IUPAC

Stránka Slovenského národného komitétu IUPAC

Kompetentným orgánom, ako smerom na chemikov na Slovensku tak aj smerom na medzinárodné štruktúry IUPAC, je Slovenský národný komitét IUPAC (SNK IUPAC).

Aktuálny zoznam členov SNK IUPAC:

 • Doc. RNDr. Milan Drábik, CSc., predseda; Interdivisional committee on Terminology, Nomenclature and Symbols (ICTNS) IUPAC, Titular member
 • Doc. Ing. Dušan Berek, DrSc., podpredseda
 • RNDr. Dalma Gyepesová, CSc., tajomníčka
 • Prof. Ing. Eberhard Borsig, DrSc.
 • Prof. Ing. Vlasta Brezová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Juraj Černák, CSc.
 • Mgr. Martin Danko, PhD.
 • Doc. RNDr. Michal Galamboš, PhD; Chemistry and the Environment Division, National representative
 • Prof. Ing. Ján Garaj, DrSc.
 • RNDr. Monika Jerigová, PhD.
 • Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD.; Committee on Chemistry Education, National representative
 • Ing. Michal Korenko, PhD.
 • Prof. Ing. Ján Labuda, DrSc.; Analytical Chemistry Division IUPAC, Past-president & Titular member
 • Ing. Igor Lacík, DrSc.; Polymer Division IUPAC; Vice-president & Titular member
 • Ing. Michal Máriássy, CSc.
 • Prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
 • Ing. Mária Omastová, DrSc.
 • Prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.; Physical and Biophysical Chemistry Division, National representative
 • Doc. RNDr. Martin Putala, PhD.
 • RNDr. Erik Szabó, PhD; Nomenclature and Structure Representation Division IUPAC, Associate member
 • Prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
 • Mgr. Jana Levická, PhD.
 • RNDr. Lukáš Krivosudský, PhD.
 • Doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.

Vybrané relevantné dokumenty a informácie:

IUPAC na svoju web-stránku vložil 7. januára dôležitú novinku IUPAC | CCCE 2021 going Virtual - IUPAC | International Union of Pure and Applied Chemistry, o ktorej týmto spôsobom informujeme všetkých členov SCHS a chemikov na Slovensku.

Aj táto web stránka vám poskytla v minulosti niekoľkokrát informácie o aktivitách, ktoré mali viesť (A AJ VIEDLI) k novým definíciách základných jednotiek SI a medzi nimi pochopiteľne aj k novej definícii jednotky látkového množstva – mól. Je teda účelné poskytnúť krátku sumarizáciu aktuálneho stavu:

"Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (IUPAC) v rámci svojej celosvetovej aktivity na medzinárodnom stretnutí AMERICKEJ CHEMICKEJ SPOLOČNOSTI v Orlande zverejnila pri príležitosti 150. výročia vzniku periodickej tabuľky prvkov a 100. výročia IUPAC zoznam s názvom „PERIODICKÁ TABUĽKA MLADÝCH CHEMIKOV“. Mená a profily jednotlivých laureátov sú postupne zverejňované a celkovo bude takto ocenených 118 mladých chemikov z celého sveta. Výsledkom je periodická tabuľka, ktorá ukáže široké spektrum kariér, tvorivosti, výsledkov a odhodlania mladých potenciálnych lídrov v komunite chemikov v krajinách sveta.

Kongres sa uskutoční v Paríži od 7. do 12. júla 2019 a budú ním vrcholiť IUPAC oslavy dvoch výročí - 100 rokov od založenia IUPAC a 150 rokov od objavu a definovania Peridickej tabuľky a Periodického zákona. V oficiálnom letáku Kongresu nájdete informácie ako a kde sa registrovať a prihlásiť abstrakt svojej prezentácie, ako aj údaje o vedeckom aj slávnostnom programe.Máte takto jedinečnú možnosť nielen prezentovať svoje vedecké výsledky, ale aj zažiť atmosféru osláv, ktoré sa nebudú opakovať.

 

Viac informácií na stránke https://www.iupac2019.org/ a v oficiálnom letáku Kongresu

A new definition of the mole has arrived

https://iupac.org/new-definition-mole-arrived/ , 8 January 2018

 

IUPAC is recommending a new definition of the mole based on a specified number of elementary entities [Roberto Marquardt, Juris Meija, Zoltán Mester, Marcy Towns, Ron Weir, Richard Davis and Jürgen Stohner, “Definition of the mole (IUPAC Recommendation 2017)”, Pure Appl. Chem. 90(1), pp. 175-180 (2018), https://doi.org/10.1515/pac-2017-0106]:

The mole, symbol mol, is the SI unit of amount of substance. One mole contains exactly 6.022 140 76 × 1023 elementary entities. This number is the fixed numerical value of the Avogadro constant, NA, when expressed in mol−1, and is called the Avogadro number.

       

After an extensive consultation with the chemistry community, and following a review and critical evaluation of the literature the new definition comes in advance of the anticipated revision of the International System of Units (SI).

The new SI will be linking all seven base units to fundamental physical constants.Revised definitions of the kilogram, ampere, kelvin and mole are expected to come into force on World Metrology Day, 20 May 2019.

Z tlačovej správy IUPAC pre vás vybral Milan Drábik, predseda SNK IUPAC.