Konferencie

Slovenská chemická spoločnosť usporadúva každý druhý rok Zjazdy chemikov na Slovensku.

Tu si môžete pozrieť Históriu chemických zjazdov na Slovensku od roku 1995.

A taktiež participuje na veľkom počte domácich i zahraničných konferencií.

Zoznam nadchádzajúcich konferencií

Aktuality

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – UZÁVIERKA NA REGISTRÁCIU PREDĹŽENÁ DO 30. 6. 2024!
Konferencie

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – UZÁVIERKA NA REGISTRÁCIU PREDĹŽENÁ DO 30. 6. 2024!

Milí priatelia, v súvislosti so 76. Zjazdom chemikov (26.-29. 8. 2024, kampus Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava) Vás chceme informovať o termíne uzávierky na registráciu, ktorý bol predĺžený do 30. 6. 2024. Neváhajte sa čím skôr registrovať a navštívte koncom augusta najväčšiu akciu chemikov v roku 2024, ktorú organizuje Česká společnost chemická v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou. Všetky informácie o zjazde nájdete na stránke https://76sjezdchemiku.cz/.

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – BLÍŽIACI SA TERMÍN UZÁVIERKY NA REGISTRÁCIU
Konferencie

76. ZJAZD CHEMIKOV V OSTRAVE – BLÍŽIACI SA TERMÍN UZÁVIERKY NA REGISTRÁCIU

Vážené chemičky a chemici, na našich platformách sme Vás pred časom informovali o 76. Zjazde chemikov, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-29. 8. 2024 v kampuse Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Chceme Vám pripomenúť blížiaci sa termín uzávierky na registráciu a zaslanie abstraktov, ktorý bol stanovený na 15. 6. 2024. Príďte na najväčšiu akciu chemikov v tomto roku, ktorú organizuje Česká společnost chemická v spolupráci so Slovenskou chemickou spoločnosťou. Všetky informácie o zjazde nájdete na stránke https://76sjezdchemiku.cz/.

Konferencie

Plenárna prednáška na 76. zjazde chemikov v Ostrave

Vážené chemičky a chemici, pred niekoľkými týždňami sme vás informovali o 76. Zjazde chemikov, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-29.08.2024 v kampuse Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Radi by sme vám dali do pozornosti prehľad piatich plenárnych prednášok, ktorý bol zverejnený na oficiálnej stránke zjazdu. S radosťou vám oznamujeme, že v rámci pozvanej plenárnej prednášky slovenského zástupcu vystúpi podpredsedníčka SChemS a šéfredaktorka časopisu ChemZi, doc. RNDr. Monika Jerigová, PhD. s prednáškou „Chemická a priestorová charakterizácia pomocou hmotnostnej spektrometrie sekundárných iónov: od anorganických materiálov k biologickým vzorkám“. Doc. Jerigová pôsobí na Katedre fyzikálnej a teoretickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK […]

Konferencie

Program 75. Zjazdu Chemikov

Vážení účastníci zjazdu chemikov, radi by sme vám dali do pozornosti informáciu o zverejnení programu 75. Zjazdu chemikov vo Vysokých Tatrách. Kompletný program nájdete na webovej stránke zjazdu 75zjazd.schems.sk/program. Tešíme sa na stretnutie s vami. So srdečným pozdravom, Organizačný výbor zjazdu

Konferencie

CSTI 2023 Interdisciplinárny výskum na ochranu kultúrneho dedičstva

Slovenské národné múzeumSlovenská technická univerzita v BratislaveSlovenská chemická spoločnosťvás pozývajúna vedeckú konferenciu CSTI 2023 Interdisciplinárny výskum a ochrana kultúrneho dedičstva 21. – 23. marca 2023 Slovenské národné múzeum, Bratislavský hrad, Bratislava