Štúdium vlastností molekúl a reakčných mechanizmov použitím metód výpočtovej chémie

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2017 pokračuje prednáškou:

Mgr. Stanislav Kozmon, PhD.
Štúdium vlastností molekúl a reakčných mechanizmov použitím metód výpočtovej chémie

v stredu 15. marca 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH11, v novej budove FChPT STU Bratislava

Metódy výpočtovej a teoretickej chémie nachádzajú široké uplatnenie takmer vo všetkých oblastiach chémie. Do týchto metód zahŕňame široké spektrum techník molekulového modelovania od zhrubených modelov, ktoré dosahujú najvyššiu mieru aproximácie, cez molekulovo dynamické simulácie až po veľmi presné DFT, ab initio a korelované ab initio metódy. So stúpajúcou presnosťou popisu molekúl stúpa aj náročnosť výpočtovej metódy exponenciálne. Z toho dôvodu sa na modely s veľkým počtom atómov (rádovo tisíce až stotisíce) používajú prevažne molekulovo mechanické metódy alebo metódy zhrubených modelov. Pre prípady kedy je nutné popísať aspoň časť modelu presnými DFT alebo ab initio metódami je možné model rozdeliť na dve časti, z ktorých jedna je popísaná molekulovo mechanickou metódou a druhá je popísaná kvantovo chemickou metódou, označovaná ako hybridná QM/MM metóda. V rámci prezentácie budú predstavené rôzne metódy teoretickej a výpočtovej chémie a ich aplikácia pri štúdiu neväzbových interakcii molekúl alebo reakčných mechanizmov so zameraním na sacharidy alebo sacharidy procesujúce enzýmy.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.