ChemZi 16/2 2020

Obsah

44Amadeo Avogadro: “Rovnaké objemy plynov pri tej istej teplote a tom istom tlaku obsahujú rovnaký počet molekúl” (1811) 
45Nobelova cena za chémiu pre rok 2019 “Za vývoj lítiovo-iónových batérií”
Autori: John B. Goodenough (USA), M. Stanley Whittingham (USA) a Akira Yoshino (Japonsko)
46Voľby nového Predsedníctva SCHS a Revíznej komisie
49Úspechy Slovenskej chemickej spoločnosti 
50Slovenská chemická spoločnosť v Banskej Štiavnici
51Cena Slovenskej chemickej spoločnosti na študentských vedeckých konferenciách
5272. Sjezd chemiků v Prahe
53ESET Science Award otvára svoj tretí ročník
54Na ceste medzi nebom a zemou 
57Poznámka k diskvalifikácii publikácií vysokoškolských učiteľov s neúplným pracovným úväzkom 
58Spomienka na človeka, vedca a učiteľa, profesora Rudolfa Zahradnika Dr. h. c. mult. a na jeho vplyv na slovenskú chémiu
60Slobodné vysoké školy?
61Príspevok prof. Ing. Dr. techn, F. Valentina v chémii sacharidov a rozvoji stereochémie
62Nové odporúčania, technické správy a vybrané publikácie IUPAC
63Aktualizácia jednej z “poznámok pod čiarou” v článku “Nové definície základných jednotiek SI, slovenské znenie novej definície jednotky látkového množstva, mól”, ChemZi, 16, 1, 24-27 (2020)
6348. celosvetový kongres IUPAC 
64Stručný sprievodca názvoslovím anorganickej chémie
68Netradičný ročník chemickej olympiády
70Chemický priemysel v zrkadle dejín Slovenska (2010 – 2021)
7280 rokov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
74Spojená konferencia Wood, Pulp & Paper a Polygrafia Academica 2020
77Profesor TREINDL, spoluzakladateľ fyzikálnej chémie na Slovensku
78Študentská vedecká konferencia – Chémia a technológie pre život
79Jubilanti