Úspech Slovenska na 47. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Baku

  • Post category:Pedagogika

Na domácu súťaž žiakov s nechemickým zameraním nadväzuje Medzinárodná chemická olympiáda (MChO). MChO je medzinárodná súťaž, ktorá sa koná každoročne (zvyčajne v júli) v rôznych krajinách. V súčasnosti sa na nej zúčastňuje už takmer 300 súťažiacich žiakov zo 75 krajín sveta. Hoci sa táto súťaž orientuje na žiakov stredných škôl, súťažné úlohy svojou hĺbkou a komplexnosťou výrazne prekračujú úroveň, na akej sa chémia vyučuje na strednej škole.

Štvorčlenné súťažné družstvo SR na MChO sa vyberá z najúspešnejších účastníkov republikového kola ChO v kategórii A, ktorí absolvujú náročnú špecializovanú prípravu na prípravných sústredeniach, organizovaných SK ChO a Iuventou v odbornej spolupráci s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave a Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Vďaka dobrej úrovni domácej ChO a systému špecializovanej prípravy sa Slovensko veľmi dobre prezentuje na MChO a naše reprezentačné družstvo sa už tradične umiestňuje v prvej tretine až polovici poradia zúčastnených krajín (tabuľka). Príspevok slovenských chemikov pre rozvoj MChO ocenila aj medzinárodná porota v roku 1994 a odsúhlasila, aby medzinárodné informačné centrum pre MChO malo sídlo v  Bratislave. Slovensko má zastúpenie aj v Riadiacom výbore MChO.

Slovenskú republiku na 47. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Baku v Azerbajdžane (20.-29.7.2015) reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 290 súťažiacich zo 75 krajín sveta všetci štyria získali medailové umiestnenia: Jakub Obuch (zlato, Gymnázium J.H. Trnava), Roman Staňo (striebro, Gymnázium Poštová, Košice), Štefan Stanko (striebro, Gymnázium A.V. Levice), Miroslava Palacková (bronz, Gymnázium V.B.N. Prievidza). V neoficiálnom poradí bodovej úspešnosti sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 13.-18. mieste.

 

Súťaž pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh. Praktické úlohy boli tri:

– bromácia metyltiofénu – riadenie selektivity reakciou pomocou katalyzátora,

– analýza roztoku vzorky zo zliatiny chrómu a vanádu,

– kinetické stanovenie liečiva diklofenak vo vzorke.

V teoretickej časti riešili súťažiaci osem úloh, a to z oblasti analytickej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Týkali sa:

– fyzikálnych procesov v chladiacich zariadeniach,

– kinetiky rôznym spôsobom spriahnutých chemických reakcií,

– termodynamiky kompetitívneho a súčinného viazania hosťovských zlúčenín na receptor,

– stanovenia zloženia neznámej žltej práškovej anorganickej zlúčeniny,

– stanovenia obsahu monosacharidov v ovocnej šťave a syntézy a jadrovom rozpade modifikovanej 18F značenej glukózy,

– stanovenia štruktúry vonných látok v čerstvo upečenom chlebe,

– stanovenia štruktúry a premien alkaloidu peletierínu izolovaného z granátového jablka,

– problematiky biologického odbúravania dispergantov používaných pri likvidácii ropných škvŕn.

Členmi medzinárodnej poroty, ktorá riešila preklad a opravu úloh a riešení, boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru MChO, Univerzita Komenského v Bratislave), Ing. Pavel Májek, PhD. (Slovenská technická univerzita v Bratislave) a Ing. Elena Kulichová (Spojená škola Nováky).

Za tento mimoriadny úspech vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich podchytili a nasmerovali (prof. Limberg, Levice; prof. Kozák, Prievidza; prof. Görcsösová, Košice; prof. Löfflerová, Trnava) a pedagógom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež každoročne organizovaná Letná škola chémie, podporovaná najmä Slovnaftom, a.s.

Zatiaľ čo v iných krajinách, ktoré pochopili význam vzdelávania pre svoju budúcnosť, vypracovali systém výchovy talentov, na Slovensku sa táto práca ponecháva na osobnú iniciatívu jednotlivcov, ktorí sú navyše za túto činnosť minimálne oceňovaní. Na Slovensku absentuje štátny program starostlivosti o talentovanú mládež, ktorý by sa realizoval na všetkých úrovniach od základnej až po vysokú školu. Keď ďalej uvážime postupný pokles dôrazu na prírodovedné vzdelávanie na školách a na smerovanie ku konzumnej spoločnosti, možno očakávať, že Slovenská republika bude postupne strácať svoje tradičné postavenie na medzinárodnom poli. Avšak napriek všetkým súčasným spoločenským tendenciám pozitívne možno hodnotiť fakt, že ešte stále existuje dosť žiakov, ktorí majú záujem o rozvoj svojho talentu v chémii a zanietených učiteľov, ktorí sú ochotní venovať časť svojho voľného času tejto činnosti.

 

doc. RNDr. Martin Putala, PhD., predseda Slovenskej komisie Chemickej olympiády

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.