Stereoselektívne katalytické domino reakcie

Jarný cyklus Chemickych horizontov 2017 zahajujeme prednáškou:

prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
Stereoselektívne katalytické domino reakcie.

v stredu 15. februára 2017, o 14:00 h.
v prednáškovej miestnosti CH11, v novej budove FChPT STU Bratislava

Spájanie chemických transformácií do na seba nadväzujúcich sekvencií, tzv. domino reakcií je užitočný nástroj modernej organickej syntézy. Tento prístup umožňuje efektívne získavať cenné zlúčeniny z jednoduchých východiskových surovín. Stereoselektívne domino reakcie, vedúce k chirálnym zlúčeninám, vyžadujú okrem kontroly chemickej reaktivity aj kontrolu stereochemického priebehu. Prednáška predstaví najdôležitejšie príklady využitia stereoselektívnych domino reakcií v syntéze  zaujímavých zlúčenín. V našom výskume sa zaoberáme stereoselektívnymi domino reakciami, ktoré sú založené na meďou katalyzovaných konjugovaných adíciách organokovových činidiel. Adície Grignardových, alebo organozirkoničitých činidiel na nenasýtené karbonylové zlúčeniny poskytujú chirálne enoláty, ktoré reagujú s rôznymi elektrofilnými činidlami. Takýmto spôsobom sa získava široká paleta zaujímavých chirálnych zlúčenín.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.