SCHS je členkou EuCheMS.

SCHS je členkou IUPAC.

 

SCHS je spolučlenom Asociácie chemických a farmaceutických spoločností spolu s:

  •     Slovenská spoločnosť chemického inžinierstva
  •     Slovenská spoločnosť priemyselnej chémie
  •     Slovenská spoločnosť pre biochémiu a molekulovú biológiu pri SAV
  •     Slovenská farmaceutická spoločnosť
  •     Spoločnosť údržby, výroby a montáží podnikov chemického, farmaceutického a papierenského priemyslu