Analytická chémia, Bratislava

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci s Odbornou skupinou Analytickej chémie SCHS

si dovoľujú pozvať odbornú verejnosť na seminár s prednáškou

 

Prof. Javiera Arrebolu Liébanas, PhD.

 

profesora analytickej chémie na Katedre chémie a fyziky Univerzity v Almerii, Španielsko na tému:

 

Pesticide residues analysis in Spain accredited laboratories

 

Odborný seminár s prednáškou sa uskutoční 4. 2. 2019 o 14:00 v zasadačke Ústavu analytickej chémie FCHPT STU, Radlinského 9, Nová budova, C blok, 4. poschodie.

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci s Odbornou skupinou Analytickej chémie SCHS si Vás dovoľujú pozvať na odbornú prednášku


prof. Yongqin Lyu

Beijing University of Chemical Technology

 

New trends in the preparation and application of porous polymer monoliths


Prednáška sa uskutoční 14.6. 2018 o 13:00 v zasadačke Ústavu analytickej chémie (FCHPT, NB, 4. poschodie, C blok).

Ústav analytickej chémie FCHPT STU v Bratislave v spolupráci s Odbornou
skupinou Analytickej chémie SCHS si Vás dovoľujú pozvať na odbornú prednášku


Mgr. Olgy Vyviurskej, PhD.

s názvom:
"Monolithic materials as stationary phases and sorptive materials“.


Prednáška sa uskutoční 20.2. 2018 o 13:00 v zasadačke Ústavu analytickej chémie
(FCHPT, NB, 4. poschodie, C blok).