Koncepcia prírodovedného vzdelávania a dnešný učiteľ

PaedDr. Katarína Kotuľáková, PhD.
Koncepcia prírodovedného vzdelávania a dnešný učiteľ.

v stredu 23. októbra 2019, o 14:00 h.
Veľká aula, stará budova FChPT STU Bratislava

Čo to znamená byť prírodovedne gramotný v dnešnej dobe? Aké zručnosti dnes jednotlivec potrebuje, aby vedel zmysluplne fungovať v spoločnosti? Akú úlohu v tomto procese zohráva učiteľ prírodovedných predmetov (chémie)? Vie ako na to?
Koncepcia prírodovedných predmetov prechádza transformáciou od orientácie na obsah k orientácii na rozvoj prírodovednej gramotnosti. Tá predstavuje okrem poznania výsledkov vedeckej práce aj porozumenie dynamickému aspektu vedy, t. j. procesom vedeckej práce, princípom fungovania vedeckého poznávania a následne formovaniu adekvátnych postojov. Tím didaktikov prírodovedných predmetov na Trnavskej univerzite a Univerzite Komenského realizoval v tomto duchu didaktickú rekonštrukciu kľúčových téz prírodovedného vzdelávania, ktorá je postavená na vlastnom žiackom skúmaní a následnom konštruovaní kľúčových konceptov. Cieľom prednášky je predstaviť štruktúru a implementované prístupy danej rekonštrukcie, ako aj charakterizovať (ne)pripravenosť našich učiteľov viesť takúto výučbu.

Pridaj komentár


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.