100/>.       Medzi prvými 24 laureátmi je aj naša kolegyňa – doc. RNDr. Andrea Straková-Fedorková, PhD. z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Nájdete ju na obrázku?

Nominácie stále prebiehajú a sú prijímané.

Sú vo vašom profesionálnom okruh mladí chemici, ktorých profil vás k nominácii inšpiruje? Nominujte ich teraz! Nominate them now!

Milan Drábik,

predseda Slovenského národného komitétu IUPAC.

Please find a few minutes to complete it: http://statisticalresearchcenter.org/global18 

One of the specific tasks for the project is to collect data across the world to inform policy makers from all countries, especially developing countries, about reducing the gap between men and women in mathematical, computing, and natural sciences.
  
We will also need your help to find more respondents (men and women), to answer this survey. Please forward this e-mail to send it to anyone (both men and women) who has studied or worked in mathematics, computing, natural sciences, or the history and philosophy of science and technology. It is only by hearing from as many people as possible that we can understand the worldwide situation for people in these fields.

Zasadnutie Slovenského národného komitétu pre chémiu IUPAC (SNK  IUPAC) sa v roku 2018 konalo „per rollam“, v období 17. mája – 07. júna. Zápisnica je vám k dispozícii v prílohe vo vyhradenej časti sekcie IUPAC.

Krátko si z programu tohto zasadnutia dovoľujem upozorniť na 100. výročie založenia IUPACu150. výročie ohlásenia objavu periodického zákona a periodickej tabuľky chemických prvkov, oba v roku 2019, ktorý bol na návrh IUPACu vyhlásený za Medzinárodný rok periodickej tabuľky (IYPT 150). Aktuálne pripravované celosvetové aktivity, nedávno sme ich podrobnejšie predstavili, začínajú mať "ohlas a impakt" aj medzi chemikmi na Slovensku:

https://www.cognitoforms.com/IUPAC1/IUPAC100PERIODICTABLECHALLENGE

Do tohto celosvetového kvízu sme zatiaľ navrhli tri otázky. Ihneď po tom, ako bude centrálne skompletizovaný, pripravíme a sprístupníme jeho slovenskú verziu.

Doc. M. Drábik a Prof. J. Černák oslovili s návrhmi Dr. L. Krivosudského a doc. Andreu Strakovú, rod. Fedorkovú. Ich nominačné formuláre sú spracované a odoslané.

Pochopiteľne do oboch horeuvedených aktivít sú možné aj ďalšie návrhy. Informácie o ďalších aktivitách súvisiacich s obomi výročiami sú a budú postupne prenášané aj na stránku SCHS/SNK IUPAC.

 

Milan Drábik,

predseda SNK IUPAC.

Medzinárodná únia pre čistú a aplikovanu chémiu (IUPAC) organizovala 46. celosvetový kongres IUPAC od 9. do 14. júla 2017 a 49. Valné zhromaždenie IUPAC, ktoré sa konalo od 7. do 13. júla 2017 v brazílskom Sao Paule.

IUPAC a jeho Medzidivízna komisia pre materiálovú chémiu (Interdivisional Subcommittee on Materials Chemistry, ISMC) sprístupnili pre záujemcov o novinky, zatiaľ predovšetkým so zameraním na vzdelávací proces, v oblastiach materiálovej chémie, web-stránku Material Chemistry Education Resources (https://iupac.org/materialschemistryedu/).

IUPAC, Divízia VIII (Chemical Nomenclature and Structure Representation) zverejnila v sérii Red Book Essentials 2015 Technickú správu a doporučenie IUPAC „Brief Guide to the Nomenclature of Inorganic Chemistry (PAC-REP-14-07-18)“ [* IUPAC, Pure Appl. Chem. 87, 1039–1049 (2015). Copyright © IUPAC & De Gruyter 2015].

IUPAC_2016_Anorg_Nazv_Anglicke_Brief_Guide.pdf

Tento dokument určite zaujme a mnohí z Vás ho nepochybne využijú, napr. pre svoje porovnanie s aktuálnym slovenským názvoslovím anorganickej chémie ale aj pre orientáciu v názvosloví a terminológii anorganickej chémie anglicky písaných textov (učebníc alebo publikácií). Prinášame Vám re-publikovateľnú 4-stranovú verziu tejto Technickej správy IUPAC v pôvodnej podobe. Dokument je možné citovať alebo ho (celý resp. jeho časť) šíriť ďalej za podmienky, že uvediete citáciu tak ako uvádza originál v záhlaví, alebo ako je uvedená tu (*).