Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede

Kráľovská akadémia vied – medzinárodný trust (RASIT) oslávila Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede, tentoraz 11. a 12. februára 2020 v sídle Organizácie Spojených národov v New Yorku medzinárodným podujatím. Slovensko na pozvanie stáleho predstaviteľa Slovenskej republiky pri OSN, veľvyslanca Michala Mlynára zastupovali SCHS Ing. Mária Omastová, DrSc., členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied a zástupkyňa podpredsedu pre zahraničné styky a prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, vedúca Katedry fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach. Obe zástupkyne sú aj členkami SCHS.

Viac informácii na stránke Aktuality SAV

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.