ACP – SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE V PRAXI

  • Post category:Konferencie

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave

v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou pri SAV

a Slovenskou národnou akreditačnou službou

usporiadajú XV. medzinárodnú konferenciu

SÚČASNÝ STAV A PERSPEKTÍVY ANALYTICKEJ CHÉMIE
V PRAXI

21. až 24. júna 2022 v Bratislave

Podujatie sa bude konať pod záštitou dekana FCHPT STU prof. Ing. Antona Gatiala, DrSc.
a pri príležitosti 80. výročia vzniku Ústavu analytickej chémie

ZAMERANIE KONFERENCIE

Cieľom konferencie je poskytnúť informácie o nových smeroch v analytických metódach a inštrumentácii, ako aj hodnotení výsledkov analytických meraní. Konferencia poskytne priestor na výmenu skúseností pracovníkov z rôznych oblastí chemickej skúšobníckej činnosti z univerzitných a výskumných pracovísk. ACP 2022 prispeje k zvyšovaniu kvalifikácie pracovníkov skúšobných a akreditovaných laboratórií.

TERMÍNY

registrácia účasti, odborného príspevku               do  20. 5. 2022

vloženie textu abstraktu do zborníka (on-line)     do  03. 6. 2022

úhrada poplatkov a zaslanie avíza o platbe          do  03. 6. 2022

príchod účastníkov a registrácia                             od  21. 6. 2022

Podrobné informácie o mieste konania konferencie, odbornom programe, prihlasovaní a akceptácii odborných príspevkov, registrácii účastníkov a ubytovaní budú priebežne dopĺňané na internetovú stránku podujatia:

www.acp-conference.sk

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.