Relativistické efekty v chémii

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc.
Relativistické efekty v chémii.

v stredu 28. novembra 2018, o 14:00 h.
prednášková miestnosť CH12, nová budova FChPT STU Bratislava

V prednáške budú vysvetlené rôzne typy relativistických efektov a tiež ich vplyv na rad vlastnosti atómov a molekúl. Budú diskutované rozličné metódy ich výpočtov na ab initio úrovni, od rigoróznych 4-komponentných, cez 2-komponentné až po najjednoduchšie 1-komponentné. Bude demonštrovaná nutnosť simultánneho zahrnutia efektov elektrónovej korelácie a relativistických efektov pri presných výpočtoch vlastností molekúl obsahujúcich ťažšie elementy. Špeciálne bude spomenutá metóda určenia jadrových kvadrupólových momentov (NQM) založená na kombinácii veľmi presných ab initio výpočtov gradientu elektrického poľa (EFG) na jadre skúmaného atómu a jadrovej kvadrupólovej interakčnej konštanty (NQCC) získanej z mikrovlnných spektier. Nestáva sa totiž často, aby molekulové spektroskopické dáta v kombinácii s presnými kvantovo-chemickými výpočtami mohli byť nápomocné v tak vzdialenej oblasti akou je jadrová fyzika. Určenie jadrových kvadrupólových momentov z molekulových spektroskopických dát a ab initio výpočtov je takouto vzácnou výnimkou dokumentujúcou synergiu experimentu a teórie.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.