O nás

SChemS bola založená v roku 1929 a v súčasnosti má okolo 800 členov z oblasti chémie a jej príbuzných odborov. Je členkou Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností a členkou Európskej asociácie pre chemické a molekulárne vedy (EuCheMS). Členovia SChS pracujú v dvadsiatich šiestich odborných skupinách a úzko spolupracujú v rámci vytvorenej Asociácie slovenských chemických a farmaceutických spoločností so Slovenskou biochemickou spoločnosťou, so Slovenskou spoločnosťou priemyselnej chémie, Slovenskou spoločnosťou chemického inžinierstva a so Slovenskou farmaceutickou spoločnosťou.

Predsedníctvo

Predsedníčka

RNDr. Monika Jerigová, PhD.
presidentSCHS@savba.sk

Podpredsedovia

prof. Ing. Peter Šimon, DrSc.
peter.simon@stuba.sk
doc. Ing. Ľubomír Švorc, PhD.
lubomir.svorc@stuba.sk

Čestný predseda

prof. Ing. Viktor Milata, DrSc.
viktor.milata@stuba.sk

Členovia

doc. Ing. Zuzana Cibulková, PhD.
zuzana.cibulkova@stuba.sk
Ing. Roman Fišera, PhD.
fisera@synkola.sk
RNDr. Róber Góra, PhD.
robert.gora@uniba.sk
doc. Ing. Ján Moncoľ, PhD.
jan.moncol@stuba.sk
prof. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.
renata.orinakova@upjs.sk
RNDr. Michal Procházka, PhD.
michal.prochazka@savba.sk
doc. Ing. Ivan Šalitroš, PhD.
ivan.salitros@stuba.sk
RNDr. Eva Viglašová, PhD.
eva.viglasova@uniba.sk

Vedecká tajomníčka

RNDr. Dalma Gyepesová, CSc.
dalma.gyepesova@savba.sk

Hospodárka

Ing. Michaela Halinkovičová
michaela.halinkovicova@stuba.sk

Revízna komisia

RNDr. Slávka Hamuľaková, PhD.
slavka.hamulakova@upjs.sk
RNDr. Lenka Lorencová, PhD.
chemlelo@savba.sk
doc. RNDr. Zuzana Vargová, PhD.
zuzana.vargova@upjs.sk