Prírodné a syntetické zeolity na Slovensku 2023

2. cirkulár sa uskutoční dňa 13.6.2023 na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave v priestoroch Slovenskej chemickej knižnice na 2.poschodí

V poradí deviaty slovenský seminár o zeolitoch nadväzuje na predchádzajúcich osem seminárov v r. 2003, 2005 a 2007, 2011, 2013, 2015, 2017 a 2019. Prerušenie v r. 2021 spôsobila pandémia Covidu. Cieľom seminára je prehĺbiť informovanosť, kontakty a spoluprácu medzi inštitúciami, podnikmi a firmami na Slovensku, zaoberajúcimi sa ťažbou, úpravou, predajom a distribúciou prírodných a syntetických zeolitov a prírodných hliniek, a akademickými a výskumnými pracoviskami, zaoberajúcimi sa metodikami modifikácie, charakterizácie prírodných aj syntetických zeolitov a ich aplikáciou vo všetkých oblastiach hospodárstva – priemyslu aj poľnohospodárstva, so zameraním na aktualizáciu možností komplexného využitia zeolitov, prípadne aj vrstevnatých alumosilikátov na Slovensku. Radi privítame príspevky aj z oblasti mezopórových molekulových sít, vrstevnatých alumosilikátov a príbuzných kryštalických materiálov.

Príspevky bude možné prezentovať formou prednášok (20 min.) alebo posterov. Na prezentáciu prednášok bude k dispozícii multimediálny projektor (dokumenty Power Point).

PROGRAM JE EŠTE STÁLE OTVORENÝ, STÁLE JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ PRÍSPEVKY!!

Firmám a podnikom, zaoberajúcim sa ťažbou, úpravou, a predajom a aplikáciou zeolitov, ponúkame možnosť reklamy svojich produktov formou posteru (1 x 1 m). Plné texty prednášok budú účastníkom seminára distribuované v elektronickej forme na CD-ROM s ISBN.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.