Ocenenia SCHS

{source}<?php $config = JFactory::getConfig();
$host = $config->get(‘host’); $user = $config->get(‘user’); $passw = $config->get(‘password’); $db = $config->get(‘db’);
$pripojenie = mysql_connect($host,$user,$passw);
$vyber_db = mysql_select_db($db,$pripojenie);
mysql_query(“SET CHARACTER SET ‘utf8′”, $pripojenie); 
?>
{/source}

Medaila Daniela Belluša

Nositelia Medaily  Daniela  Belluša  udeľovanej od roku 2007 za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie a Spoločnosti:

{source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++):
$ocenenie_rok=”Medaila Daniela Belluša (“.$i.”)”;
$vysl = mysql_query(“SELECT * FROM databaza_clenov WHERE ocenenia_schs LIKE  ‘%$ocenenie_rok%’ COLLATE utf8_bin”);
while($vysledok=mysql_fetch_array($vysl)):
echo $vysledok[“meno”].” “.$vysledok[“priezvisko”].” (“.$i.”), “;
endwhile;
endfor; ?>
{/source}

 

Medaila Jána Gaža

Cena Jána Gaža je udeľovaná slovenským chemikom pri významných životných jubileách za celoživotnú prácu v odbore anorganickej, koordinačnej a bioanorganickej chémie, ktorej medzinárodný ohlas dosiahol špičkovú úroveň.

{source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++):
$ocenenie_rok=”Medaila Jána Gaža (“.$i.”)”;
$vysl = mysql_query(“SELECT * FROM databaza_clenov WHERE ocenenia_schs LIKE  ‘%$ocenenie_rok%’ COLLATE utf8_bin”);
while($vysledok=mysql_fetch_array($vysl)):
echo $vysledok[“meno”].” “.$vysledok[“priezvisko”].” (“.$i.”), “;
endwhile;
endfor; ?>
{/source}

 

Čestný člen SCHS

{source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++):
$ocenenie_rok=”Čestný člen SCHS (“.$i.”)”;
$vysl = mysql_query(“SELECT * FROM databaza_clenov WHERE ocenenia_schs LIKE  ‘%$ocenenie_rok%’ COLLATE utf8_bin”);
while($vysledok=mysql_fetch_array($vysl)):
echo $vysledok[“meno”].” “.$vysledok[“priezvisko”].” (“.$i.”), “;
endwhile;
endfor; ?>
{/source}

 

Zlatá medaila SCHS

{source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++):
$ocenenie_rok=”Zlatá medaila SCHS (“.$i.”)”;
$vysl = mysql_query(“SELECT * FROM databaza_clenov WHERE ocenenia_schs LIKE  ‘%$ocenenie_rok%’ COLLATE utf8_bin”);
while($vysledok=mysql_fetch_array($vysl)):
echo $vysledok[“meno”].” “.$vysledok[“priezvisko”].” (“.$i.”), “;
endwhile;
endfor; ?>
{/source}

 

Strieborná medaila SCHS

{source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++):
$ocenenie_rok=”Strieborná medaila SCHS (“.$i.”)”;
$vysl = mysql_query(“SELECT * FROM databaza_clenov WHERE ocenenia_schs LIKE  ‘%$ocenenie_rok%’ COLLATE utf8_bin”);
while($vysledok=mysql_fetch_array($vysl)):
echo $vysledok[“meno”].” “.$vysledok[“priezvisko”].” (“.$i.”), “;
endwhile;
endfor; ?>
{/source}

 

Bronzová medaila SCHS

{source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++):
$ocenenie_rok=”Bronzová medaila SCHS (“.$i.”)”;
$vysl = mysql_query(“SELECT * FROM databaza_clenov WHERE ocenenia_schs LIKE  ‘%$ocenenie_rok%’ COLLATE utf8_bin”);
while($vysledok=mysql_fetch_array($vysl)):
echo $vysledok[“meno”].” “.$vysledok[“priezvisko”].” (“.$i.”), “;
endwhile;
endfor; ?>
{/source}

 

Medaila SCHS

{source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++):
$ocenenie_rok=”Medaila SCHS (“.$i.”)”;
$vysl = mysql_query(“SELECT * FROM databaza_clenov WHERE ocenenia_schs LIKE  ‘%$ocenenie_rok%’ COLLATE utf8_bin”);
while($vysledok=mysql_fetch_array($vysl)):
echo $vysledok[“meno”].” “.$vysledok[“priezvisko”].” (“.$i.”), “;
endwhile;
endfor; ?>
{/source}

 

Pamätná medaila SCHS

{source}<?php for($i = 1980; $i <= date(“Y”); $i++):
$ocenenie_rok=”Pamätná medaila SCHS (“.$i.”)”;
$vysl = mysql_query(“SELECT * FROM databaza_clenov WHERE ocenenia_schs LIKE  ‘%$ocenenie_rok%’ COLLATE utf8_bin”);
while($vysledok=mysql_fetch_array($vysl)):
echo $vysledok[“meno”].” “.$vysledok[“priezvisko”].” (“.$i.”), “;
endwhile;
endfor; ?>
{/source}

Vložiť komentár