Stretnutie delegátov EYCN

V dňoch 18.-20.08. sa Fórum Mladých SChemS, zastúpené Denisou Vargovou už tradične zúčastnilo stretnutia delegátov európskej siete mladých chemikov (EYCN), ktoré sa konalo v Haagu (Holadsko).

Toto stretnutie bolo obzvlášť výnimočné, keďže boli osobné stretnutia v posledných rokoch naozaj vzácne. S mnohými delegátmi sme mali možnosť sa prvýkrát osobne zoznámiť. Stretnutie malo bohatý program. Delegátov privítal prezident EuchemS Prof. Floris Rutjes, ktorý taktiež organizuje konferenciu IUPAC Chains, ktorá začne hneď po skončení DA. Prof. Rutjes vyzdvihuje dôležitosť tejto konferencie na upevnenie vzťahov EuChemS, EYCN, IYCN (International Young Chemists´ Network – sekcia mladých IUPAC) a IUPAC. Prof. Javier Garcia-Martinez, prezident IUPAC vyzdvihol dôležitosť mladej generácie budúcich lídrov v chémii a zdôraznil medzinárodnú spoluprácu na nových technológiách. V rámci obvyklej prezentácie tímov odprezentovala Denisa tím Membership, ktorý viedla od svojho zvolenia v roku 2020. K obvyklým prezentáciám patrí aj prezentácia EuChemS (Floris Rutjes). Profesor Rutjes vyzval zúčastnených k aktívnej spolupráci s EuChemS. Prof. Javier Garcia-Martinez oboznámil zúčastnených s činnosťou IUPAC, a vyzdvihol hlavne Global Womens´ Breakfast (GWB), projekt „Top 10 emerging technologies in chemistry“ a ChemVoices. Tieto projekty sú zamerané na rovnoprávnosť a budovanie udržateľnej budúcnosti. Poobedný program bol veľmi bohatý mnohými diskusiami a vymieňaním nápadov. Okrem iného bola aj prezentovaná hra ChemEscape, ktorá po veľkom uspechu v Nemecku bude preložená a rozšírená po celej Európe. Dr. Helen Pain, CEO RSC (Royal Society of Chemistry) predniesla inšpirujúci prehľad o aktivitách RSC pre (nielen) vedeckú komunitu a hlavne snahy o diverzitu a rovnoprávnosť vo vede. RSC podporuje mladých chemikoch na všetkých úrovniach, napríklad sú mladí vedeckí pracovníci bežne oceňovaní vo všetkých kategóriách. Prof. Gill Reid, prezidentka RSC porozprávala o svojej „nezvyčajnej“ kariére, a ako sa dostala k tomu byť prezidentkou RSC.
Na tretí deň (20.08.) mali tímy možnosť naplánovať svoju činnosť na najbližšie obdobie a svoje plány taktiež odprezentovali. Prof. Angela Agostiano, zvolená prezidentka EuChemS odprezentovala najdôležitejšie aktivity EuChemS, a predovšetkým zdôraznila činnosť skupiny pre diverzitu a inkluzivitu. EuChemS taktiež založila skupinu pre priemysel, čím chce prispieť k spolupráci priemyslu a akademického prostredia. Po diskusii bola zvolená nová správna rada EYCN na najbližšie 2 roky.

Bývalý predseda EYCN Maximilian Menche poďakoval organizátorom a všetkým zúčastneným a novozvolená predsedkyňa Claudia Bonfio ukončila stretnutie.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.