Slovensko má štyri medaily z Medzinárodnej chemickej olympiády v Hanoji

 • Post category:Pedagogika

Slovenskú republiku na 46. Medzinárodnej chemickej olympiáde v Hanoji vo Vietname (20.-29.7.2014) reprezentovali štyria talentovaní gymnazisti. V konkurencii 291 súťažiacich zo 75 krajín sveta všetci štyria získali medailové umiestnenia: Štefan Stanko (zlato, Gymnázium A.V. Levice), Miroslava Palacková (striebro, Gymnázium V.B.N. Prievidza), Roman Staňo (bronz, Gymnázium Poštová, Košice) a Jakub Obuch (bronz, Gymnázium J.H. Trnava). V neoficiálnom medailovom poradí sa tak Slovenská republika umiestnila na vynikajúcom 17.-20. mieste (na 5.-7. mieste spomedzi európskych krajín).

Súťaž pozostávala z riešenia náročných praktických a teoretických úloh. Praktické úlohy boli tri:

 • oxidácii jodidu železitými iónmi – štúdium kinetiky založené na reakcii tiosíranových chemických hodín,
 • príprave derivátu antimalarika artemizinínu,
 • a analýze hydratovanej podvojnej soli šťaveľanu zinočnato-železnatého.

V teoretickej časti riešili súťažiaci deväť úloh, a to z oblasti analytickej, anorganickej, fyzikálnej a organickej chémie. Týkali sa:

 • energie častice v potenciálovej jame,
 • charakterizácie tepelného stroja s disociáciou diméru oxidu dusičitého,
 • štúdia zlúčenín striebra vo vyšších oxidačných stavoch,
 • štruktúry a chemických premien Zeiseho soli,
 • acidobázických rovnováh vo vode,
 • chemickej kinetiky niklom katalyzovanej aminácie,
 • syntézy antimalarika artemizinínu,
 • štruktúre a reakciám zložiek izolovaných z badyánu,
 • príprave heterocyklických zlúčenín s pomocou činidla tetrametyltiurám-disulfidu.

 

Členmi medzinárodnej poroty, ktorá riešila preklad a opravu úloh a riešení, boli doc. RNDr. Martin Putala, PhD. (vedúci delegácie, člen Riadiaceho výboru MChO, Univerzita Komenského v Bratislave), Mgr. Stanislav Kedžuch, PhD. (Ústav anorganickej chémie SAV) a RNDr. Pavol Tarapčík, CSc. (Slovenská technická univerzita v Bratislave).

Za tento mimoriadny úspech vďačíme talentu a pracovitosti súťažiacich, učiteľom na gymnáziách, ktorí ich podchytili a nasmerovali (prof. Limberg, Levice; prof. Kozák, Prievidza; prof. Görcsösová, Košice; prof. Löfflerová, Trnava) a pedagógom z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ktorí ich na súťaž pripravovali. Nemalú úlohu v podchytení talentovaných chemikov má tiež každoročne organizovaná Letná škola chémie, podporovaná najmä Slovnaftom, a.s.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.