Štúdium degradácie organických materiálov termoanalytickými technikami.

Jesenny cyklus Chemickych horizontov 2015 zahajujeme prednáškou:

prof Peter Šimon, DrSc.
Štúdium degradácie organických materiálov termoanalytickými technikami.

v stredu 28. októbra 2014, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH16, nová budova FChPT STU Bratislava

Termická analýza predstavuje súbor metód, ktorými sa študuje zmena stavu skúmaného materiálu na základe merania niektorej z jeho fyzikálnych vlastností ako funkcie teploty, pričom teplota sa mení kontrolovane podľa určitého programu.

V prednáške je predstavená metóda hodnotenia stability materiálov, vypracovaná na izokonverznom princípe. Metóda umožňuje rýchlo a spoľahlivo hodnotiť vplyv aditív na stabilitu materiálov, synergiu stabilizátorov a rozsah degradácie.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.