Podpora mladým chemikom v roku 2024 – vybraní uchádzači

Milí študenti chémie, doktorandi a mladí chemici,

jednou z kľúčových agend Slovenskej chemickej spoločnosti je dlhodobá podpora šikovných a talentovaných študentov chémie a mladých chemikov v ich cieľavedomej práci. Robíme to viacerými spôsobmi a jednou z nich je podpora aktívnej účasti vybraných študentov a mladých chemikov na vedeckých konferenciách. V tomto roku naša spoločnosť podporuje účasť 4 študentov na 76. Zjazde chemikov v Ostrave (26.-29.8.2024) a 2 študentov na 66. Zjazde Poľskej chemickej spoločnosti v Poznani (16.-20.9.2024).

Zoznam vybraných uchádzačov:

76. Zjazd chemikov v Ostrave:

RNDr. Adrián Gucký (PF UPJŠ v Košiciach),

Mgr. Martina Kepeňová (PF UPJŠ v Košiciach),

Bc. Terézia Teplanová (PriF UK v Bratislave),

Ing. Nicolette Viktoryová (FCHPT STU v Bratislave).

66. Zjazd Poľskej chemickej spoločnosti v Poznani:

Mgr. Apoorva Soni (CHÚ SAV, v.v.i.),

Mgr. Klára Stankovianska (PriF UK v Bratislave).

Všetkým študentom a mladým chemikom, ktorí sa uchádzali o podporu držíme palce v ich ďalšej cieľavedomej práci na svojich fakultách a pracoviskách. Vybraným uchádzačom v mene SChemS srdečne blahoželáme!🙂

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.